Bučar: Slovenija je zabredla v zero sum položaj

France Bučar kot veliko težavo Slovenije danes vidi ujetost v iluzije in pomanjkanje samorefleksije.

Objavljeno
16. marec 2015 16.35
jer*Bucar
Pi. K., Delo.si, STA
Pi. K., Delo.si, STA

Ljubljana - »Slovenija mora izstopiti iz mrtvila, če želi preživeti,« je starosta slovenske politike France Bučar pospremil današnjo predstavitev svoje nove knjige z naslovom Prelom, do katerega ni prišlo. Po njegovih besedah nam pomanjkanje družbenega naboja onemogoča povezovanje razpoložljivih sil, ki bi pripeljale do preloma.

Bučar ključno težavo celotnega zahodnega sveta tudi Slovenije vidi v tem, da nismo sposobni opredeliti, kaj je pravzaprav naša težava. »Prelom nujno potrebujemo, ne vemo pa, kaj naj sploh prelomimo,« je poudaril. Po njegovih besedah potrebujemo nov pogled na svet, ne pa za Zahod značilne zazrtosti v pretekle uspehe.

Nesposobni samorefleksije

Veliko težavo sodobne Slovenije Bučar prepoznava v naši ujetosti v iluzije in predsodke ter v nesposobnosti samorefleksije. »Bolezensko stanje, v katerem se je znašla družba brez temeljnih vrednot, onemogoča sleherni dogovor in povezovanje razpoložljivih sil,« je zapisal v knjigi.

Slovenska družba je zabredla v položaj zero sum, ko je vsak uspeh druge strani v enaki meri moj poraz, je opozoril Bučar. Po njegovem mnenju je težava tudi v tem, da se sprejemanje ključnih odločitev vse bolj seli iz parlamenta v koridorje, ki jih ni mogoče nadzirati s pravnimi sredstvi.

Bučarjevo najnovejše delo na 240 straneh urednik knjige Tine Logar razume kot branje, ki ni lahko, ki ne ponuja odgovorov, pač pa postavlja tehtna vprašanja. Eno od najbolj tragičnih sintagem knjige Logar vidi v avtorjevi oceni, da lahko Slovenijo primerjamo s prezgodnjim porodom oz. z nedonošenčkom.

Naliti si čistega vina

»Stanje je katastrofalno, nič pa še ni zamujeno, le naliti si moramo čistega vina,« pa je sporočilo Bučarjeve knjige povzel novinar in komentator Janez Markeš. Po njegovih besedah avtor ugotavlja, da je slovenski narodni značaj namesto kulture žal spremenilo potrošništvo, zato mirna revolucija, ki se ji reče kultura, ostaja nedokončana.

Logar je Bučarja označil za enega najpomembnejših akterjev slovenske osamosvojitve, ki je bil tudi med soavtorji 57. številke Nove revije in med ustanovitelji Demosa. Spomnil je tudi na njegovo pomembno vlogo pri oblikovanju temeljne listine in ustave, bil pa je tudi predsednik prve večstrankarske skupščine.

Knjiga Prelom, do katerega ni prišlo je izdala Cankarjeva založba v okviru zbirke Čas misli v nakladi 1000 izvodov.