V živo s tribune slovenske civilne družbe

Igor Koršič: »Krivci smo neodgovorni državljani«; Ksenija Vidmar Horvat: »Dela se nova zgodovina«.

Objavljeno
31. januar 2013 15.42
T. S., K. Š., Ni. Č., notranja politika
T. S., K. Š., Ni. Č., notranja politika

France Bučar, Spomenka Hribar, Veljko Rus in drugi, ki so v drugi polovici osemdesetih let zahtevali demokratizacijo Slovenije in pripomogli k zlomu enostrankarskega sistema, so ob 16. uri ponovili vajo. Na javni tribuni v CD se jim je pridružilo več kot 80 aktivnih državljanov in skupin, kritičnih do političnih elit. Je na vidiku nova politična alternativa?

Dogajanje v Cankarjevem domu v živo prek Twitterja spremlja novinar Dela Mario Belovič  in @Delo_TW pod #tribunacd.

Seznam govorcev

 

21.30 Prva javna tribuna Društva slovenskih pisateljev se je končala. Misli govorcev smo zabeležili v videoposnetkih na spletni povezavi.

19:30 Dogajanje v Cankarjevem domu si lahko do konca ogledate v živo na livestreamu.  Organizatorji načrtujejo, da se bo dogodek zaključil nekaj po 20. uri.

19:25

dr. Barbara Rajgelj (Legebitra)

»Vse spremembe, ki se bodo zgodile brez žensk, bodo netrajne in osiromašene ter neinovativne.«

»Aktualno oblast prosim, da se nasocialna socialna zakonodaja spremeni v točki, ki je upokojencem vzela varstveni dodatek.«

»V prihodnosti upam, da ne bi bila edina izbira med stranko z enim S in stranko z dvema S.«

19:15

Uroš Lubej (Novomeški Čuvar): »Hvala Mariboru za severni veter, ki je razpihal Slovenijo.«

»Protesti so usmerjeni proti celotni politični eliti. Zaupanje je izgubila zaradi korupcije in klientelizma, a to ni edini razlog. Razlogi so globlji. Tako Janševa kot Pahorjeva vlada sta znali zgolj prepisovati zgrešene recepte, ki prihajajo iz Evrope. Politični razred ni pokazal nobene izvirnosti, nobene ambicije, da bi prešli iz obstoječih okvirov.«

»Zahtevamo sestop celotne partijske garniture! Zahteve sploh niso radilkalne, gre za uresničitev ustave: zahtevamo vladavino ljudstva, socialno pravičnost in pravno državo.«

Če drži, da ima oblast v tej državi ljudstvo, potem mora imeti pravico, da kadar koli razpusti državni zbor ali katero koli drugo voljeno telo.

»Ne bomo jih več rotili, prosili, ne bodo se nam več smejali, niti se nam več rogali, vpeljali bomo ljudsko nezaupnico in jih vrgli iz naših pisarn!«

19:12

Vuk Ćosić je opozoril je, da smo v političnem, gospodarskem in razvojnem krču.

Zahteve:

• za univerzalni dostop do digitalnih vsebin, kot temeljno človekovo pravico,

• odprt dostop do podatkovnih zbirk,

• posodobljen odnos do intelektualne lastnine,

• za družbo aktivnih digitalnih državljanov, v kateri lahko vsak predlaga zakone.

»Pravično in solidarno družbo si moramo izboriti in ne nažicati od vladajočih!«

19:00

dr. Boris Vezjak (iz gibanja Mi smo Maribor): Govorim v svojem imenu. »Na eni strani imamo civilni upor proti političnim elitam, ki ne razumejo, da so oni naslovnik zahtev. Mi pravijo: Našli smo vašo politično moralo. In kaj nam odgovarjajo? Ne, to ni naša morala, mi smo svojo izgubili.«

»Dlje kot elite vztrajajo na položajih, bolj postaja jasno, da izgubljene morale ne premorejo, s tem pa postajajo zahteve vstajnikov vedno bolj upravičene.«

18:53

Lenart Zajc (mreža za neposredno demokracijo): »Ljudstvo premore dovolj znanja in modrosti, da se zaveda, kako je treba voditi državo. Tej nalogi pa ni kos večina bivših in obstoječih slovenskih poslancev. Neposredna demokracija pomeni posvetovanje in iskanje konsenza, v katerega se lahko vključijo vsi državljani, glasovanje pa pomeni zaključno potrditev, da je rešitev sprejemljiva za vse. To ni nedosegljiva utopija!«

»Švica pozna to demokracijo že 200 let in praktično ne pozna korupcije. To lahko vpeljemo v zelo kratkem času, če pa je koga tega strah, naj se ozre med nas v to dvorano, med zbrano množico demonstracije, opazil bo višjo stopnjo zrelosti kot pri marsikaterem poslancu.«

»Naš namen ni formirati politične stranke, pa ostati platforma za podporo vseh, ki želijo biti aktivni.«

18:50

dr. Ksenija Vidmar Horvat (sociologinja): »Dela se nova zgodovina«.

