Čiščenje Stare Cinkarne bo dražje

Strupena zemlja: Stonex prosi za podaljšanje roka, občina je k sodelovanju le pozvala Cinkarno.

Objavljeno
23. november 2014 20.43
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje

Celje – Stonex, ki mu je Mestna občina Celje lani pod grožnjo kazni evropske komisije Sloveniji in domače okoljske inšpekcije Celju zaupala dela pri čiščenju onesnažene zemlje na delu območja Stare Cinkarne, del ne bo končal do pogodbenega 30. novembra. Poleg tega Stonex zahteva več denarja.

Na mestni občini so potrdili, da Stonex predelave ali odstranitve izkopanega materiala, ki vsebuje nevarne snovi, na območju Stare Cinkarne še ni končal. »Končana je izdelava kompozita na V-kanalu, kjer poteka sklepna faza, prekrivanje vgrajenega materiala kot protizmrzlinska zaščita. Hkrati potekata izkop in predelava izkopanega materiala na Z-kanalu, dela na J-kanalu se še niso začela. Izvajalec mora dela izvajati, dokler bodo vremenske razmere, določene v okoljevarstvenem dovoljenju, to omogočale,« so povedali na občinskem oddelku za okolje, prostor in komunalo.

Stonex je že zaprosil za podaljšanje roka, občina pa ga je pozvala k dopolnitvi vloge oziroma dostavi nekaterih podatkov. Dopolnitve še niso prejeli, zato o podaljšanju roka za dokončanje del še niso odločili. Tako niti postopek za priznanje dodatnih del še ni končan in s Stonexom aneks k pogodbi o izvedbi še ni sklenjen. Povedano drugače, lani je Stonex delo na razpisu dobil po edinem kriterju – ceni. Šele potem je začel razvijati tehnologijo za čiščenje zastrupljene zemlje, kar ni bilo poceni, ko jo je razvil in preizkusil, pa je moral pridobiti tudi inženirsko in okoljevarstveno dovoljenje, kar je začetek in potem rok za dokončanje del močno zavleklo. Ker ni pričakovati, da bo občina zavrnila zahtevek za dodatna plačila, bo sanacija zemlje torej dražja.

Z Mestne občine Celje so konec prejšnjega tedna poslali daljše pojasnilo o odnosih občine z delniško družbo Cinkarne Celje, ki sicer deluje na drugi lokaciji in je pred dnevi v postopku prodaje večinskega deleža objavila, da so tudi za sedanjo lokacijo tovarne prejeli neugodno vmesno okoljsko poročilo.

Pingpong med občino in Cinkarno

Glede Stare Cinkarne pa so z občine v četrtek še sporočili: »Odločno zavračamo trditev Cinkarne Celje, da jih Mestna občina Celje nikoli ni pozvala k skupnemu reševanju okoljske problematike na območju Stare Cinkarne. Zemljišča na območju Stare Cinkarne so prešla v last Mestne občine Celje na podlagi pogodbe o brezplačnem prenosu poslovno nepotrebnih sredstev, ki jo je 25. januarja 1995 podpisal predsednik takratnega izvršnega sveta Jože Zimšek. Januarja 2002, ko je bila izvedena primopredaja zemljišč na tem območju, je Cinkarna Celje v primopredajnem zapisniku, ki ga je podpisal takratni direktor Marjan Prelec, izrecno izjavila, da na območju, ki je predmet primopredaje, ni nevarnih snovi in da bosta Cinkarna Celje in Mestna občina Celje, če bi se takšne nevarne snovi našle, sporazumno reševali način odstranitve nevarnih snovi.«

Vse to smo v Delu razkrili februarja, ko smo po uradni poti prišli do obeh omenjenih dokumentov. Sočasno smo povzeli izjavo direktorja Cinkarne Celje Tomaža Benčine, da jih občina nikoli ni pozvala k skupnemu reševanju problema Stare Cinkarne, bi pa bili pri tem pripravljeni sodelovati.

Na Mestni občini Celje zdaj pojasnjujejo, da to ne drži in da so 18. februarja letos Cinkarno obvestili, da jo bodo, ko bo znan končen strošek predelave onesnažene zemljine, pozvali k sklenitvi ustreznega dogovora o načinu in višini participiranja Cinkarne Celje pri stroških za čiščenje območja Stare Cinkarne.

Gre za sprenevedanje. Naj spomnimo, da je Delo o tem, da do takrat občina Cinkarne ni pozvala k sodelovanju pri problemu Stare Cinkarne, čeprav za to ima pravno podlago, pisalo že teden dni prej, 11. februarja. Šele naše poročanje je občino spodbudilo k temu, da se je tudi formalno obrnila na Cinkarno.