Čedalje več vlog za opustitev cepljenja

Komisija za cepljenje: obravnava okoli 40 zahtev na leto, starši čakajo tudi po več kot leto dni.

Objavljeno
27. september 2018 09.00
Posodobljeno
27. september 2018 10.46
Vse več staršev si očitno želi, da bi bila cepilna knjižica njihovih potomcev prazna. FOTO Tadej Regent/Delo
Ljubljana – Čedalje več je staršev, ki si želijo, da njihovi otroci ne bi bili cepljeni. Prošnjo posredujejo komisiji za cepljenje, od tam pa tudi po več kot leto dni ne prejmejo odgovora. Komisija je zasuta z vlogami.Komisija za cepljenje, ki se je letos zaradi povečanega števila vlog razširila z novimi člani, se sestaja po potrebi, glede na število prejetih popolnih vlog. Te se v glavnem nanašajo na opustitev cepljenja proti več nalezljivim boleznim z različnimi cepivi. Na ministrstvu za zdravje natančne evidence o odločitvah strokovne komisije za vsako posamezno cepljenje in cepivo ne vodijo, menijo pa, da je od obravnavanih vlog približno odstotek takšnih, ko se iz zdravstvenih razlogov, ki so določeni v zakonu o nalezljivih boleznih (alergija na sestavino cepiva, resen neželen učinek cepiva po predhodnem odmerku istega cepiva ter bolezen ali zdravstveno stanje, ki je nezdružljivo s cepljenjem), obvezno cepljenje opusti.

image
Infografika: Delo


Nepopolne vloge


Komisija na podlagi prejetih predlogov za opustitev cepljenja in zdravstvene dokumentacije poda strokovno mnenje o tem, ali obstajajo razlogi za opustitev cepljenja. V zadnjih dveh letih so obravnavali približno 80 predlogov za opustitev cepljenja.

Pritok vlog je zelo velik. Ker so v večini primerov nepopolne, morajo starše in izbrane pediatre prositi za dopolnitve. Na ministrstvu pravijo, da največkrat iz predlogov za opustitev cepljenja ni razvidno, za katero nalezljivo bolezen je predlagana opustitev cepljenja in s katerim cepivom. »Ni navedenih razlogov za opustitev cepljenja skladno z zakonom, manjka zdravstvena dokumentacija (odpustnica iz bolnišnice, izvidi specialističnih pregledov in opravljenih preiskav ...), ki pojasnjuje opisane težave otroka.« V več kot 95 odstotkih vloge posredujejo starši necepljenih otrok in le v manjšem deležu otrokov izbrani pediater.


Dolgotrajni postopki


»Starši zaradi nestrinjanja s cepljenjem uporabijo vsa pravna sredstva in izpodbijajo strokovna mnenja in odločbe na upravnem sodišču. S tem se postopki zavlačujejo,« so opisali problematiko na ministrstvu. Dodatno postopek po njihovih besedah podaljša dejstvo, da lahko starši kadarkoli ponovno vložijo vlogo zaradi novih zdravstvenih težav pri otroku, ne glede na to, ali so te povezane s cepljenjem ali ne. »Po sedanji zakonodaji je postopek obravnave opustitve cepljenja treba voditi po zakonu o upravnem postopku, kar je dodatna administrativna ovira (upoštevanje rokov, pravil za vročitev ...).«

Člani komisije

Komisijo za cepljenje sestavljajo zdravniki specialisti za pediatrijo, infektologijo, nevrologijo, alergologijo, javno zdravje in epidemiologijo: Maja Sočan, Marta Grgič Vitek, Alenka Kraigher, Alenka Trop Skaza, Veronika Učakar, Breda Zakotnik, Milan Čižman, Tanja Golli, Tatjana Mrvič, Marko Pokorn, Marijana Kuhar, Štefan Blazina, Barbara Gnidovec Stražišar, Luka Kopač, Nataša Toplak.