Ministrica Majcnova z varuhinjo človekovih pravic tudi o Lafarge Cementu

Ministrica Irena Majcen je po srečanju povedala, da je bil delovni sestanek namenjen seznanitvi s pobudami, ki jih varuhinja prejema od državljanov.

Objavljeno
13. januar 2015 18.14
Polona Malovrh, Trbovlje
Polona Malovrh, Trbovlje
Ljubljana - Z Ministrstva za okolje in prostor sporočajo, da se je ministrica Irena Majcen danes na delovnem sestanku srečala z varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer in da je beseda med drugim tekla tudi o postopku za izdajo okoljevarstvenega dovoljenje v primeru Lafarge Cement, izdaji dovoljenj za uporabo vode ter problematiki onesnaženosti in hrupa.

Ministrica Irena Majcen je po srečanju povedala, da je bil delovni sestanek namenjen seznanitvi s pobudami, ki jih varuhinja prejema od državljanov. Po njenem so državljani dobro seznanjeni z okoljsko tematiko. »Podjetja okolju posvečajo vedno več pozornosti in finančnih sredstev, na Ministrstvu za okolje in prostor pa po prvem obisku
podjetja Domel iz Železnikov, z obiski okoljsko prijaznih in družbeno odgovornih podjetij v letošnjem letu nadaljujemo,« je še dodala ministrica.

Naj spomnimo, da se je Nussdorferjeva prav na pobudo zasavskih okoljskih aktivistov iz Eko kroga že pred kratkim aktivno vključila v zadevo Lafarge v povezavi z inšpekcijskim nadzorom in na očitne kršitve tudi reagirala. Iz korespondence z okoljsko inšpekcijo je znano njeno stališče glede nadzora v zadevi Lafarge. Varuhinja je presenečena nad tem, da se je Inšpektorat za opredelitev in dokumente obrnil na odvetniško družbo Rojs Peljhan, Prelesnik & partnerji, ki zastopa stranko Lafarge Cement.

V Eko krogu pravijo: »Varuhinja opozarja, da iz sodbe Upravnega sodišča izhaja, da gre v primeru Lafarge Cement za t. i. novo napravo, in da torej ni mogoče najti zakonske podlage, po kateri bi Lafarge do izdaje novega okoljevarstvenega dovoljenja sploh smel obratovati. Nenazadnje je varuhinja posebej opozorila še na ustavno pravico do zdravega življenjskega okolja, povezano s pravico do zdravja, in na dolžnost države, da z dolgotrajnim odločanjem ne krati te pravice.«