Cestarji nameravajo zaščititi vidro

Za gradnjo šmarske obvoznice so na Direkciji republike Slovenije za ceste izbrali podjetje Trgograd s partnerji.

Objavljeno
30. maj 2013 10.20
Bojan Rajšek, Litija
Bojan Rajšek, Litija

Šmartno pri Litiji – Z javnim naročilom je Direkcija republike Slovenije za ceste (DRSC) za gradnjo šmarske obvoznice izbrala litijsko podjetje Trgograd s partnerskimi podjetji AGM Nemec, Leka in Rekon. Gradbena dela bodo začeli prihodnji mesec in bodo stala 2,8 milijona evrov, končana morajo biti na začetku leta 2015.

Nobeno od neizbranih podjetji – Gradnje Boštanj, Gorenjska gradbena družba, Slemenšek, SGP Mesner, Strabag, Mapri proasfalt in CGP – se ni pritožilo. Podpis pogodbe bo na gradu Bogenšperk sredi prihodnjega meseca. Direktor DRSC Gregor Ficko je za Delo povedal, da bo obvoznica v dolžini 1408 metrov stala osem milijonov evrov, pri čemer bo 4,2 milijona evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.

Kaj bo s habitatom vidre?

Na Inštitutu Lutra, kjer se ukvarjajo z varovanjem vidre, opozarjajo, da bi se morala obvoznica od krožišča gorvodno oddaljiti od vodotoka Črni potok, saj gre za območje habitata vidre. Na Arsu je Verica Vogrinčič za Delo povedala, da je bilo vodno soglasje za gradnjo obvoznice izdano že decembra 2010 skladno z določili zakona o vodah, ki določa, da na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za gradnjo objektov javne infrastrukture, med katere sodi tudi bodoča obvoznica.

Sestavni del projektno-gradbene dokumentacije je tudi hidrotehnično poročilo. V njem je zapisano, da načrtovani posegi ne bodo imeli negativnega vpliva na vodni režim.

Prijava romala na okoljski inšpektorat

Na vprašanje Dela, ali je Arso prosil za mnenje pri izdaji vodnega soglasja tudi Inštitut Lutra, je Vogrinčičeva povedala, da ne, ker veljavna zakonodaja tega ne predpisuje. Marjana Hönigsfeld Adamič z Inštituta Lutra pravi, da vodno soglasje ne upošteva biološke komponente potoka. Vodo obravnavajo kot na materialno kategorijo, in ne kot na ekosistem. Zato njihovo soglasje, pravi Adamičeva, za primer ohranjanja vidre in biodiverzitete potoka ni relevantno. Zadevo so prijavili okoljskemu inšpektorju.

Gregor Ficko je napovedal, da bodo na zemljišču med potokom in obvoznico zasadili rastlinje ter uredili vse potrebno, tako kakor pri posodobitvi ceste pod Malečnikom, za zaščito živali v in ob vodi, kar zlasti velja za vidro, če se bo pojavila.