Bohinjci morajo nadškofiji plačati še 153 tisočakov

Župan Kramar svetnikom predlaga potrditev dogovora. Plačilo v treh letnih obrokih.

Objavljeno
22. september 2017 23.38
Blaž Račič
Blaž Račič
Bohinjska Bistrica – Župan Bohinja Franc Kramar občinskemu svetu predlaga, da potrdi dogovor z ljubljansko nadškofijo, po katerem mora občina tej plačati 153.000 evrov nadomestila, ker je občina čistilno napravo zgradila na parceli, ki jo je z denacionalizacijo zahtevala in tudi dobila vrnjeno nadškofija.

Občina je za postavitev nove čistilne naprave v Bohinju, ki je začela delovati pred dvema letoma, potrebovala zemljišče in ga nazadnje našla ob glavni cesti pred vstopom v Bohinjsko Bistrico. V času pridobivanja soglasij za gradnjo čistilne naprave denacionalizacijski postopek za zemljišče s površino skoraj pol hektara še ni bil končan. Občina se je tedaj z denacionalizacijsko upravičenko – Nadškofijo Ljubljana, ki je zahtevala vrnitev zemljišča v naravi – dogovorila za plačilo nadomestila za uporabo teh površin za gradnjo čistilne naprave. Nadomestilo bi občina plačala v treh letnih obrokih, zadnjega leta 2020.

»Petdeset evrov realna cena«

Kot v obrazložitvi v gradivu za občinski svet navaja župan Franc Kramar, sta občina Bohinj in Nadškofija Ljubljana ugotovili, da znaša vrednost kvadratnega metra nezazidanega stavbnega zemljišča 50 evrov, torej bi morala občina za površino 4806 kvadratnih metrov skupaj plačati 240.300 evrov. Kramar dodaja, da je bila Nadškofija Ljubljana pripravljena sprejeti bistveno nižje nadomestilo v višini deset evrov za kvadratni meter, »pri čemer sta potem stranki v pogodbi o zunajupravni poravnavi določili, da bo Nadškofija Ljubljana razliko v ceni nadoknadila s spremembo namembnosti treh sklopov svojih zemljišč«.

Nepremičninski posrednik Borut Kordež iz družbe Makler Bled je dejal, da cena stavbnega zemljišča v Bohinjski Bistrici lahko doseže med 80 in 90 evri, lahko tudi sto evrov, medtem ko so stavbna zemljišča, namenjena gradnji komunalne infrastrukture, približno pol cenejša, in je tako cena 50 evrov za kvadratni meter zemljišča realna cena.

Namembnosti dveh parcel niso mogli spremeniti

Nadškofija je v zameno želela, da bi v občinskem prostorskem načrtu (OPN) določili, da se skoraj dva hektara zemljišča v Bohinjski Bistrici (pri ribogojnici) nameni za gradnjo objektov, da se skoraj hektar velika parcela neposredno ob čistilni napravi ob reki Savi Bohinjki nameni za ureditev parkirišča ter da se dva tisoč kvadratnih metrov velika parcela na začetku kolesarske poti ob mostu čez Savo Bohinjko pred vstopom v Bohinjsko Bistrico nameni za ureditev počivališča oziroma parkirišča.

V OPN so vnesli le možnost, da se območje pri ribogojnici nameni turistični dejavnosti. Katere objekte bo tam mogoče graditi, bodo morali še določiti v občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN), je pojasnil direktor občinske uprave Miro Sodja. Odločitev o začetku izdelave OPPN je v domeni lastnika zemljišča, postopek pa na njegove stroške vodi občina, je dodal. Za preostali dve parceli predloga nadškofije niso mogli vnesti v OPN zaradi poplavne ogroženosti.

Ni šlo za pogojevanje

O predlogu za sklenitev dogovora bodo občinski svetniki razpravljali prihodnji teden. Kot je dejal Boštjan Mencinger iz svetniške skupine Ekipa za prihodnost, gradiva še ni podrobno proučil. Poudaril je, da je župan leta 2010 z nadškofijo sklenil dogovor, po katerem bi morala občina v OPN vnesti predloge nadškofije v petih letih. Tega roka na občini niso dosegli tudi zaradi dolgotrajnih postopkov sprejetja, ki so bili končani aprila lani, ko so potrdili OPN na občinskem svetu, torej skoraj eno leto kasneje, kot je bilo dogovorjeno. Iz nadškofije nismo prejeli nobenih pojasnil, saj, kot je pojasnil Boštjan Prevc iz tiskovnega urada Nadškofije Ljubljana, postopkov, ki še potekajo, ne komentirajo. Sodja je dejal, da v postopku za vključitev predlogov nadškofije v OPN ni šlo za pogojevanje, da je sprememba OPN pogoj za ureditev razmerij glede nepremičnin, potrebnih za gradnjo čistilne naprave. Denacionalizacijski upravičenec je po njegovem podal le predlog, da poskuša razliko v ceni nadomestiti s spremembo namembnosti pri svojih nepremičninah.