Na pogorišču Ekosistemov kljub »uspešni sanaciji« še 2000 ton odpadkov

V družbi Kostak pravijo, da so izpolnili pogodbene obveznosti, a so tisti, ki so ocenjevali, koliko odpadkov je na pogorišču, podcenili njihovo količino. 

Objavljeno
07. januar 2020 11.00
Posodobljeno
07. januar 2020 15.18
Avgusta lani so delavci družbe Kostak začeli prvo fazo odvoza odpadkov s pogorišča družbe Ekosistemi. FOTO: Jure Eržen/Delo
Dve leti in pol po požaru v podružnici družbe Ekosistemi v Zalogu pri Straži s pogorišča še vedno niso odstranili vseh odpadkov. Podjetje Kostak, ki ga je ministrstvo za okolje in prostor pooblastilo za odvoz odpadkov, bi dela po določilih iz pogodbe moralo zaključiti do konca lanskega oktobra.

 

»Po trditvah, ki jih je medijem posredoval Kostak, je ostalo na pogorišču še okoli 2500 ton baliranih in razsutih odpadkov. Menimo, da je tega še več. Torej sledi aneks ali razpis za novo pogodbo, odvoz in kasneje še enak postopek. Seveda se bo to ponovno vrednotilo,« so v pismu, naslovljenem na okoljsko ministrstvo ter agencijo za okolje in predsednika vlade Marjana Šarca, zapisali predstavniki civilne iniciative Zalog - Loke in Regijskega društva ekološkega gibanja. »Najostreje protestiramo, da so strokovne in pravne službe sestavile takšne razpisne pogoje, da je to mogoče,« so pri tem dodali.

Iz kupov razkrajajočih se odpadkov medtem še naprej odtekajo izcedne vode, ki onesnažujejo bližnja zemljišča.
 

Odvoz odpadkov še ni sanacija


V civilni iniciativi in regijskem društvu okoljsko ministrstvo tudi opominjajo, da odvoz ožganin in razsutih odpadkov še ne pomeni prave sanacije območja, ki so jo po požaru zahtevali. »Treba bo sondirati in poslati na analizo zemljine v razsutih glinokopih (nekoč je na lokaciji Ekosistemov delovala opekarna, op. p.), pod asfaltno površino in v širši okolici pogorišča. Sumimo, da se je v letih nelegalnega zbiranja odpadkov kaj tudi zakopavalo.«
 

Napačna ocena količine odpadkov


Direktor sektorja za ravnanje s surovinami v Kostaku Primož Gabrič je pojasnil, da je podjetje odpeljalo 7500 ton odpadkov, kakor je zahtevala pogodba, ki so jo podpisali z ministrstvom. Zaradi zamud pri pridobivanju izvoznih dovoljenj za sežig odpadkov v Avstriji se je odvoz zamaknil za dva meseca. Do sredine decembra so delavci družbe na končno obdelavo odpeljali vso predvideno količino odpadkov, vendar pa so vsi, ki so ocenjevali, koliko odpadkov je ostalo na pogorišču – tako na okoljskem ministrstvu kakor v Kostaku, priznava Gabrič – njihovo količino podcenili. »Gostota odpadkov je bila tolikšna, da so bile vse vizualne ocene njihove količine premajhne.« V Zalogu je po njegovih ocenah ostalo še okoli 2000 ton odpadkov.

Na inšpektoratu za okolje in prostor so odgovorili, da bo okoljsko ministrstvo zagotovilo dodatna sredstva za odvoz odpadkov, ki so še ostali na pogorišču. Izvajalec prevzema, prevoza in obdelave odpadkov bo izbran z javnim naročilom. 
 

Za odvoz 1,6 milijona evrov


Krški Kostak je bil edino podjetje, ki je v ponovljenem javnem razpisu ministrstva za okolje – pri prvem razpisu ni bilo popolne ponudbe – oddalo ponudbo za izvedbo, odvoz in oddajo odpadkov v končno obdelavo. S pogorišča bi jih moral odstraniti okoli 7500 ton. Večinoma gre za delno obdelane nenevarne komunalne odpadke iz gospodinjstev, ki so bili ožgani v požaru, v manjšem deležu pa za nenevarno industrijsko plastiko, ki je bila prav tako ožgana v požaru. Deloma so v balah, deloma razsuti.

image
FOTO: Jure Eržen/Delo


Kot je avgusta lani povedal Gabrič, naj bi odvoz potekal v dveh fazah. V prvi, ki se je začela sredi avgusta, naj bi odpeljali od 2000 do 3000 ton odpadkov, preostanek odpadkov pa v drugi fazi v prvi polovici oktobra.

Okoljsko ministrstvo mora podjetju za odvoz in predelavo odpadkov plačati 1,6 milijona evrov (z DDV). Večji del zneska mu je že izplačalo. Stroške sanacije pogorišča je ministrstvo prevzelo nase po zastoju odvoza odpadkov nekdanjih lastnikov družbe Ekosistemi.

V podružnici Ekosistemov, kjer so zbirali nenevarne odpadke ter iz njih in lesnih odpadkov proizvajali trdo gorivo, je zagorelo 20. julija 2017. Vzrok obsežnega požara, ki so ga gasili štiri dni, je bil samovžig.