Bodo odpadki na Goriškem kar obležali pred domovi?

Za novogoriško Komunalo je odvoz smeti na Ptuj že zdaj prevelik finančni zalogaj.

 

Objavljeno
05. april 2014 12.32
kze*Gradbeni odpadki
Katja Željan, Nova Gorica
Katja Željan, Nova Gorica

Nova Gorica – Čeprav sta od uradne ustavitve projekta RCERO Nova Gorica minila že dobra dva tedna, trinajst občin na severnem Primorskem še nima odgovorov, kaj se bo z odpadki v tem delu države zgodilo zdaj. Težave ima tudi Komunala Nova Gorica, ki z občinami ne nikakor najde skupnega jezika o kritju stroška odvoza odpadkov na Ptuj. »Časa nam zmanjkuje in župani bodo morali odločitev glede odvoza odpadkov in s tem povezanimi cenami sprejeti hitro,« pravi njen direktor Andrej Miška.

Tudi Miška na vprašanje, kaj se bo zdaj zgodilo z odpadki na Goriškem, ni znal odgovoriti. »Zaradi ustavitve projekta RCERO so se porušili vsi dolgoročni načrti na področju odpadkov. Če upoštevamo še dejstvo, da odlagališče Stara Gora po letu 2015 ne bo smelo več obratovati, se lahko resnično vprašamo, kam bomo vozili naše odpadke. Kot veste, smo kratkoročno uredili odvoz odpadkov na Ptuj, a so s tem povezani dodatni visoki stroški,« opozarja Andrej Miška.

Kdo bo pokril stroške odvoza smeti na Ptuj?

Dodaja, da odvoz odpadkov na Ptuj zaenkrat še ni načel denarnic občanov, saj jih je pokrila Komunala Nova Gorica. »A zavedati se moramo, da je to prevelik finančni zalogaj za nas. Če ne bodo dogovori z občinami sprejeti v kratkem, je pod vprašajem tudi obstoj podjetja in ogrožena so delovna mesta. Poleg mesečnega stroška odvoza odpadkov na Ptuj smo zaradi pozno sprejetih novih cen ravnanja z odpadki lani zabeležili 850.000 evrov izgube na segmentu ravnanja z odpadki,« navaja.

Z občinami ožje Goriške se Komunala Nova Gorica že od lanskega avgusta očitno tudi ne more dogovoriti, kdo bo pokril strošek odvoza smeti na Ptuj. Miška ocenjuje, da na Ptuj smeti ne bodo več dolgo odvažali. »To je neracionalno tako s stroškovnega kot z okoljevarstvenega vidika. Naši odpadki se sedaj prevažajo čez celo državo, s čimer dodatno obremenjujemo okolje, hkrati pa zato plačujemo več. Alternativno lokacijo naj bi predstavljal RCERO Nova Gorica, a je projekt žal propadel. Zato me kot direktorja komunalnega podjetja in kot občana že pošteno skrbi, da bodo odpadki nekega dne kar 'obležali' pred našimi domovi,« pravi.

Občine rešitev še nimajo

Sicer pa občine konkretnih odločitev, kam z odpadki v prihodnje, še niso sprejele. »Kar se tiče ravnanja z odpadki v prihodnje, dogovori med občinami potekajo, vendar pa je še prezgodaj govoriti o nekih skupnih rešitvah. Med vsemi občinami ožje Goriške ima samo občina Nova Gorica podeljeno koncesijo in sklenjeni koncesijski pogodbi za zbiranje in prevoz odpadkov ter za odlaganje, ki jo zavezujeta do leta 2020,« poudarjajo na novogoriški občini.

Tudi vprašanje cen odvoza smeti v prihodnje je po njihovih navedbah trenutno še odprto. »Dejstvo je, da koncesijska pogodba obstaja, čeprav obstoječi koncesionar ne zagotavlja več odlaganja odpadkov na najbližjem odlagališču,« opozarjajo na občini. Na Komunali Nova Gorica medtem navajajo, da ocena novih stroškov zaradi propada projekta RCERO še ni narejena. Prav zdaj na prošnjo županov sicer že pripravljajo nov elaborat z novo oceno stroškov ravnanja z odpadki.

Ministrstvo pravi, da naj za smeti poskrbijo občine

Tudi na ministrstvu za kmetijstvo in okolje, na katerega smo se obrnili z vprašanjem, kaj se bo zgodilo z odpadki na Primorskem v prihodnje – cel zahodni del države očitno ne bo imel niti enega regijskega centra za ravnanje z odpadki – , pravijo, da je odgovor v pristojnosti občin. Dodajajo še, da imajo trenutno izdane odločbe o dodelitvi evropskih sredstev za šest projektov. Končno število pa bo odvisno tudi od tega, ali bodo upravičenci vse centre za ravnanje z odpadki tudi uspešno zgradili.