Gasilci po podporo k poslancem, tudi druga pogajanja zaostajajo

Odprava anomalij nad 27. plačnim razredom gre počasi - Gasilci se bodo prihodnji teden odločali o zaostrovanju
Objavljeno
07. november 2017 16.18
Barbara Hočevar
Barbara Hočevar
Ljubljana - Čeprav bi morala biti pogajanja glede plač v javnem sektorju po časovnici, ki si jo je zadala vlada, že končana, je konkretno vsebinsko niti dobro še niso začela. Še vedno ostaja odprta fronta s poklicnimi gasilci, učitelji pa naj bi tudi v prihodnjem tednu konkretizirali svoje zahteve po boljšem vrednotenju dela.

Predvidoma do ponedeljka naj bi vlada obema sindikalnima pogajalskima skupinama predstavila svoj predlog za orientacijska delovna mesta. Minister za javno upravo Boris Koprivnikar, ki vodi pogovore na vladni strani, kot eno glavnih ovir za napredek vidi zelo različna stališča med sindikalnimi skupinami. »Kako smo mi, ni bistveno za to, kakšen predlog bo dala vlada. V vsakem primeru mora odgovoriti na vse predloge,« je odgovoril Jakob Počivavšek, vodja druge pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja. Njihovi skupini se je sprva resda zdelo smiselno, da bi se o vseh nesorazmerjih - torej tako o odpravi anomalij nad 27. plačnim razredom kot o boljšem vrednotenju delovnih mest, ki so primerljiva z zdravniškimi - pogovarjali hkrati, a so pristali na zaporedno dinamiko, čeprav se bodo, po Počivavškovem mnenju, o nekaterih delovnih mestih pogovarjali dvakrat.

Vlada in sindikati so se lani dogovorili o dinamiki postopnega sproščanja varčevalnih ukrepov. Po tej bi se v leto 2018 podaljšali le zamik napredovanj in izplačevanje delovne uspešnosti. Za sindikate je, posebej ob sedanjih gospodarskih kazalcih, nesprejemljivo, da bi podaljšali še znižanja pri premijah kolektivnega dodatnega poklicnega zavarovanja.

Gasilci v parlament

Kljub razumevanju, ki jim ga je izrazil predsednik vlade, pa poklicni gasilci še niso uspeli s svojimi zahtevami. Po besedah sekretarja sindikata poklicnega gasilstva Davida Švarca, se zadnji vladni predlog ne razlikuje od prejšnjih, in je zanje nesprejemljiv, saj se še vedno razhajajo v približno polovici delovnih mest, za vodje skupine in izmene pa vlada predlaga položajni dodatek, ki pa zaposlenim v primerljivih poklicih že pripada. V upanju, da bodo s političnim pritiskom vendarle kaj dosegli, so se obrnili na poslance državnega zbora in jih pozvali, naj skličejo skupno sejo parlamentarnih odborov za obrambo, finance in notranje politike, da bi podrobneje pojasnili svoj položaj. Za zdaj sta jih na pogovore povabili poslanski skupini SD in Levice. Če jim tudi na ta način ne bo uspelo, se jim zdi stavka konec novembra vse bolj verjetna.