Kdo vpliva na zakonodajo?

Transparency International je predstavil orodje za nadzor nad pripravljanjem zakonodaje in lobističnimi stiki.

Objavljeno
17. junij 2015 12.00
*jer* Kongres stranke Zorana Jankovića Pozitivna Slovenija
Pija Kapitanovič, Delo.si
Pija Kapitanovič, Delo.si
Ljubljana - Transparancy International Slovenija (TI Slovenija) je danes v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan in Virostatiq.com predstavil novo spletno platformo, ki na enem mestu združuje več različnih baz podatkov o oblikovanju zakonodaje z namenom večjega nadzora nad lobiranjem in odločevalci.

Zakaj je natančno spremljanje oblikovanja zakonodaje od prvega osnutka do glasovanja v državnem zboru sploh pomembno? Februarja letos je državni zbor sprejel občinski zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), v katerem je črtan del člena zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki je priznaval plačilo dela subvencij za socialno ogrožene, ki zaradi pomanjkanja neprofitnih stanovanj najemajo tržna. Več kot 3700 družin, ki se vsakodnevno borijo za preživetje, je ostalo brez subvencije za stanovanja in zato v veliki verjetnosti, da bodo ostale brez strehe nad glavo. Kdo je omenjeni član črtal iz zakona, še vedno ni jasno. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je črtanju člena ves čas nasprotovalo. Da člen ni njihov predlog, trdijo tudi v Združenju občin Slovenije. A zakon so skupaj s spornim členom poslanci v državnem zboru potrdili.

Gre le za en primer, ki kaže zakaj je pomembno vedeti, kdo in na kakšen način oblikuje zakonodajo. Platforma, ki podatke sicer črpa iz že obstoječih zbirk javnih podatkov, ki pa so slabo dostopne in zelo razpršene, bo novinarjem in raziskovalcem precej olajšala delo, je poudaril generalni sekretar TI Slovenija Vid Doria na današnji predstavitvi projekta. S portalom, ki bi ga morala po njegovem mnenju pripraviti država, želijo pokazati, da je z IT orodji mogoče na grafično privlačen način državljanom prikazati, kako se sprejema zakonodaja, kdo vpliva na njeno vsebino in kako glasujejo poslanci v državnem zboru.

A projekt trenutno še zdaleč ne omogoča spremljanja celotne zakonodajne sledi. Za to bi bilo potrebno določeno spletno mesto, kjer bi ministrstva vestno, javno in pregledno beležila, kdo je določen zakon odprl, kdo je kaj dodal ali izbrisal iz njega, ali so pripravljavci zunanji svetovalci ali delovne skupine, kdo je za določen zakon ali njegov del lobiral, kdaj in kakšni so bili njegovi cilji in ali so se informacije, ki jih je lobist prenesel javnemu funkcionarju, upoštevale v zakonodaji. V TI Slovenija po besedah Vida Dorie na ministrstvih in ostalih javnih institucijah lobirajo za objavo vseh informacij na primeren način in za spremembo zakonov, ki bi bili za to potrebni.

Portal trenutno omogoča le vpogled v del zakonodajne sledi, ki je vezan na zakonodajni postopek ter prijavljene lobistične stike v času sprejemanja posameznega zakona. Podatke o prijavljenih lobističnih stikih so pridobili od Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), a kot poudarjajo na TI Slovenija, jim KPK kljub odločbi informacijskega pooblaščenca zadnjih razpoložljivih podatkov še vedno ni posredovala. Prav tako je pri prikazovanju lobističnih stikov še vedno velik problem sivo lobiranje oziroma lobiranje, ki ga javne institucije zlasti iz lokalnih skupnosti ne prijavijo, kakor bi ga po zakonu morale.

Sprejemanje zakonov je prikazano na časovnici, ki omogoča kronološki vpogled v zakonodajne obravnave, vložene amandmaje in njihovo vsebino, glasovanja in drugo. Podatki so trenutno na voljo od zadnjega sklica parlamenta dalje. Platforma omogoča tudi dostop do izjav poslancev na sejah glede določene zakonodaje, njihovo glasovanje o posameznih zakonih, kolikokrat so v DZ govorili o določeni temi in ali so pred volitvami v državni zbor podpisali zavezo za boj proti korupciji. Platforma prikazuje še, kdo v državnem zboru predstavlja določen vollilni okraj.