Škode na infrastrukturi za najmanj 120 milijonov evrov

Na električnih vodih za več kot polovico škode, velika pa je tudi na cestah in železnici.

Objavljeno
13. februar 2014 16.00
žled, zmrza, Notranjska
B. T., gospodarstvo
B. T., gospodarstvo
»Celotno škodo na državni prometni in energetski infrastrukturi po prvih grobih vrednotenjih ocenjujemo na približno 120 milijonov evrov, pri čemer v ta znesek niso zajete občinske in gozdne ceste,« je na nujni seji odbora državnega zbora za infrastrukturo in prostor povedal minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel. Več kot polovica škode je nastala na električnem omrežju, o čemer smo v Delu že poročali in po podatkih elektrodistribucijskih podjetij in Elesa razkrili, da bo škode za več kot 65 milijonov evrov. V poročilu ministra je škoda dejansko višja, elektrodistributerji naj bi je imeli za 63,5 milijona evrov, Eles pa še za dodatnih 12 milijonov.

Na prenosnem omrežju je po oceni Elesa iz minulega tedna poškodovanih ali uničenih 30 kilometrov daljnovodov. Ni pa še upoštevan izpad prihodka zaradi znižanih komercialnih čezmejnih prenosnih zmogljivosti. Po zadnjih ocenah sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo SODO pa je poškodovanih ali uničenih tudi več kot 2000 kilometrov distribucijskih elektroenergetskih vodov, po podatkih elektrodistributerjev precej več.

Slovenske železnice so po zelo grobi oceni imele za 34 milijonov evrov škode. Ta je nastala na železniški vozni mreži in njenih stebrih, seštevala pa se je tudi z vsakim dnem ustavitve železniškega tovornega in potniškega prometa. Stroškovne posledice imajo tudi odpravljanje in vzpostavljanje prevoznosti železniške proge, nadomestni prevozi, vzpostavljanje dostopnosti rednih in intervencijskih poti in drugo. Na železniški infrastrukturi naj bi velika večina škode nastala na progi med Ljubljano in Koprom, predvsem na odseku med Borovnico in Pivko.

Škoda, ocenjena na celotnem območju državnih cest, s katerimi upravlja Direkcija RS za ceste, je medtem po prvi oceni iz gradiva dosegla 8,8 milijona evrov, vezana pa je na žled, odstranjevanje podrtih dreves, uničeno in poškodovano prometno signalizacijo. Koliko bo stala neprevoznost cest - nekateri odseki so še vedno zaprti -, ni znano.

Na avtocestah in hitrih cestah, ki jih upravlja Dars, pa je ocenjene škode za 3,7 milijona evrov. Poškodovane so bile varovalne ograje in naprave, predvsem na območju avtocestne baze Postojna, Hrušica in Ljubljana so se podirala drevesa, ustvarjeni so bili materialni stroški in stroški dela na področju upravljanja in cestninjenja ter stroški, povezani z odstranjevanjem žleda s prometne signalizacije in avtocestnih objektov.

V ponedeljek je sicer vlada ustanovila delovno skupino za usklajevanje aktivnosti pri odpravi posledic, ki bo prvič zasedala danes. Skupino vodi minister Omerzel, podpredseduje pa ji državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in prostor Bojan Kumer.