Blejski turizem potrebuje nov zagon

Izbira novega direktorja: Med kandidati tudi dosedanja direktorica. Bled še ni vrhunska turistična destinacija.

Objavljeno
02. januar 2015 19.55
Sneženje na Blejskem jezeru. Na Bledu 31.12.2014
Blaž Račič, Jesenice
Blaž Račič, Jesenice
Bled – Na Bledu bodo predvidoma februarja med sedmimi kandidati izbrali, kdo bo lokalno turistično organizacijo vodil prihodnja štiri leta in dal blejskemu turizmu nov zagon. Za nov mandat se poteguje tudi dosedanja direktorica Eva Štravs Podlogar.

Na Bledu so deljena mnenja o uspešnosti dela dosedanje direktorice Eve Štravs Podlogar in turistične uspešnosti Bleda, v tujini najprepoznavnejše slovenske turistične destinacije. Kljub temu da Bled ni dosegel cilja iz leta 2005 sprejete strategije razvoja turizma, da bo postala vrhunska turistična destinacija, je župan Janez Fajfar z delom zavoda Turizem Bled zadovoljen: »Naredil je kar nekaj korakov v smeri večje promocije Bleda.« Kljub pozitivni oceni župan opozarja tudi na pomanjkljivosti. »To sta predvsem področji razvoja novih nosilnih produktov in večje vključevanje vseh deležnikov v kraju.«

Podžupan Toni Mežan ne deli županovega zadovoljstva s turizmom. »Če pride kdo z novo energijo in zamislimi, bi se na Bledu lahko nadejali hitrejšega razvoja«. Anton Omerzel, predsednik komisije, ki bo izbirala novega direktorja, sicer pa vplivni občinski svetnik, je dejal le, da »iščemo človeka, ki bo blejski turizem potegnil naprej«.

Porušena cenovna politika

»Med turističnimi igralci na Bledu je težko najti skupni jezik,« je slabost blejskega turizma ocenil turistični delavec, ki opaža, da se je v zadnjih letih pojavilo veliko število mladinskih prenočišč (hostlov), s čimer se je bistveno spremenila struktura gostov, pa tudi struktura cen storitev v blejskih turističnih podjetjih. »Za ceno zasedenosti so porušili cenovno politiko in Bled oddaljili od cilja, da bo postal vrhunska turistična destinacija«, je dejal sogovornik.

Dejstvo je, da so cene turističnih storitev nižje, je poudarila Jana Špec, svetnica SD v občinskem svetu in predavateljica na višji turistični šoli na Bledu. Gospodarska kriza se je v Savinih hotelih, ki je največje turistično podjetje na Bledu, pokazala predvsem v upadu povpraševanja v nizkih sezonah, je povedal Matjaž Žnidaršič, pomočnik direktorja prodaje v Sava Turizmu in dodal, da »cene prilagajamo dejanskemu povpraševanju, ki ni nujno več v celoti skladno z nekdanjimi višjimi in nizkimi sezonami«. Na dvig cen bodo najbolj vplivali učinki skupnih izboljšav ponudbe Bleda kot destinacije, je dejal Žnidaršič in izpostavil skupne pobude turističnega gospodarstva in občine Bled v zimski sezoni, postopne obnove, posodobitve hotelov in lokalov, okrepljeno in učinkovito promocijo Slovenije.

Dosedanja direktorica zadovoljna

Eva Štravs Podlogar je z opravljenim delom v iztekajočem mandatu zadovoljna. Po 12 letih na direktorskem stolu Turizma Bled ugotavlja, da ima Bled še veliko rezerv. O tem, ali so dosegli zapisano v turistični strategiji, da bo Bled vrhunska turistična destinacija, pravi: »Hoteli so, kakršni so. Večina je solidnih ali višje rangiranih. Ali so vrhunski po svetovnih merilih, pa je težko reči,« je dejala, o vrhunskih storitvah pa, da so odvisne od človeškega faktorja. A vsakdo opazi, da, denimo, nekoč najprestižnejši blejski hotel Vila Bled čaka na lastnico državo, da začne že dolgo napovedano energetsko sanacijo in ga posodobi. Vsakdo tudi opazi, da na Bledu nimajo denarja za običajne pločnike ob cestah in jih zato kar narišejo na cestišče in da Riklijeva vila še naprej ostaja podrtija. Tudi 17 evrov za prenočitev sredi poletne sezone tik ob jezeru ali dnevna poraba turistov, ki znaša od sto do dvesto evrov, kaže, da Bled ni še niti stopil na pot vrhunskosti.

Vsaj v besedilu konsolidirane turistične strategije, ki jo na Bledu snujejo eno leto (v tem času so organizirali le dve delavnici za blejske turistične delavce) in naj bi bila sprejeta na začetku prihodnjega leta, se vrhunskosti niso odpovedali, pravi Eva Štravs Podlogar, ki želi število prenočitev na Bledu v desetih letih z letošnjih več kot 600.000 povišati na 800.000, podaljšati dobo bivanja z zdajšnjih 2,3 dneva na 3,5 do štiri dni, zmanjšati sezonski vpliv zime. Vendar je vprašanje, kako bodo cilje dosegli, saj denarja nimajo niti za najpomembnejšo investicijo (južno obvoznico), s katero naj bi prometno razbremenili središče Bleda.