Goruja bo pred krivolovci varovala policija

Za preprečevanje nezakonitega ubijanja risov in drugih prostoživečih živali se je usposobilo 25 policistov. 

Objavljeno
21. maj 2019 15.10
Posodobljeno
21. maj 2019 15.26
Goru je bil 14. maja izpuščen v naravo v gozdu blizu Loškega Potoka. FOTO: Jure Makovec/AFP
M. P. V.
M. P. V.
Ljubljana - Za uspešno izvedbo projekta LIFE Lynx ter ohranitev ogrožene populacije risa na območju Slovenije in Hrvaške so poleg doselitve novih osebkov iz Karpatov zelo pomembni preprečevanje, zmanjšanje, poostren nadzor in sankcioniranje nezakonitega ubijanja risov in drugih prostoživečih živali.

Lovska zveza Slovenije, ki je ena od partneric projekta LIFE Lynx, je v sodelovanju z ministrstvom za notranje zadeve v Gotenici izvedla tridnevno strokovno usposabljanje za pripadnike policije. V okviru usposabljanja je ustrezno strokovno izobrazbo za odkrivanje in ukrepanje v primeru nezakonitega ubijanja prostoživečih živali pridobilo 25 specializiranih policistov s celotne Slovenije. V okviru izobraževanja je bil pripravljen protokol obveščanja in ukrepanja, s katerim bodo seznanjeni pripadniki policije in drugi udeleženi (lovci, lovski čuvaji, gozdarji, biologi …), saj bo pomagal pri uspešni obravnavi, preiskovanju in ustreznem ukrepanju v primeru suma nezakonitega ubijanja prostoživečih živali.
 

Vsak nezakonito ubit ris velika izguba
 

Raziskave z območja Slovenije kažejo na visoko družbeno sprejemljivost risa med lovci ter širšo javnostjo, vendar je kljub temu možno nezakonito ubijanje. Pri vrstah z nizkimi populacijskimi gostotami, kot je na primer dinarsko-jugovzhodno alpska populacija risa, ki ji pripadajo slovenski risi, je vsak nezakonito ubit osebek velika izguba, saj to povzroči nižjo genetsko pestrost populacije.

Za odkrivanje kaznivih dejanj so ključni tako forenzični pregled najdenega trupla, s katerim se določi, kako je bila smrt povzročena (namerno, nenamerno, naravno), čas smrti ter dejavnike, ki k temu prispevajo, kot tudi genetske metode, ki omogočajo prepoznavanje različnih delov (tkiv, kosti, sline) istega živalskega osebka, sledenje trofejam ter izdelkom iz živali. Rezultati omenjenih preiskav na koncu omogočajo povezovanje oseb s krajem kaznivega dejanja.


Proti nezakonitemu ubijanju tudi Peter Prevc
 

Lovska zveza Slovenije, drugi partnerji projekta LIFE Lynx in pripadniki policije sporočajo, da imajo ničelno toleranco do nezakonitega ubijanja risa in drugih prostoživečih živali. Usposabljanje policistov za odkrivanje nezakonitega lova je podprl tudi smučarski skakalec Peter Prevc: »Kot ambasador projekta LIFE Lynx nasprotujem kakršnim koli nezakonitim posegom v naravno okolje ter nezakonitemu ubijanju risov in drugih prostoživečih živali. Podpiram projekt LIFE Lynx, s katerim bodo strokovnjaki rešili rise pri nas pred izumrtjem,« je izjavil.

Srečko Žerjav, direktor strokovne službe Lovske zveze Slovenije, je poudaril, da je Lovska zveza Slovenije prva nacionalna lovska organizacija, ki bo izvedla takšno dejavnost. »Prve informacije kažejo, da bomo to pobudo in znanje prenesli tudi v druge države.«
 

Za storilce tri leta zapora
 

Policija v povezavi z zavarovanimi vrstami živali obravnava kaznivo dejanje nezakonito ravnanje z zaščitenimi živalmi in rastlinami (344. člen KZ-1), ki zajema nezakonito posedovanje, odvzem, poškodovanje, usmrtitev, izvoz, uvoz ali trgovanje z zaščitenimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, njihovimi deli in izdelki iz njih. Kazen za storilce je do tri leta zapora oziroma do pet let, če je dejanje storjeno v kriminalni združbi ali če je žival ali rastlina velikega ali izjemnega naravovarstvenega pomena.

Negativna ravnanja proti (zavarovanim) živalim policija največkrat začne na podlagi prijav posameznikov ali društev. Če so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, mora policija storiti vse, da se izsledi storilec in se preiščejo okoliščine storjenega dejanja. Na podlagi zbranih obvestil policija nato sestavi kazensko ovadbo in jo posreduje državnemu tožilstvu. Če ta presodi, da ni podlage za kazensko ovadbo, policija državnemu tožilstvu pošlje poročilo, in če je treba, o zadevi obvesti pristojno inšpekcijsko službo.