Branikovci prepričani, da jih hoče občina uničiti

Občina Maribor po dobljeni tožbi Zvezi športnih društev ne nakazuje več denarja.

Objavljeno
25. februar 2015 17.11
regent/LJUDSKI VRT
Miha Rubin, Maribor
Miha Rubin, Maribor
Maribor - Mestna občina je zaprla finančno pipico do Zveze mariborskih športnih društev (ZMŠD) Branik, saj ji mora slednja po pravnomočni sodbi vrniti dobrih 305.000 evrov. »Gre za postopke, kako Branik lastniško uničiti,« meni predsednik ZMŠD Branik Bogdan Čepič.

Omenjeni znesek, ki ga mora ZMŠD Branik vrniti mariborski občini, se nanaša na davek na dodano vrednost (DDV) iz časa financiranja obnove osrednjega stadiona Ljudski vrt pred več leti. Po tedanjem dogovoru naj bi Branik kot plačnik obnove stadiona povrnjen DDV nakazoval v proračun občine, ki je financirala naložbo.

A v enem primeru, šlo je za 305.536 evrov, Branik tega ni storil, temveč je s povrnjenim DDV-jem, takoj plačal nekatera dela, občina pa je kasneje sporni znesek terjala s tožbo in lani tudi zmagala v sodnem sporu. Na podlagi izvršljive sodbe (Branik se zaradi pomanjkanja denarja na sodbo ni pritožil) občina sicer še ni vložila izvršbe, pač pa je ubrala drugo pot: »Mestna občina Maribor z denarjem, ki bi bil drugače nakazan ZMŠD Branik, deloma vrši poplačilo zapadlih obveznosti iz pravnomočne sodbe,« so zdaj sporočili z občine.

Branik ostal brez sredstev

Kot je pojasnil predsednik ZMŠD Branik Bogdan Čepič, gre za denar iz naslova uporabe športnih objektov, do katerega je Branik upravičen kot 10-odstotni solastnik in soupravljavec objektov v kompleksu Ljudski vrt. Za nogometni stadion, denimo, po podatkih občine uporabnine za tekme na leto znašajo 54.000 evrov, ki jih plača Nogometni klub Maribor. Delež od uporabnin za vse objekte v Ljudskem vrtu, ki pripada ZMŠD Branik, pa na leto znaša med 80.000 in 90.000 evri, je pojasnil Čepič.

Ker tega denarja zdaj ne dobivajo več, posledično ne morejo plačevati stroškov. Čepič v zadržanju denarja vidi namero občine, da upravljanje z objekti v Ljudskem vrtu v celoti spravi pod okrilje svojega javnega zavoda Športni objeti Maribor.

Temu je občina že pred leti prepustila vrsto javnih športnih objektov, vendar ker ZMŠD Branik ne želi izpustiti iz rok svojega lastniškega deleža v Ljudskem vrtu, sta tam oba soupravljavca.

»Glede na težko finančno situacijo ZMŠD Branik na Mestni občini Maribor preučujemo možnost različnih rešitev,« so sporočili. Kakšnih konkretno, niso pojasnili. Predsednik ZMŠD Branik pa je ob tem spomnil še na širši problem: po njegovih besedah športni klubi letos od občine še niso dobili niti centa za sofinanciranje športnih programov. »Prav tako upravljavci športnih objektov ne vedo, s kakšnimi sredstvi naj planirajo letošnje leto in kdo sploh bo treniral v športnih objektih,« je opozoril Čepič.

Kaj bo z obnovo stadiona?

Nejasno je tudi nadaljevanje oziroma dokončanje obnove nogometnega stadiona Ljudski vrt; kot so sporočili z mariborske občine, se s potencialnimi zasebnimi partnerji pogovarjajo o možnosti ureditve prostorov pod severno in južno tribuno po sistemu javno-zasebnega partnerstva.

Glede stare tribune pa so pojasnili, da je bila lani narejena ocena pregleda nosilnih konstrukcij ter gradbeno-tehničnega stanja objekta: po tej oceni so za ohranitev statične zanesljivosti in varnosti obiskovalcev potrebni nujni posegi v zaščito objekta v višini 140.000 evrov oziroma popolna sanacija nosilne konstrukcije in strehe v ocenjeni višini 450.000 evrov. Celotna rekonstrukcija stare tribune, ki temelji na zahtevah standardov in pravil UEFE, pa bi po osnovni investicijski dokumentaciji stala blizu 6,8 milijona.

»Dela bi se lahko pričela po zagotovitvi virov financiranja. Stara tribuna do začetka prihodnje sezone še ne bo prenovljena, potrebno pa bi bilo izvesti zaščitne ukrepe sanacije nosilne konstrukcije in strehe zaradi varnosti obiskovalcev,« so sporočili z občine. Kdaj bodo pristopili k temu, niso navedli.