Nov opomin Bruslja zaradi kakovosti zraka

Gre za problematiko preseganja dnevnih mejnih vrednosti za trde delce premera 10 nanometrov (PM10) v zunanjem zraku.

Objavljeno
06. maj 2016 16.57
ace/termo
Ba. Pa., STA
Ba. Pa., STA
Bruselj − Slovenija si je prislužila nov uradni opomin Bruslja zaradi kršenja evropske zakonodaje na področju kakovosti zraka. Gre za problematiko preseganja dnevnih mejnih vrednosti za trde delce premera 10 nanometrov (PM10) v zunanjem zraku, so pojasnili na ministrstvu za okolje.

Komisija je prvi opomin Sloveniji zaradi kršitve direktive o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo izdala 25. januarja 2013, in sicer zaradi preseganja dnevnih mejnih vrednosti za PM10 v zunanjem zraku.

Slovenija je komisiji, kot zagotavljajo na ministrstvu, redno poročala o sprejetju ukrepov, da bi izpolnila obveznosti v skladu z direktivo. Komisija se je prejšnji teden kljub temu odločila za drugi opomin, s katerim je opozorila, da Slovenija ne dosega najmanjšega števila vzorčevalnih mest ter ima premalo nekaterih vrst vzorčevalnih mest.

Agencija RS za okolje (Arso) je vrzeli v ocenjevanju že identificirala in za namen vzpostavitve celovitega sistema za ocenjevanje kakovosti zraka pripravila projekt Sinica, ki se bo financiral s sredstvi evropskih skladov. »Na ta način bomo dosegli skladnost z zahtevami zakonodaje na tem področju, hkrati pa bodo zagotovljene ustrezne strokovne podlage za načrtovanje politik ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka,« so še navedli na ministrstvu.

Ministrstvo za okolje in prostor mora na drugi opomin odgovoriti v dveh mesecih; rok se izteče 29. junija. Če komisija ne bo zadovoljna, lahko zadevo preda Sodišču EU.