Celje odhaja iz združenj občin

Šrot želi, da je Celje le v združenju mestnih občin.

Objavljeno
21. junij 2017 23.35
Brane Piano
Brane Piano
Celje – Predsednika Združenja občin Slovenije (ZOS) Robert Smrdelj in Skupnosti občin Slovenije (SOS) Bojan Kontič se čudita solistični akciji celjskega župana Bojana Šrota.

Mestnemu svetu, ki bo zasedal v torek, Šrot namreč predlaga, da Mestna občina Celje (MOC) konec leta izstopi iz ZOS in SOS in ostane le še v Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS). Po njegovem to združenje bolje uresničuje interese, Celje pa bi z izstopom iz preostalih dveh združenj še prihranilo. Kontič pravi: »Dogovorjeni smo bili, da se najprej združita ZMOS in SOS, v prehodnem obdobju se občine odločijo, v katerem združenju bodo, ali v združenih SOS+ZMOS ali v ZOS. Na seji ZMOS, kjer me ni bilo zaradi drugih obveznosti, pa so sprejeli sklep, s katerim zdaj maha Šrot. V ponedeljek bomo o združitvi v ZMOS ponovno odločali. Kar počno nekateri župani mestnih občin, slabi naš položaj, združitev pa podpirata največji mesti, torej župana Jankovič in Fištravec

Kdo je močnejši

Celje je edina mestna občina, ki je članica vseh treh združenj. Po Smrdelju dostopnih podatkih je Celje lani za članarino v ZOS plačalo 3000 evrov, v SOS 7500 evrov in v ZMOS 7000 evrov. Vodja službe mestnega sveta MOC Tina Vrečko v gradivu za mestni svet piše drugače: Celje bi z izstopom iz SOS in ZOS na leto prihranilo 7200 oziroma 7300 evrov.

Župan Šrot je še vedno član predsedstva ZOS, kjer pravijo, da odlično sodelujejo. Smrdelj je presenečen: »Za članstvo zaračunavamo najmanj, zato pričakujemo, da izčlanitve ne bo.« Mestne strokovne službe pa pred zasedanjem celjske svetnike prepričujejo: »ZMOS /.../ uveljavlja skupne interese, ki so za mestne občine specifični, se povezuje s sorodnimi institucijami doma in v tujini ter sodeluje z drugimi pravnimi osebami z namenom pridobitve in aplikacije znanj ter izkušenj s področja lokalne samouprave in gospodarskih ter negospodarskih javnih služb. Združenje je imelo pomembno vlogo v projektih evropske kohezijske politike in v procesih črpanja sredstev iz evropskih strukturnih skladov /.../. Po uspešnem ustavnem sporu bo ZMOS v kratkem pridobil tudi status reprezentativnosti.« SOS in ZOS prav zato, ker se ukvarjata s problemi manjših občin, menda ne zagotavljata v zadostni meri uveljavljanja interesov mestnih občin.