Okoljska inšpekcija Termitu prepovedala delovanje   

Podjetje mora v osmih dneh inšpekcijo obvestiti o nastali okoljski škodi. Če tega ne bo storilo, bo sledil predlog za odvzem okoljskega dovoljenja.  

Objavljeno
12. julij 2019 14.30
Posodobljeno
12. julij 2019 14.38
Prepoved predelave odpadkov bo veljala, dokler Termit ne bo odpravil vseh kršitev. FOTO: Janez Petkovšek/Delo
Okoljski inšpektor Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je po včerajšnji pridobitvi poročila Agencije RS za okolje (Arso) o monitoringu stanja voda na vplivnem območju podjetja Termit včeraj opravil inšpekcijski pregled. Z ustno odločbo je prepovedal obratovanje naprave za predelavo odpadkov podjetja Termit.

Ker je podjetje s svojim delovanjem povzročilo okoljsko škodo tlom, je inšpektor izdal dva ukrepa: opozorilo, po katerem mora Termit v osmih dneh od ustne odločitve obvestiti ministrstvo oziroma IRSOP o nastali okoljski škodi, ter ustno odločbo o prenehanju delovanja naprave za predelavo odpadkov na območju peskokopa Drtija do prilagoditve njenega delovanja predpisom. 

Preberite še: Termit je odlagal snovi, ki jih ne bi smel
 

Inšpekcija žuga s kazensko ovadbo
 

Zakon o varovanju okolja v 80. členu določa, da ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje (OVD) odvzame tudi na predlog pristojnega inšpektorja, če upravljavec v določenem roku ne izvrši njegove pravnomočne odločbe o uskladitvi obratovanja naprave s pogoji iz OVD. V primeru izpolnjenih pogojev bo inšpektor na ministrstvo podal tudi predlog za odvzem OVD.

V okviru poizvedovanj pristojnih organov glede zaznave sumov kaznivega dejanja bo v skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru v primeru izpolnjenih pogojev tudi naznanjeno kaznivo dejanje oziroma podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, so zapisali na ministrstvu za okolje in prostor.