ARSO izdal odločbo o odvzemu OVD Bioplinarni Lendava

Zadovoljni krajani - Toda bioplinarna utegne znova začeti delovati z novim najemnikom ali lastnikom
Objavljeno
14. november 2017 20.04
Jože Pojbič
Jože Pojbič

Lendava - V petek je Agencija RS za okolje na predlog okoljske inšpekcije izdala odločbo za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja Biplinarni Lendava oziroma njenemu upravljalcu, družbi Ecos Center Jožefa Pavlinjeka. Odločba še ni pravnomočna, a bioplinarna tako ali tako ne deluje že od poletja, ko je njeno ustavitev in prepoved delovanja do izpolnitve naloženih ukrepov odredila okoljska inšpekcija.

Odločba o odvzemu za sedaj torej v zvezi z bioplinarno ne spreminja ničesar, a na občini Lendava se vendarle veselijo. "Občina pozdravlja to odločitev, za katero se je ves čas zavzemala. Takšna odločitev pomeni krepitev zaupanja v pristojne državne institucije in olajšanje za vse, ki smo prenašali neprijetne vonjave. Občina bo nadaljevala z aktivnostmi za ugotavljanje morebitnih posledic v okolju ter se še naprej zavzemala za ohranitev zdravega in čistega okolja. Upamo, da se s tem zaključuje agonija povezana z delovanjem bioplinarne, ki je ogrožala človekovo zdravje in povzročala škodljive vplive na okolje. Čisto okolje, aktivni in zeleni turizem ostaja strateška usmeritev Občine Lendava," so sporočili ob novici.

Toda veselje občinske uprave in krajanov je morda preuranjeno, saj  tudi takrat, ko bo odločba o odvzemu OVD pravnomočna, to ne bo pomenilo, da bioplinarna ne bo nikoli več delovala. Na to, da jo bodo čim hitreje znova zagnali, celo zelo resno računajo v odvetniški pisarni stečajnega upravitelja Matjaža Nanuta. Ta pisarna vodi stečajni postopek Pavlinjekove družbe Ecos, ki je lastnica lendavske bioplinarne. Ecos je bioplinarno še pred začetkom stečajnega postopka dala v najem družbi Ecos Center, ki je prav tako v lasti Jožefa Pavlinjeka, sedaj pa se stečajni upravitelj pripravlja, da najemno pogodbo prekine, saj mu je sodišče že dalo zeleno luč za iskanje novega najemnika. "Pogodbe sicer še nismo prekinili, ker je bolje, da nekdo skrbi za bioplinarno, tudi če ta ne deluje, odločitve o tem, ali bomo iskali novega najemnika ali pa bodo v stečajnem postopku bioplinarno prodajali, pa tudi še ni, saj se banka, ki je največji upnik, o tem še ni odločila," nam je včeraj dejala Darinka Zorko iz odvetniške pisarne Nanut. Po njenih besedah imajo načelne interesente tako za najem kot tudi za nakup bioplinarne, vendar si nihče od njih še ni ogledal sedanjega stanja naprave, ki je precej klavrno. "Novi najemnik ali kupec bi vsekakor moral imeti dovolj denarja, da bi bioplinarno znova usposobil in jo zagnal," še pravi Zorkova. Če bo OVD družbi Ecos Center pravnomočno odvzeto, bo namreč novi upravljalec za novo dovoljenje za predelavo odpadkov lahko zaprosil šele takrat, ko bo odpravil vse nepravilnosti, na katere je opozorila okoljska inšpekcija. Če pa bo za proizvodnjo bioplina in soproizvodnjo električne energije uporabljal le zeleno maso s polj, ki jo zakonodaja obravnava kot surovino in ne kot odpadek, pa lahko bioplinarno zažene tudi brez okoljevarstvenega dovoljenja. 

malo je torej verjetno, da bioplinarna ne bi več delovala, vsekakor pa bo potreben ostrejši nadzor novih upravljalcev, ko bodo ti prišli in jo zagnali.