Kandidat za ministra: Zvonko Černač

Mandatar za sestavo vlade Janez Janša Černača predlaga za ministra za infrastrukturo in prostor.
Objavljeno
09. februar 2012 15.04
Dokumentacija Dela
Dokumentacija Dela

Osebni podatki:

Rojen 23.9.1962 v Postojni.

Izobrazba: univ.dipl. pravnik.

Poklicna pot:

• 1987 je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani.

• 1987 se je zaposlil pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, kjer je opravil pripravništvo in delal na področju delovnopravne zakonodaje.

• Od 1990 do 1993 je bil član občinskega izvršnega sveta občine Postojna, kjer je pokrival upravne notranje zadeve.

• Od 1994 do 1996 je bil zaposlen v podjetju Postojnska jama, turizem, d.d, kot vodja splošne službe, v.d. direktorja.

• Od 1995 do 1999 je na Stanovanjskem skladu Občine Postojna opravljal funkcijo predsednika upravnega odbora.

• Od 1996 do 1997 je opravljal funkcijo v.d. direktorja novoustanovljenega javnega zavoda Kobilarna Lipica.

• Med letoma 1999 in 2004 je kot direktor vodil Stanovanjski sklad občine Postojna.

• 2004 je postal poslanec v Državnem zboru, zasedel je mesto novoimenovanega ministra Milana Zvera.

• Od 2005 do 2011 je opravljal dolžnosti podžupana občine Postojna.

• Od 2008 do 2011 je bil drugi mandat poslanec v Državnem zboru.

• 2009 je bil na kongresu stranke SDS izvoljen za podpredsednika.

• 2010 je kot predsednik komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih služb doživel tožbo zaradi poseganja v čast in dobro ime, ki ga je zaradi navedb v poročilu o delu komisije v letu 2008 zoper njega vložil Iztok Podbregar, nekdanji direktor Sove.

• Na predčasnih volitvah 2011 je bil na listi SDS ponovno izvoljen v Državni zbor.