Potrebujemo varuha narave

Tako menijo v planinski, ribiški, turistični, čebelarski, kinološki in lovski zvezi, s skoraj 200.000 člani.

Objavljeno
07. oktober 2016 20.42
Ljubljana - Planinska, ribiška, turistična, čebelarska, kinološka in lovska zveza sodelujejo že vse od leta 2011, ko so podpisale dogovor o sodelovanju na področju trajnostnega razvoja in pri skupnih prizadevanjih varovanja ter ohranjanja biotske raznovrstnosti. Skupina nevladnih organizacij za trajnostni razvoj v svojih prizadevanjih za usklajeno delovanje narave in krepitev načel trajnostnega razvoja združuje blizu 200 tisoč članov. Skupina si med drugim prizadeva tudi za vzpostavitev instituta varuha narave v Sloveniji.

Ideja o vzpostavitvi instituta varuha narave tli že nekaj časa in udeleženci srečanja so proučili vse možnosti in tuje prakse, kjer varuha narave že imajo. Trenutno v Sloveniji pripravljajo spremembe zakona o ohranjanju narave, zato bodo ministrici za okolje in prostor predlagali dopolnitev zakona, ki bi omogočil pogoje za vzpostavitev instituta varuha narave.

Narava potrebuje glas

»Danes je namreč več kot očitno, da naravno okolje ne more prenesti vseh dejavnosti in izčrpavanja narave kot vira dobrin za človeka. Zaradi izgubljanja biotske raznovrstnosti in degradacije narave si je treba prizadevati za njeno varstvo. Naš skupni cilj mora biti, da bi ohranjeno naravo predali našim zanamcem, zato so pomembni prav vsi naravni ekosistemi, saj vsak od njih ponuja svoje dobrine in možnosti za ohranitev. Varstvo narave, njene biotske raznovrstnosti skozi ohranjanje naravnega ravnovesja, je namreč temeljna pravica slehernega posameznika. Naravno ravnovesje, s katerim se ohranja biotska raznovrstnost kot bistvo narave, je dejanski temeljni pogoj zdravega življenjskega okolja za človeka, saj predstavlja osnovne pogoje za obstoj življenja. Narava nima svojega glasu, zato je še kako pomembno, da se vzpostavi institut varuha narave, katerega namen je uresničevanje interesa ohranjanja narave, našega skupnega dobrega,« pravijo v organizacijah.

Vožnja v naravi preblago obravnavana

Prav tako bo skupina nevladnih organizacij za trajnostni razvoj predlagala spremembo zakona o ohranjanju narave v delu, ki se nanaša na višino globe za storitev prekrška nedovoljene vožnje z motornimi vozili v naravi, kajti višina te je nesorazmerno nizka glede na vožnjo s kolesi v naravi. Poleg tega bodo predlagali, da se ohrani ločena obravnava vožnje po planinskih poteh, v primeru te je namreč potrebno pridobiti dovoljenje za dvonamensko rabo.