Eko sklad z novimi posojili

Za različne okoljske naložbe je namenjenih šest milijonov evrov.

Objavljeno
22. avgust 2017 15.45
Eko Sklad 10.septembra 2015 [Eko sklad,skladi,table,okolje]
M. F. K.
M. F. K.

Ljubljana – Eko sklad je razpisal nove ugodne kredite občanom za različne okoljske naložbe. Zanje je namenjenih šest milijonov evrov, najvišji znesek dodeljenega posojila na posamezno vlogo pa je 40.000 evrov oziroma najmanj 1500 evrov. Obrestna mera ostaja trimesečni Euribor +1,3 odstotka, odplačilna doba pa je lahko največ 20 let.

Občani lahko zaprosijo za posojila za vgradnjo naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje ter pripravo sanitarne tople vode, rabo obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode, sodobne naprave za pridobivanje električne energije, zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb ter gradnjo ali nakup nizkoenergijske ali skoraj ničenergijske stanovanjske stavbe.

Tudi za okolju prijazna vozila...

Eko sklad bo kreditiral tudi nakupe energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov in do okolja prijaznih vozil, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva, učinkovito rabo vodnih virov in preskrbo s pitno vodo.

Vsak lahko v posamezni vlogi zaprosi za posojilo za več ukrepov. Prav tako lahko za različne naložbe poda več vlog za dodelitev kredita na isti poziv, lahko pa za kredite za isto naložbo zaprosi tudi več vlagateljev, pri čemer skupna višina tako odobrenih posojil ne more preseči predračunske vrednosti priznanih stroškov naložbe.