Novinarji hitreje do informacij za nadzor nad porabo javnega denarja

Dostop do informacij javnega značaja: Odslej jih stranski udeleženci ne bodo več ovirali. 
Objavljeno
11. januar 2018 20.37
Sandra Hanžič
Sandra Hanžič

Ljubljana - Brez glasu proti je odbor za notranje zadeve DZ popoldne potrdil novelo, ki bo novinarjem, raziskovalcem in civilni družbi omogočil hitrejši dostop do informacij javnega značaja. 

Na upravnih sodiščih se je pojavila praksa, ki je vsem naštetim onemogočala učinkovito dostopanje do informacij, pomembnih za nadzor nad porabo javnih sredstev in za širšo javnost.

Pri pobudah so se srečevali z zahtevami sodišč po udeležbi stranskih udeležencev; torej tistih, na katere so se zahtevani podatki nanašali, tudi če je šlo izrecno za informacije javnega značaja.

Odvračalni učinek

Maja Grgič, novinarka Dela in predstavnica društva novinarjev, je pojasnila, da se lahko s prakso nujnega vključevanja teh udeležencev pridobitev javnih informacij zamakne za več let.

»Prenašanje odvetniških stroškov stranskih udeležencev na prosilce bi pomenilo, da novinarji in drugi prosilci ne bodo več vlagali zahtev za podatke, ki so v javnem interesu. To bi po našem mnenju izničilo standarde dostopa do informacij javnega značaja in s tem tudi sam namen zakona,« je opozorila.

V primerih, ko se je izkazalo, da do informacij niso upravičeni, je prosilcem grozilo plačilo odvetniških stroškov v višini 140 evrov za vsakega udeleženca.

Dodala je še, da pridobivanje teh podatkov traja tudi po več let. Na izpolnitev ene od zahtev tako s kolegi čakajo od septembra 2014. Ko jih bodo prejeli, sploh ne bodo več aktualni za objavo. 

Zato je odbor na pobudo društva in sindikata novinarjevzdruženja novinarjev in publicistov ter Transparency International Slovenija sprejel novelo, ki jo mora zdaj potrditi še državni zbor. Naklonjeni so ji tudi informacijska pooblaščenka, ministrstvo za javno upravo in državni svet, zakonodajno-pravna služba (ZPS) pa je izrazila zadržke, da je predlog, zaradi izključitve stranskih udeležencev, lahko v nasprotju z ustavnima načeloma o sodnem varstvu človekovih pravic in enakem varstvu pravic.

Stranski udeleženci še vedno vključeni 

Anita Koleša (SMC) je v imeni koalicijskih poslancev dejala, da mnenja ZPS ne morejo upoštevati, saj s tem ne bi delovali v smeri rešitve, pač pa bi predlog novele morali umakniti. Ta po njenih besedah preprečuje zlorabo instituta stranskega udeleženca v upravnih postopkih - potencialnih stranskih udeležncev je pri osebah javnega prava vsaj 160.000 - vendar le v primerih, ko ni dvoma o tem, da so podatki absolutno javni. V vseh drugih primerih bo njihova udeležba še vedno mogoča.

Prepričana je, da predlog krepi transparentnost in odgovorno ravnanje z javnimi sredstvi ter bistveno prispeva k demokratičnosti delovanja države.