»Kakšna je razlika med ZZR in tem zborom in protesti vstajnikom? Mi ne želimo vodje, ne iščemo načinov, ko trajno ustoliči vodjo, želimo si odprte in pluralne družbe z mnogimi akterji in idejami, kako snovati boljšo prihodnost za nas. Druži nas samo en cilj: da bo prihodnost skupnega dobrega, ne pa grabežljivosti zakontiih domačih elit in pohlepa!«

»Janez Janša ne stoji na začetku osamosvojitve Slovenije, temveč so to tisti, ki so stali na Roški - subkulture in avantgardni tokovi.«

Na Roški nismo protestirali zgolj za četverico, bili so več kot biografske osebe, bili so sinonim za zahtevo po demokraciji, pravni državi, svobodi, zahtevali svobodo javne besede.

»Pravijo da rabimo volitve. Seveda. A koga bomo volili stranke? Na podlagi njihovih programov? Kam nas je to pripeljalo? Sama verjamem v samoupravno demokracijo, demokracijo, kjer z družbo upravljamo ljudje, rezidenti,
državljani in izbrisani. Demokracijo, ki se bo, če bodo položeni pravi temelji, nekoč upravljala kar sama. Ne pozabimo - cesar je gol - na nas je, da tako tudi ostane.«

»Borim se za spomine, ki se jih skuša danes izbrisati ali spremeniti.«

18:44

Darja Zaviršek (predstavnica Novo demokratično žensko gibanje): Zahteve smo zapisale v manifestu - za pravno državo, poudarek na pravicah žensk, pravica do socialne države.

Zahteve:

• uvedba paritetne demokracije - enakovredno zastopanje žensk in moških v vseh organih

• univerzalno in kakovostno zdravstveno in socialno varstvo

• izboljšanje družinske zakonodaje

• ureditev delovnih pogojev

• zagotavljanje izobrazbe za vse

• trajnostni razvoj

• ločitev cerkve od države

Nočemo biti več pasivne obiskovalke, je dejala Zavirškova v imenu gibanja.  Nič več brez nas žensk! Poudarjajo, da bodo zavarovale izborjene pravice in pridobitve, jih udejanjale in nadgradile.

18:42

Tretja petorica govorcev: dr. Ksenija Vidmar Horvat, Darja Zaviršek, Lenart Zajc, dr. Boris Vezjak, Vuk Ćosić, Uroš Lubej.

18:25

Deset minut pavze. Do 20. ure je treba izprazniti dvorano.

18:20

Hanžek: »Oblikovati moramo razvojne zahteve prihodnosti. Razvojna politika je odpovedala, zato moramo mi prevzeti odgovornost«.

18:17

Matjaž Hanžek (predsednik gibanja TRS): »Drage zombijke, spoštovani zombijci, uničujejo nam kulturo, znanje, človekove pravice, ponos, dostojanstvo, domovino - vse tisto, kar nas dela ljudi, za kar je vredno živeti in, po Kajuhovo, za kar se je vredno upreti. Vse to poskušajo zamenjati s kulturo pohlepa«.

»Leta 45 smo izvažali neobdelane hlode, v 45 letih smo napredovali in izvažali pohištvo, po 20 letih tranzicije smo »napredovali« tako, da spet izvažamo neobdelane hlode.«

»Kjer je pohlep vrednota, ni prostora za ustvarjalnost, prevladuje nasilje in kapital, to je družba, kjer nam namesto dela ponujajo Karitas, namesto kosila pa pečene golobe.«

18:15

Kratek odmor so popestrile Kombinatke. Zapeli so tudi govorci.

18:03

Prof. Miran Zupanič (dekan AGRFT): »Vsa naša prizadevanja morajo biti usmerjena v to, da ustvarimo pogoje bivanja, da bo v svojo dobro in dobro drugih ustvarjal svojo resničnost«.

