Senat FDV: Magisterij Bratuškove ni plagiat

Predsednica vlade je ob izbruhu afere napovedala, da bo odstopila, če bodo očitki potrjeni.

Objavljeno
01. julij 2013 12.12
jer/Alenka Bratušek
P. J., notranja politika, A. Ž., Sobotna priloga, M. Č., Delo.si
P. J., notranja politika, A. Ž., Sobotna priloga, M. Č., Delo.si

Senat FDV je danes dopoldne sprejel sklep o ustavitvi postopka za odvzem znanstvenega naslova magistri Alenki Bratušek. Sporočili so, da pogoji za odvzem znanstvenega naslova, kot jih predvideva Statut Univerze v Ljubljani, ne obstajajo.

Premierka Alenka Bratušek je odločitev komisije Fakultete za družbene vede (FDV), da njeno magistrsko delo ni plagiat, pričakovala. Presoje senata je po poročanju STA vesela.

Podrobnejše poročilo:

* Magistra Alenka Bratušek je v svoji magistrski nalogi avtorska dela drugih avtorjev sicer navajala v nasprotju z danes uveljavljenimi načini citiranja, vendar na podlagi kritičnega ovrednotenega zbranega gradiva in virov ni mogoče strokovno in znanstveno presoditi, da naloga v pomembnem delu ni rezultat njenega lastnega dela.

* Poglavitni očitek, da naj bi bil del magistrske naloge prepisan iz vladnih gradiv, ki niso bila navedena med viri, in s tem predstavljen kot lasten prispevek avtorice, drži v delu, ki zadeva necitiranje vladnih gradiv. Vendar iz tega ni mogoče izpeljati sklepa, da si je prilastila tuje (skupinsko in v tem primeru neavtorsko) delo. Kot izhaja iz celotne dokumentacije, je bila Alenka Bratušek (so)avtorica teh gradiv. Ne glede na to bi seveda morala gradiva navesti med uporabljenimi viri in jih ustrezno citirati v besedilu naloge, vendar ta malomarnost ne more biti zadosten razlog za odvzem magistrskega naziva. Prav tako sta obseg in vsebinski pomen spornega dela besedila v primerjavi s celotnim besedilom magistrske naloge premajhna za takšno sankcioniranje.

* Tudi zaradi drugih ugotovljenih nepravilnosti pri citiranju, povzemanju in uporabi virov, ko so slednji v besedilu nepopolno navedeni (manjkajo zlasti strani in/ali narekovaji), ki jih korektno znanstveno delo ne dopušča ter gredo vedno na račun diplomanta/-tke, pa tudi mentorjev/-ic, članov/-ic komisije in organov fakultete, ki potrjujejo taka dela, bi bil ukrep odvzema magistrskega naziva zaradi zagrešene malomarnosti nesorazmeren glede na težo in posledice storjenega dejanja. K temu velja dodati dejstvo, da so bila fakultetna pravila za pisanje diplomskih in seminarskih nalog v času, ko je nastal njen magisterij, precej bolj ohlapno zapisana, kot pa so danes.

* Enako je mogoče presoditi o dejstvu, da je v magistrski nalogi navedeno večje število virov na koncu naloge, kot pa jih je bilo dejansko uporabljenih preko neposrednega citiranja. V tem kontekstu v magistrskem delu uporabljen izraz »temeljna literatura« vsebinsko, ne pa formalno, ni zavajajoč, kar izhaja že iz primerjave prijave in končnega besedila magistrske naloge, saj je mag. Alenka Bratušek spoznanja iz te literature aplicirala na svoj primer.

* Končno je nujno tudi jasno opozoriti, da obravnavani primer v nobenem pogledu ni plagiat ali (sistematično in namensko) akademsko prisvajanje rezultatov tujega dela, če upoštevamo primerljive mednarodne (še zlasti nemške) standarde, ki so se uveljavili pri odkrivanju akademske nepoštenosti.

Senat Fakultete za družbene vede je magistrsko nalogo predsednice vlade zaradi suma prisvojitve intelektualne lastnine pod drobnogled vzel pred tremi meseci. Kakor je tedaj ocenil rektor univerze v Ljubljani Stanislav Pejovnik, tako je tudi bilo: postopek ugotavljanja morebitnega plagiatorstva lahko traja od tri do šest mesecev.

»Zelo težko si predstavljam, kaj bi bilo, če bi univerza spor na sodišču izgubila,« je tedaj odgovoril rektor na novinarsko vprašanje: Zakaj tako dolgo?. »Verjetno bi trdili, da nismo delali strokovno, da bi si raje vzeli malo več časa in ne grešili. Univerza praviloma sicer skrbi za visoko strokovnost svojega dela.«

Natančnejšega prebiranja naloge z naslovom Statusna sprememba servisa za protokolarne storitve iz neposrednega proračunskega uporabnika v javni gospodarski zavod so na senatu lotili po tem, ko je po spletu zaokrožil anonimni zapis. Premierki je očital predvsem površno citiranje.

Očitki (spletna anonimka) na račun magistrske naloge Alenke Bratušek so se pojavili hkrati z objavo novice, da bo poskušala s konstruktivno nezaupnico spodnesti predsednika vlade Janeza Janšo. Ta se je na očitke odzvala, da ima popolnoma čisto vest.

Moderndorfer: Kaj bo zdaj spraševal Jože Tanko?

»To je pričakovana odločitev. Predsednica vlade je očitke o plagiatorstvu zavrnila že na začetku,« je vodja poslanske skupine PS Jani Möderndorfer opoldne ocenil odločitev ljubljanske univerze, da ne bodo nadaljevali postopka odvzemanja magistrskega naziva premierki Alenki Bratušek.

Möderndorfer je dodal, da bo posledica predvsem, da zdaj vodji poslanske skupine SDS Jožetu Tanku ne bo več treba postavljati vprašanj o tem predsednici vlade in dodal še, da bo Bratuškova zdaj najbrž dobila več čestitk kot prvič, ko je zares magistrirala.

Na vprašanje, ali bo odločitev premierki olajšala delo, pa je odgovoril, da bodo ovire vedno in namignil na SDS s s stavkom: »Imamo stranko, ki bo za to poskrbela v kratkem času« Po Möderndorferjevi oceni je bistveno pri odločitvi, da je komisija jasno zapisala, da ne gre za plagiat, O napakah, na katere so opozorili pa je dodal, da bi jih našli pri vseh podobnih nalogah iz preteklosti.