Med zagovorniki in nasprotniki elektrarn vre

Ob svetovnem dnevu mokrišč veliko nasprotnikov gradnje elektrarn na Muri.

Objavljeno
04. februar 2018 20.43
Jože Pojbič
Jože Pojbič

Murska Sobota – Društvo Tabrih je skupaj z Zvezo društev Moja Mura in WWF ob Muri pri Krogu danes pripravilo že 19. pohod ob svetovnem dnevu mokrišč. S tem so želeli opozoriti na ogroženost mokrišč, ki so v naravnem sistemu nepogrešljiva, letos pa se je razvnela polemika med Dravskimi elektrarnami Maribor, ki nameravajo zgraditi prvo hidroelektrarno na Muri, in nasprotniki elektrarn.

V Dravskih elektrarnah (DEM) poudarjajo, kot so zapisali v sporočilu za javnost, da »čeprav se okoljevarstvene organizacije na vse načine in z vsemi sredstvi trudijo za ohranitev reke Mure v sedanjem stanju, ji s tem, pri tem pa tudi ožjemu in širšemu lokalnemu okolju in prebivalstvu, delajo medvedjo uslugo.«

Stanje reke je po njihovih trditvah zelo slabo, Mura je regulirana v 80 metrov širok kanal, pretok vode je zato hitrejši in hitreje odnaša prod ter poglablja dno, kar ima številne posledice.

»Poglabljanje struge reke Mure in spreminjanje obrečne strukture reke ter izsuševanje mrtvic, ob omenjenem zniževanju podtalnice, je mogoče preprečiti tako, da se tok reke Mure upočasni, kar pa je mogoče izvesti z ustreznimi sonaravno urejenimi zajezitvami rečnega toka. Eden od možnih načinov zajezitve, ki lahko pozitivno vpliva na prej omenjene težave in ne obremenjuje okolja, ampak mu z ustrezno spremljevalno in drugo infrastrukturo omogoča tako naravni kot družbeni razvoj, je gradnja hidroelektrarne,« so zapisali v DEM.

Minister in župan proti elektrarni

Toda okoljevarstveniki in nasprotniki gradnje elektrarn se z njihovimi trditvami ne strinjajo, kar so povedali tudi pred današnjim pohodom ob Muri in že prej zapisali v odgovoru elektrarnam. Stojan Habjanič, koordinator kampanje Rešimo Muro, pravi, da bi bila gradnja elektrarn za mokrišča problem in ne rešitev. »DEM želimo opozoriti, da so prezrli dejstva, ki so jim jih zapisali strokovnjaki v okoljskem poročilu (OP) v Celoviti presoji vplivov na okolje v postopku za HE Hrastje-Mota.

Ti ugotavljajo, da bi hidroelektrarna imela velik negativni vpliv, zato njena gradnja ni sprejemljiva,« pravi Habjanič in opozarja, da strokovnjaki opozarjajo tudi na to, da bi se podtalnica na območju vodovodnega črpališča Krog za sistem B pomurskega vodovoda ob gradnji HE Hrastje-Mota znižala za 60 centimetrov, spremenila bi se smer toka podzemne vode, zaradi obojega pa se lahko spremeni kemijska in bakteriološka sestava vode, seveda na slabše. Kar nekaj govorcev je pred začetkom današnjega pohoda pritrdilo Habjaniču v nasprotovanju gradnji hidroelektrarn. Na stran nasprotnikov se je postavil tudi murskosobški župan Aleksander Jevšek, za izboljšanje stanja reke Mure, vendar brez elektrarn, pa se je včeraj izrekel tudi podpredsednik slovenske vlade in minister za kmetijstvo Dejan Židan.