Opozoril je na zbiranje podatke, ustvarjanje dosjejev, nesprejemljivo spremljanje tokov človeških oseb, zbiranje javno dostopnih podatkov. »Kdo to počne in to anonimno?« In spomnil na seznam 244 oseb, ki naj bi jih
politično kadrirala Pahorjeva vlada, seznam pa je objavljen na spletni strani www.sds.si.

»V osebe iz seznama, naj bi bralci izgubili zaupanje oziroma poglobil nezaupanje«.

»Odgovore bomo morali najti sami, iznajti načine, ki delijo in hromijo našo zavest in jo potiskjo v samodejanje spopada«.

18:00

Pirjevec je dejal, da se je treba skupaj zavzeti za Slovenijo »po meri naših zmožnosti in talentov«.

»Slovenijo, ki nas bo vredna!« (Bučen aplavz)

17:57

Dr. Jože Pirjevec (zgodovinar): »Vedno sem verjel v naše ljudi, v izobrazbo, delavnost, poštenost. Obstali smo in ohranili smo vseskozi kulturno identiteto, postavili temelje svoji državnosti.«

Opozoril je, da levice ni.

»Ljudem na oblasti je cilj obramba oblasti, zasedba javne uprave s svojimi vazali, zastrahovanje vseh tistih, ki se upirajo.«

»Sedaj se spet bojimo! Proti tej psihozi strahu, ovaduštvu, korupciji, anonimnim pismom, moramo Slovenci vstati.«

17:54

Skenderović: »Če imamo res demokratično vlado, bi morala ta takoj odstopiti. Boj bo dolgotrajen, boriti se je treba z glavo in pametjo.«

17:52

Vzdušje v dvorani je zelo glasno, govore spremlja glasno vzklikanje in bučno ploskanje.

17:48

Remzo Skenderović (Zveza veteranov vojne za Slovenijo): »Pozivamo vse nosilce oblasti k odgovornosti in tako onemogočimo sesutje države. «

Skenderović je opozoril na servilnost politike, ki sprejema napotke z raznih veleposlaništev - odstop vlade in oblikovanje ekspertne vlade, ki naj sprejme program ukrepov.

Zahteve:

• takojšen odstop vlade in nastop prehodne vlade,

• kaznovanje roparjev tranzicije,

• zamrzne naj se premoženje, ki je bilo pridobljeno po nezakoniti poti,

• funkcionarji, ki so osumljeni koprupcije naj odstopijo,

• naj se konča vračanje premoženja tujcem in cerkvi,

• dosledna ločitev cerkve od države,

• DZ naj se razpusti,

• pred tem nov volilni zakon, v katerem sodelujejo tudi državljani,

• na naslednjih volitvah ne smejo sodelovati tisti, ki so več kot deset let v politiki.

17:45

Koršič: »Edini upor je etična drža. Naše predstavnike v parlamentu moramo opozoriti, da nas pozorno poslušajo, čimprej naj vložijo konstruktivno nezaupnico, zahtevamo program prehodne vlade«. Koršič je prebral več zahtev, ki naj bodo v tem programu.

»Politično gibaje mora pripraviti programe, strateški cilj je ustvarjalna, podjetna, solidarna in zato uspešna Slovenija«.

17:40

Igor Koršič (predstavnik KOKS): »Demokratična pravila so vsak dan kršena. Vse to je mogoče, ker so nadzorne in represivne organe ali prevzeli ali nevtralizirali, celo predsednika države, ki bi moral z moralno avtoriteto braniti demokratičen sistem, pa ga ne«.

»Glavni problem ni Janez Jaša, problem smo mi. Popolnoma odsotna je politična odgovornost. Neodgovorni in nezahtevni državljani smo krivci, da so nam državo zavozili.«

»Politiko smo postavili na božji prestol - dela, kar se ji zljubi.«

17:37

Druga petorica govorcev: Igor Koršič, Remzo Skanderović, dr. Jože Pirjevec, prof. Miran Zupanič in Matjaž Hanžek.

17:34

Kombinatke so zapele neuradno himno protestov Pesem upora. Publika jih je takoj sprejela medse in petje spremljala s ploskanjem.

