Afera MDK: direktor Fonda pripravljen odstopiti

Direktor Edvard Fonda napoveduje odpravo kršitev v roku in zanika kršenje delavskih pravic.

Objavljeno
05. februar 2018 19.28
Edvard Fonda, direktor Mesnine dežele Kranjske. Ljubljana, 5. februar 2018 [Edvard Fonda,portreti,Mesnine dežele Kranjske,Ljubljana]
Maja Prijatelj Videmšek
Maja Prijatelj Videmšek

Direktor Mesnin dežele Kranjske, katerih obrat v Zalogu je inšpekcija uprave za varno hrano zaradi več kršitev in njihovega prepočasnega odpravljanja zaprla za en mesec, se je opravičil za načeto zaupanje in poudaril, da so izdelki varni

Vse nepravilnosti, ki jih je v sedmih mesecih ugotovila inšpekcija - večina se jih je nanašala na pomanjkljivo higieno prostorov in opreme ter sledljivost - bodo odpravili do zahtevanega 22. februarja, v nadaljevanju pa bodo dodatno investirali na področja, na katerih so bile ugotovljene šibke točke, je na novinarski konferenci, dopolnjeni z ogledom popravil v klavnici in proizvodnji mesnih izdelkov, obljubil Edvard Fonda.

Foto: Leon Vidic/Delo

Razvrednoteno delo in meso

Vzdrževalci in zaposleni v obratu, ki stoji od 22. januarja, popravljajo poškodovane tlake, na stene nameščajo inoks plošče, menjajo izolacijo na ceveh, dotrajane tekoče trakove in pleskajo stene. Zamenjali bodo kotel za vampe, zamenjali so že vrata, ki niso tesnila, in v hlevih namestili napajalnike. Uskladitev dokumentacije, ki spremlja procese v proizvodnji, še pripravljajo.

Popravila bodo stala več deset tisoč evrov, škode zaradi omadeževanega ugleda pa po besedah Fonde ni mogoče ovrednotiti. Kljub temu naj ta ne bi vplivala na sloves drugih izdelkov skupine Kras, ki ji pripadajo Mesnine dežele Kranjske (MDK). Fonda je priznal, da je za napake pri vodenju in komunikaciji z inšpekcijo odgovoren tudi sam, za kar je pripravljen odstopiti. A kot glavni vzrok za zamude pri odpravljanju nepravilnosti je navedel večmesečno bolniško odsotnost izvršnega direktorja obrata. Za novega izvršnega direktorja so že objavili razpis, na katerega se je prijavilo 20 kandidatov.

Foto: Leon Vidic/Delo

Obrat je bil po njegovih besedah sicer kadrovsko pokrit, vsi procesi v proizvodnji so bili visoko standardizirani, nenehno se je vlagalo v opremo in stroje. Do leta 2012 so za nakup novih strojev in opreme namenili pet milijonov evrov, v zadnjih petih letih pa so vložili še dodatnih 2,5 milijona evrov. Obnovili so klavnico. Zunanja podoba objekta ne kaže pravega vtisa, je poudaril Fonda. Obrat v Zalogu, ki je bil zgrajen leta 1960, je »takšen kot večina mesnopredelovalnih obratov v Sloveniji«.

Foto: Leon Vidic/Delo

Zaposlenim po besedah direktorja ni bila kršena nobena pravica, vodstvo jih ni poslalo na prisilni dopust, kakor pravijo v sindikatu KNSS Neodvisnost, ampak so se »sami spontano organizirali v tri skupine; eni so doma na dopustu, drugi na bolniški, tretji pomagajo pri urejanju obrata«. Inšpekcijske ugotovitve o pomanjkljivi sledljivosti surovin je označil za izjemo, pomanjkljivo znanje tehnologov in delavcev na liniji klanja ter premalo delavcev v klavnici pa je pripisal kadrovskim težavam panoge v vsej zahodni Evropi.

»Res je velika fluktuacija delavcev, težko je dobiti primerne domače ljudi, zato je vse več agencijskih delavcev iz tujine,« ki se morajo ob delu sproti uvajati. »Delo je težko, umazano, slabo plačano, kar je izraz tega, da je meso razvrednoteno.«

Foto: Leon Vidic/Delo

Še vedno pomanjkljiv načrt za goveji razsek

Inšpektorji so po zaprtju obrat obiskali trikrat in ugotovili, da podjetje še ni izpolnilo predpisanih zahtev. Trenutno preverjajo sledljivost začasno zadržanih 96 ton svinjskega mesa in izvajanje notranjih kontrol. MDK je pripravil načrt notranjega izvajanja kontrole nad zagotavljanjem varne hrane za goveji razsek, ki pa je bil pomanjkljiv.

Gospodarsko interesno združenje (GIZ) Mesne industrije Slovenije bo na jutrišnji izredni seji upravnega odbora (UO), v katerem je tudi Fonda, razpravljalo o posledicah afere za mesnopredelovalno panogo. Po besedah predsednika UO Izidorja Krivca se bodo dogovorili o ukrepih, s katerimi bodo »čim bolj izničili negativne posledice te zgodbe«, ki je po njegovem prepričanju bolj izjema kot pravilo. »Stanje v slovenski klavniški in mesnopredelovalni industriji je zelo dobro razen omenjenega primera, kar pa tudi dokazuje dobro delovanje inšpekcijskih služb,« pravi Krivec.

Na vprašanje, ali bodo za MDK predlagali izločitev iz sheme Izbrana kakovost - Slovenija za sveže goveje meso, je odgovoril, da je to odločitev organa, ki certifikat podeljuje, zdaj ko je obrat zaprt, pa izdelkov podjetja s tem znakom ni na trgu.