Bločanom knjižnica in infrastruktura ob jezeru

Osnutek proračuna Za naložbe letos štirikrat manj – Nič evropskih sredstev

Objavljeno
14. januar 2015 22.46
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Nova vas – Največji bloški investiciji v tem letu bosta širitev knjižnice in ureditev okoljske infrastrukture v naselju Volčje oziroma ob Bloškem jezeru.

Finančni načrt občine Bloke, kot ga predvideva osnutek, ki ga bodo občinski svetniki obravnavali danes, bo znašal le 1,76 milijona evrov oziroma skoraj pol manj, ko je znašal lanski. Župan Jože Doles je pojasnil, da so upoštevali znižano povprečnino 525 evrov, »poleg tega letos nismo zasledili razpisa za evropski denar, na katerega bi se lahko prijavili«, pojasnjuje župan Jože Doles.

Vseh naložb bo za komaj kaj več kot 400.000 evrov. Lanska največja je bila zgraditev okoljske infrastrukture v vaseh Runarsko, Benete in Metulje. Podprta je bila z denarjem za razvoj obmejnih območij s Hrvaško, v celoti pa je vrednost naložbe znašala 1,6 milijona evrov.

Letos bodo Bločani predvidoma 150.000 evrov namenili zgraditvi okoljske infrastrukture v naselju Volčje in ob priljubljenemu rekreacijskemu središču pri Bloškem jezeru. Uredili bodo kanalizacijo in parkirišča, v prihodnosti bodo tudi razširili dostopne ceste. S preureditvijo dela stare dvorane za lekarno so se odprle tudi možnosti za širitev knjižnice, za kar načrtujejo 85.000 evrov. Na sto kvadratnih metrih nad lekarno, ki so dostopni iz knjižnice, bodo uredili manjkajoče prostore, na primer čitalnico.

Skladno s finančnimi možnostmi bodo še naprej obnavljali ceste in vodovodno omrežja, pripravili pa bodo tudi projekte ali idejne zasnove za prihodnje naložbe, na primer za širitev vrtca in ureditev središča Nove vasi.