17:33

Butara: »Skupaj smo močni.«

17:30

Butara: »Treba bo prevetriti marsikaj, od Sove do delovanja pravosodnega sistema. Zaradi vsega je zame danes naš kulturni hram hiša vstajajočega sonca.«

17:29

Butara: »Ko se slovenski narod združi, ni več poti nazaj. To velja tudi za moč našega gibanja civilne družbe. Ta vlada nam vsiljuje tudi slabe rešitve, siromaši ljudi in drži v negotovosti 2 milijona državljanov. Vsiljuje trdi neoliberalizem, posledica katerega je 350.000 siromašnih. «

»Po Sloveniji se plazi strah, a kar je spodbudno, je zaupanje v vse močnejše gibanje civilne družbe z veličasto
vseslovensko vstajo.«

Ne bomo se ustavili, gremo naprej, do koncne zmage. Ko bomo šli naprej, se bodo morale končati številne afere - prodaja orožja, afera Patria, vprašljivo delovanje varnostnih služb in pravosodnega sistema. Zato je Cankarjev dom danes »hiša vzhajajočega sonca«.

»Gremo naprej do končne zmage!«

17:26

Butara: »Sedanja vlada onemogoča delovanje veteranov, ustvarja delitve.«

»Na pohodu je klerofašizem, kot ga naša generacija ni nikoli poznala. Kdor tega ne prepozna, je slep. Hočejo prestrašene, vodeče in vodljive ljudi. Vendar: Ne gospodje, tako ne bo šlo. Tega vam ne bomo dopustili!«

(Butara in prejel doslej največji aplavz.)

17:24

Miha Butara (osamosvojitelj, veteran vojne za Slovenijo): »Pozdravljena, Slovenija! Zakaj sem tu? Ukradli so nam državo, ukradli so nam osamosvojitev, potvarjajo njeno vsebino in si jo lastijo. Vzeli so nam vrednote, za katere smo se borili in ki smo jih uveljavili.«

Butara je opozoril, da osamosvojitev ni in ne more biti privatna lastnina neke stranke.

17:20

Kovačič Peršin: »Politika si je uzurpirala oblast za nedoločen čas. Vzpostavimo novo demokratično ureditev, ki bo omogočila, da pride do izraza res volja ljudstva, da bodo politiki za določen in ne za nedoločen čas.«

»Potrebujemo ureditev, ki bo omogočala, da se bodo klike umaknile.«

(Peršina prekinja bučen aplavz).

17:16

Kovačič Peršin: V imenu pravice do svobode zahtevajmo, da politika preneha z ideološkimi delitvami. Demokracija stoji in pade na morali. Po dveh desetletjih lahko ugotavljamo, da smo uničili gospodarstvo, socialni red, da se uničuje znanost, šolstvo in kultura, s tem se uničujejo temelji države.

17:14

Peter Kovačič Peršin (urednik Revije 2000): »Dolžni smo dvigniti svoj glas proti barbarizaciji vrednost, naše edino orožje pa je naša beseda. Zato naj bo glasna in jasna, da bo imela kakšen učinek.«

»Prva vrednota, ki je ogrožena, je svoboda. Gre za teptanje naših osnovnih pravic in dostojanstva. To je prizadeto zaradi vse slabših možnosti preživetja. Pravica do dela in spodobnega zaslužka je kršena. «

»Naša oblast podpira gospodarske elite, za katere so delavci le sredstvo za dobiček. Država je lutka v rokah oligarhij, partitokracija in kapital, ki to podpirata, sta našo državo spremenila v plen.«

»Že dve desetletji se to plenjenje dogaja, vse strukture oblasti pa to dopuščajo in mnogi se pri tem okoriščajo - v imenu svobode delati samo zase. To je svoboda brez odgovornosti.«

»V imenu pravice do svobode zahtevajmo, da oblast, njene ustanove in nosilce spoštujejo demokratične standarde tudi takrat, ko gre za njihovo moralno dolžnost, da odstopijo.«

17:11

V dvorano so prišle Kombinatke, ki so na zborovanjih pele neuradno himo - Pesem upora.

17:10

Peršak: »Vprašanje kulture je v tem svetu brez vrednost. Kultura ni samo umetnost, je pa njen vrh. Država je in mora biti ustanova družbe v celoti, vsak posameznik mora v njej imeti svojo vlogo. Zdaj je kultura odrinjena na rob, veliko stane, je strošek, ki ne služi rasti kapitala«.

17:04

Tone Peršak: »To stanje kliče k prevratu. Največji kapital osamosvojitve je bila enotnost. Zgodilo pa se je, da je del politike zahteval drugačen prevrat in želel restavrirati stanje pred drugo svetovno vojno«.

