Tramvaj je predviden, a bo treba še počakati

Dve tramvajski liniji v Ljubljani bi bili že zdaj stroškovno učinkoviti, prostor je tudi na voljo.

Objavljeno
29. januar 2015 18.14
Borut Tavčar, gospodarstvo
Borut Tavčar, gospodarstvo

Ljubljana – Pod asfaltom Slovenske ceste so našli tramvajske tirnice, ljudje podpisujejo peticijo za ureditev primestnega železniškega prometa, Ljubljana bo letos gostila forum Civitas, prihodnje leto pa bo Zelena prestolnica Evrope. Tirnice gredo za zdaj v muzej.

»Tramvajski tiri so deponirani na gradbišču; nekaj jih bo prevzetih v muzejski depo in pozneje v muzejsko zbirko, za preostanek pa MOL še proučuje možnosti in išče rešitve,« odgovarjajo v Mestni občini Ljubljana (MOL), kaj bodo storili s tiri, najdenimi pod asfaltom Slovenske. S projektom »Koncept javnega prometa v Ljubljani in regiji«, ki ga je že pred leti pripravila družba TTK iz Karlsruheja, je bila izdelana zasnova omrežja tirnega potniškega prometa, kjer gre za kombinacijo mestnega tramvaja in regijskih potniških vlakov na obstoječih železniških progah.

»Ocenjeno je bilo, da bi bili na območju mesta Ljubljane, glede na sedanje povpraševanje po javnem prevozu, že zdaj ekonomsko upravičljivi dve liniji tramvajske proge. Prva bi potekala po mestnem območju od Črnuč, po Dunajski, Masarykovi, Kolodvorski, Dalmatinovi, Slovenski in Tržaški cesti do Dolgega mosta na Viču. Na severu bi se navezovala na sedanjo kamniško progo, na jugu pa je predvidena možnost navezave na primorsko progo do Borovnice. Druga linija bi potekala od Fužin po Zaloški, Njegoševi, Masarykovi, Slovenski, Gosposvetski in Celovški cesti do Stanežič. Obe sta speljani tako, da bo ena od ključnih prestopnih točk v središču mesta železniška postaja, kjer bo s preureditvijo omogočen neposreden preplet različnih javnih prometnih sistemov, železnice, medkrajevnih in regionalnih avtobusov in mestnega javnega prometa,« pojasnjujejo v MOL.

Na podlagi projekta TTK so v novih prostorskih aktih opredeljene potrebne površine in njihova namembnost za gradnjo mestne železnice. Po grobi oceni bo strošek gradnje prve faze, ta obsega traso linije sever–jug na mestnem območju, preureditev železniških prog ter priključke nanje, remizo in pripadajoči vozni park, znašal 504,3 milijona evrov, strošek gradnje druge faze, ta obsega traso linije severozahod–vzhod in jug ter priključke na železnico in pripadajoči vozni park, pa dodatnih 323,7 milijona evrov. To pomeni, da bo skupni strošek gradnje omrežja mestne železnice 828 milijonov evrov.

»Žal so to za zdaj le načrti, vendar v novih prostorskih aktih zagotavljamo prostorske možnosti za njihovo uresničitev, pri čemer bi omenili predvsem površine za izvedbo tirnega mestnega omrežja (kjer bodo v prvi fazi rumeni pasovi za avtobuse), remize ter postajališča P+R za potnike, ki se bodo do obrobja mesta pripeljali z osebnim avtom in nato prestopali na sredstva javnega prometa,« pravijo v MOL.

Zavzemajo se tudi za ureditev ljubljanskega železniškega vozlišča, kjer je zaradi dragocenosti prostora za MOL edino sprejemljivo iskati dolgoročne rešitve v poglobitvi tirov, vendar bo dokončna odločitev, ki je izključno v pristojnosti države, sprejeta v sklopu priprave državnega prostorskega načrta. »Pred petimi leti smo skupaj z župani gorenjskih občin vladi poslali pobudo za gradnjo drugega tira gorenjske železnice do Jesenic (s pentljo do Brnika), ki bi omogočil delovanje primestne železnice v severozahodnem delu ljubljanske regije,« še dodajajo. Ker denarja vedno primanjkuje, se je MOL sicer bolj usmerila v izboljševanje avtobusnega prometa.

Na forum Civitas pride več sto predstavnikov mest, ki uvajajo ukrepe trajnostne mobilnosti. Vsi trije zadnji gostitelji (Vitoria, Brest in Casablanca) imajo urejeno mestno železnico oziroma tramvaj. »Tako kot vsi prebivalci in obiskovalci Ljubljane bodo imeli tudi udeleženci foruma možnost uporabe kakovostnega ljubljanskega javnega prevoza in prevoza po mestu tako v najsodobnejših avtobusih na metan kot z električnimi vozili Kavalir na območju za pešce, na voljo pa jim je tudi sistem izposoje mestnih koles Bicike(LJ),« odgovarjajo v MOL.