Ustaviti poseg na začetku je najceneje

Arso bo moral nevladne organizacije spustiti tudi v predhodne postopke presoje vplivov na okolje.

Objavljeno
07. september 2020 15.35
Posodobljeno
07. september 2020 15.39
Asfaltna baza ni najbolj primeren sosed mirnim podjetjem.
FOTO: Janoš Zore
Eko krog je v upravnem sporu dosegel, da Agencija za okolje (Arso) nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, ne more kar zavračati pravice do sodelovanja v predhodnih postopkih presoje vplivov na okolje. To pomeni presojo projektov povsem na začetku, kar lahko prepreči večjo škodo.

Arso je tudi pri projektu asfaltne baze v obrtni coni pri Celju sledila svoji dosedanji ustaljeni praksi, po kateri je nevladnim organizacijam (NVO) zavračala pravico do sodelovanja v predhodnem postopku. V tem postopku Arso odloča o tem ali nameravani poseg lahko pomembno vpliva na okolje in je zato potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

»V navedenem primeru gre za precedenčni primer. Upravno sodišče je presodilo, da imajo NVO, v skladu z Aarhuško konvencijo in direktivo, pravni (javni) interes za udeležbo (že) v predhodnem postopku in jim ni treba izkazovati osebne pravne koristi, če izkažejo, da bi poseg lahko pomembno vplival na okolje,« sporočajo iz Eko kroga.

image
Asfalt in asfaltne baze seveda potrebujemo.  FOTO: Leon Vidic/Delo


Uroš Macerl, predsednik Eko kroga, je povedal, da gre za projekt asfaltne baze v obrtni coni v Celju, kjer je več pisarn in mirnih proizvoden, največje skladišče utekočinjenega naftnega plina in polnilnica tehničnih plinov. »Gotovo je asfaltne baze treba nekam postaviti, ne pa kjer koli,« pravi Macerl. Arso je dobila sklep v ponovno obravnavo in Macerl je prepričan, da v drugem poskusu NVO ne bo mogla izločiti.


Ko je že zgrajeno, je drago


»V podobnih primerih se lahko pritožimo na okoljevarstveno dovoljenje, kar pa ne zadrži izvajanja del. Tako lahko investicija nasede na polovici, investitorji pa jo začnejo opravičevati z zneski, ki so jih vanjo že vložili. Takih primerov je veliko. Ko smo videli, da je to že stalna praksa Arso, smo sprožili upravni spor. To je tako, kot da imaš ogromno skalo na vrhu hriba. Na eni strani je naselje, na drugi pa skala ne bi naredila veliko škode. Sodelovanje pri tej prvi odločitvi so nam odrekali. Skale na sredini poti proti naselju ne moreš več ustaviti,« pravi Macerl.

image
Uroš Macerl je prepričan, da se je o projektih najbolje odločiti takoj. FOTO: Tomi Lomba


Pritožbe kasneje v postopku lahko ustavijo projekt, ko je že zgrajen in ko je škoda že narejena. Sodne postopke in ponavljanje postopkov na Arso pa plačamo vsi davkoplačevalci, še dodaja Macerl.

Z vključevanjem javnosti (tudi okoljskih NVO) na začetku odločanja dobijo vsi. Investitor že zgodaj dobi informacijo o tem, ali je projekt sploh okoljsko sprejemljiv, in če, na kakšen način. S tem se izogne nasedli investiciji ali nepotrebnim dodatnim stroškom prilagajanja. Lokalni skupnosti so prihranjena dolgoletna dokazovanja prekomernih vplivov na njihovo okolje in zdravje ter jeza in stres. Poleg tega ohrani kakovostnejše in bolj zdravo bivalno okolje, še pojasnjujejo v Eko krogu