»V javnem življenju spet prevladujejo laži, neznanje, diskreditacije, prevare. Prevzeli smo formo demokracije, toda slovenska družba se je popolnoma izrodila«.

»Stranke so si prilastile državo in ljudstvo. Stranke niso programske, ampak jih vodijo ljubljeni vodje, ki ne dovolijo pripomb v zvezi z njihovim delom. Imajo status nedotakljivih, zahtevajo pokornost, nagrajujejo zvestobo.«

»Demokracija je zreducirana na videz, o vsem pa odloča le ozki in ozkogledi vrh koalicije ali najmočnejše vladne stranke.«

17:00

Hribarjeva: »Tudi med enimi in drugimi volitvami moramo iskati stične točke med levico in desnico, da se ne bomo še narej cepili. če ne, ne bo blaginje. «

»Država je naš instrument, moramo se potruditi, da se rehabilitirajo ustanove države - od predsednika države, parlament, vlada. Vse te institucije so potrebne prenove.«

16:56

Hribarjeva: »Spremeniti moramo odnos do sveta. Pristati na to, da smo vsi enakopravni državljani. Pri nas si odrekamo pravico, zdaj smo že zombiji, spremeniti moramo kulturo obnašanja.«

»Pri nas vsak, ki pride na oblast, vzame državo za svojega talca. Med levico in desnico sicer ni enačaja. Pod desnico nekateri sploh nismo več ljudje. V tem smislu je desnica pravi naslednik boljševizma«.

Iz dvorane vzkliki - levica tudi!!

16:54

dr. Spomenka Hribar: »Trikrat v zgodovini se je narod znašel v zagati t. i. strahu. Konec leta 41, konec 80' in zdaj. V prvih dveh primerih smo apatijo premagali z uporom. Tudi zdaj se je na srečo zgodila vstaja«.

»Prvi dve obliki vstaje se razlikujeta od te zadnje. Prva je bila proti okupatorju, druga proti državi, ki nas je dušila, zdaj pa prvič proti lastni oblasti«.

»Vstaja je dala novo upanje, toda zdaj je treba stopiti korak naprej, artikulirati cilje, združevati različne skupine, v smislu iskanja kompromisov, tkanja vezi za skupno dobro. Če nam to ne uspe, se lahko ta energija, ki se je zbudila, razvodeni.«

16:51

Bučar: »Fiskalno pravilo imamo že vpisano v zakonodajo. Jasno je, da lahko porabiš toliko, kot ustvariš. Toda to so tehnična vprašanja vodenja gospodarske politike. V načelu pa je najbolj pomembno, da se ne skregamo z lastno pametjo.«

16:48

Bučar: »Nimamo ne parlamenta, ne demokracije«. (Bučen aplavz)

»V nenormalnih razmerah se normalno obnašanje ne obnese«. (Bučen aplavz)

Sem ekspliciten in jasen: Če ne bomo usposobili parlament, potem nam ne pomagajo predčasne, začasne volitve. Šele to nam omogoča, da se osamosvojimo.

»Osamosvojitve pomenijo, da se moramo najprej sami osamosvojiti vseh mogočnih predsodkov in ideoloških formul.«

16:45

Bučar: »Če bodo šli stvari tako naprej, je neizbežno, da bomo prišli v totalitarizem. Ob tako pomembnih družbenih premikih, kot smo jim priča, je jasno, da če se ne bomo posvetili vprašanju družbene strukture, lahko kar naprej govorimo o demokraciji, pa bo moč še naprej združena v enih rokah To je temeljni problem.«

»Parlament je okrasek za samovlado tistih, ki so si državo prisvojili. Je popolnoma odvisen od nosilcev oblasti. Dokler bo tako, bo to država s parlamentarno demokracijo, v kateri nimamo ne parlamenta ne demokracije«.

16:40

Dr. France Bučar

»To kar imamo danes je posledica tistega, česar niso naredili leta 1990 in 1991. Partija je ustvarila družbo, v kateri so vsi enaki, ampak vsi brez pravic, nad tem pa je modro vodstvo, ki s to nemočno množico razpolaga.
Bistvo sprememb je bilo, da se družba spremeni v temeljih.«

»Demokracija ni čreda ovac, ampak strukturirana družba, kjer so dolžnosti, pravice, .. enakomerno razporejene«.

