Prvi hitri električni polnilnici ob avtocesti

V manj kot pol ure bodo baterije električnega avtomobila na Tepanjah polne.

Objavljeno
13. oktober 2015 17.50
HITRE ELEKTRIČNE POLNILNICE ZA ELEKTRIČNA VOZILA
Borut Tavčar, gospodarstvo
Borut Tavčar, gospodarstvo

Tepanje - Na avtocestnem počivališču Tepanje so v okviru projekta Zeleni koridorji Slovenije, nosilec je SODO, v uporabo dali prvi dve hitri polnilnici za električna vozila. Do konca decembra bo na avtocestah skupaj 26 hitrih polnilnic.

Skupna vrednost javne infrastrukture za hitro polnjenje električnih vozil znaša dva milijona evrov, od tega je 1,38 milijona evrov zagotovila družba Sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO), 620.000 evrov pa je evropskega denarja. Cilj projekta je omogočiti prehod na elektromobilnost in s tem prispevati k zmanjšanju negativnih vplivov prometa na okolje.

Od morja do morja

Infrastruktura na slovenskih avtocestah je del mreže skupno 115 hitrih polnilnic v Avstriji, Nemčiji, Slovaški, Sloveniji in na Hrvaškem. V okviru mreže bo zagotovljena interoperabilnost in omogočen sistem gostovanja. Direktor SODO Matjaž Vodušek je dejal, da bo Slovenija »z izvedbo projekta postala del zelene evropske električne avtoceste, povezane od Norveške do Zagreba«.

Analize kažejo, da ima Slovenija zelo ugodno geografsko lego za postavitev hitrih polnilnic, pri čemer je načrtovana oddaljenost med polnilnicami do 50 kilometrov. Pri določitvi lokacij so upoštevali tudi racionalnost izvedbe, kar pomeni postavitev hitrih polnilnic v neposredni bližini že obstoječega električnega omrežja. Prav tako je bila upoštevana bližina počivališč in gostinske ponudbe. Pol ure je kljub vsemu dovolj časa za prigrizek ali zgolj kavo s sopotniki.

Polnilnice bodo omogočala polnjenje dveh električnih vozil. Uporabniki z ustrezno pogodbo s ponudnikom elektrike bodo polnjenje lahko plačali z uporabniško kartico, uporabniki brez sklenjene pogodbe pa s predplačniško kartico, ki bo uporabnikom na voljo na vseh 26 lokacijah hitrih polnilnic na prodajnih mestih bencinskih servisov Petrol in OMV.

               Dva avtomobila na eno polnilnico. Foto Tadej Regent

 

Hitre polnilnice imajo nadstandardno tehnologijo, kar pomeni, da bo zagotovljena kompatibilnost z večino električnih vozil na trgu. Vse polnilnice skupaj bodo predstavljale eno povezljivo omrežje. To pomeni, da bo po vzpostavitvi regionalne mreže hitrih polnilnih postaj v Avstriji, na Slovaškem in v Sloveniji, kot tudi na dodatnih polnilnicah na Hrvaškem in v Nemčiji, voznikom in lastnikom električnih vozil omogočeno nemoteno potovanje prek meja.

Kje bodo še postavili polnilnice

Poleg na počivališčih Tepanje zahod in Lopata jug bodo hitre polnilnice do konca decembra postavili še na počivališčih Radovljica jug (Karavanke - Ljubljana), Radovljica sever (Ljubljana - Karavanke), Voklo zahod (Kranj - Ljubljana), Voklo vzhod (Ljubljana - Kranj), Grabonoš sever (Lendava - Maribor), Grabonoš jug (Maribor - Lendava), Dravsko polje sever (Ptuj - Maribor), Dravsko polje jug (Maribor - Ptuj), Dobrenje vzhod (Maribor - Šentilj), Dobrenje zahod (Šentilj - Maribor), Tepanje vzhod (Celje - Maribor), Lom zahod (Ljubljana - Koper), Lom vzhod (Koper - Ljubljana), Ravbarkomanda zahod (Ljubljana - Koper), Ravbarkomanda vzhod (Koper - Ljubljana), Šempas jug (Nova Gorica - Ljubljana), Šempas sever (Ljubljana - Nova Gorica), Starine sever (Krško - Novo Mesto), Starine jug (Novo Mesto - Krško), Lukovica sever (Maribor - Ljubljana), Lukovica jug (Ljubljana - Maribor), Ravne (Ljubljana - Koper - Ljubljana), Grič (Čatež) (Ljubljana - Krško - Ljubljana), Barje sever (Novo Mesto - Koper).

                Vse mora biti lepo čisto pred otvoritvijo. Foto Tadej Regent

 

Projekt

Central European Green Corridors (CEGC) je skupni projekt za vzpostavitev čezmejne infrastrukture za hitro polnjenje električnih vozil, ki povezujejo Avstrijo, Slovaško, Slovenijo, Nemčijo in Hrvaško. Konzorcij CEGC je bil ustanovljen na osnovi razpisa TEN-T v letu 2013, in se izvaja s podporo Evropske unije. Partnerji, ki združujejo moči za uresničitev tega projekta v letu 2015, so VERBUND AG (koordinator projekta), Bayern Innovativ, BMW, Zagreb, vlada Republike Slovenije in SODO, GreenWay, Nissan, OMV, Schrack Technik, SMATRICS, Renault-Nissan, Volkswagen, ZSE.

V projektu Zeleni koridorji Slovenijet, ki poteka v okviru CEGC, pa sodelujejo SODO (koordinator projekta) ministrstvo za infrastrukturo, Dars, OMV in Petrol.