Ozonski plašč bi se lahko obnovil do 2050

Danes praznujemo mednarodni dan zaščite ozonske plasti.

Objavljeno
16. september 2016 10.56
mdr Mnenja
N. Č., STA
N. Č., STA
Ljubljana − 16. september je mednarodni dan zaščite ozonske plasti. Letos so v ospredju kolektivna prizadevanja podpisnic dunajske konvencije in montrealskega protokola pri obnavljanju ozonske plasti v zadnjih treh desetletjih ter globalna zavezanost boju proti podnebnim spremembam, navajajo v ZN.

Ozonska plast je občutljiv plinski ščit, ki zemljo varuje pred škodljivim delom sončnih žarkov in tako pomaga ohranjati življenje na našem planetu. Na podlagi globalnih prizadevanj, ki so bila odziv na nastalo ozonsko luknjo, naj bi se do sredine tega stoletja stratosferski ozonski plašč obnovil.

Fluorirani ogljikovodiki kot močni toplogredni plini

Vendar pa je z reševanjem ozonskega plašča nastala nova težava. Namesto ozonu škodljivih snovi, kot so freoni (CFC), je namreč svet začel pospešeno uporabljati fluorirane ogljikovodike (HFC). Ti so do ozonskega plašča sicer prijazni, so pa zelo močni toplogredni plini.

V poslanici ob letošnjem mednarodnem dnevu zaščite ozonske plasti je tako generalni sekretar ZN Ban Ki Mun pozval k iskanju rešitev za uporabo fluoriranih ogljikovodikov. S postopno ukinitvijo uporabe teh plinov bi se po Banovih navedbah  lahko izognili do polovice stopinje Celzija toplejšemu ozračju do konca stoletja. O reševanju tega vprašanja pod okriljem montrealskega protokola bodo države razpravljale prihodnji mesec v Ruandi.

»Globalna težava zahteva globalno rešitev,« je poudaril Ban. Z uporabo režima montrealskega protokola za ukinjanje fluoriranih ogljikovodikov lahko po njegovih besedah dopolnimo prizadevanja za znižanje izpustov ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov v procesu okvirne konvencije ZN za boj proti spremembi podnebja. »S skupnim delom lahko zgradimo varnejši, bolj zdrav, prijetnejši in bolj odporen svet za vse ljudi z zaščito našega planeta, našega edinega doma,« je prepričan generalni sekretar ZN.

16. september je bil za mednarodni dan zaščite ozonske plasti izbran, ker so na ta dan leta 1987 podpisali montrealski protokol, ki omejuje proizvodnjo in uporabo za ozon nevarnih snovi. Z njim so predpisali stopnjo omejevanja proizvodnje in uporabe za ozon nevarnih snovi. Kasneje so ga večkrat dopolnili in ukrepe še poostrili.

Montrealski protokol je nastal na podlagi dunajske konvencije za zaščito ozonske plasti, ki so jo države sprejele marca 1985.