»Državo smo osamosvojili misleč, da je s tem vse opravljeno. V resnici je bil to začetek, ki ga takratno vodstvo ni razumelo. Že v začetku je bila dilema - doslej ste vladali vi, zdaj bomo mi. In to se vleče do današnjega dne. Vse je bilo 20 let podrejeno vprašanju, ali bomo mi na oblasti ali ne.«

16:36

Prvih pet govorcev je sodelovalo tudi na tribunah v osemdesetih letih - veterani nastajanja države - France Bučar, Spomenka Hribar, Tone Peršak, Peter Kovačič Peršin in Miha Butara (zanj posebna zahvala, ker je preprečil bombardiranje Ljubljane).

Pozdravil jih je bučen aplavz.

16:34

Taufer: »Stranke so si prilastile oblast tako kot pred tem petdesetimi leti partija. Najbolj pa je kršena zadnja točka majniška deklaracije - da bo to država blaginje, prava in poštenja. Zaradi kraj, tatvin, zlorab, so ljudje šli na ulice in zato je društvo organiziralo to tribuno«.

»Namen zborovanja je, da bo prišlo do ubesedenja, kakšno državo hočemo in kako do nje priti,« je dejal Taufer.

16:32

Taufer: Slovenija je utemeljena na temeljnih človekovih pravicah in svoboščinah. Tu smo pogrnili, grdo pogrnili. Ljudem smo vzeli pravico dopolnilne zdravstvene oskrbe, do dela, od bivališč do šolanja. (Velik aplavz)

16:30

Taufer je spomnil na besedilo Majniške deklaracije - »želimo živeti v suvereni državi slovenskega naroda. Vprašajmo se, je ta država res suverena? Ne zaradi EU, ampak zaradi obnašanja oblasti. Država je nastala na pravici naroda, da lahko suvereno odloča o svoji usodi. Toda naši vojaki so še vedno v Iraku, ker so nas oblasti priključile koalicije voljnih«.

»Druga točka deklaracije je tudi kršena, ker smo ošabni. Zanemarili smo vezi z državami srednje Evrope in Balkana«.

16:25

V dvorano, ki je zdaj nabito polna, je prišlo tudi nekaj socialno demokratskih poslancev. Prišel je tudi pesnik Tone Kuntner, ki sicer sodeluje tudi na prireditvah Zbora za republiko.

16:20

Prvi govornik je Veno Taufer:

»Vse tribune slovenskih pisateljev bodo v znamenju kulture, v širšem smislu. Trubar je s stavkom Vazno je stati inu obstati že definiral narodni program. Za njim je prišel Vodnik, ki je uporabil besedo Slovenija, nato je Prešeren z Zdravljico postavil program, v katerem je že zahteva po solidarnosti, po dobrem mejaštvu, po sožitju.«

»Niti ena slovenska vlada ni skrbela za Slovence onkraj meje. Za njih je treba skrbeti bolje. Oni garantirajo Slovenijo«.

16:19

Veno Taufer je dejal, da bodo na oder klical po pet govorcev. Moderatorja bosta Veno Taufer in Tone Peršak.

Vsak bo lahko govoril 5 minut, za replike bo 3 minute časa. Govorcev bo več kot 30.

16:15

Veno Taufer, predsednik Društva slovenskih pisateljev, je odprl tribuno. Povedal je, da je imelo društvo pistaljev prvo tribuna leta 1985 o slovenskem narodu in slovenski kulturi, nato o slovenski ustavi in človekovih pravicah.

Dvorana ni popolnoma polna, toda pred vrati se gnete množica, ki ni dobila kart.

16:13

Linhartova dvorana se polni. Kaže, da bo dvorana nabito polna. Predvajajo film o protestih, pred vrati še čaka množica ljudi.

***

V Društvu slovenskih pisateljev ponavljajo prakso izpred dobrih dvajsetih let. Tedaj je na javnih tribunah v Cankarjevem domu slovenska intelektualna alternativa artikulirala zateve za svobodo izražanja, za politični pluralizem in za samostojnost Slovenije ter tako postavila še vedno veljavne demokratične temelje države.

Zborovanj so se udeleževali številni, ki so kasneje v času osamosvajanja iz civilnodružbene sfere vstopili skozi velika vrata politike, v kateri so nekateri še danes.

Se lahko zgodovina ponovi tudi v času »ljudskih vstaj« in iskanja radikalno drugačne politične stranke?