Črne gradnje: UE Piran zavrnila zahteve družine Türk

Vse kaže, da ima družina Türk v Parecagu sedež gospodarske družbe, in ne počitniške hiše, in zbiralnik vode (namesto bazena).

Objavljeno
13. januar 2015 19.29
šuligoj turk
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper
Parecag – To je samo neuradna informacija.

Metka Türk nam danes namreč ni želela v podrobnosti pojasniti, kaj so zaprosili upravno enoto. Odgovorila je le, da odločbe upravne enote ne morejo komentirati, ker je še niso prejeli. Spletni portal MMC RTV Slovenija je namreč poročal, da je UE Piran zavrnila zahtevo družine Türk za spremembo gradbenega dovoljenja. Izjavila je, da so zaprosili le za odobritev manjših gradbenih prilagoditev. Načelnik UE Ivan Seljak nam je povedal le, da so pred tednom na tri naslove poslali odločbo in da še zmeraj ni potrditve, da so jo Türkovi prejeli. Na občini Piran so povedali, da bodo v svoj prostorski plan lahko vnesli samo tiste objekte, ki imajo pravnomočna gradbena dovoljenja, to pa so gospodarski objekt, podporni zidovi in rastlinjak. Kot kaže, so Türkovi zgradili »gospodarski objekt«, a z nekoliko drugačnimi gabariti. O tem, ali je to poslovni ali stanovanjski objekt, so po odgovorih Metke Türk le ugibanja inšpektorja in novinarjev, ki naj bi to sklepali po zavesah in vgrajeni sanitarni keramiki. Po naših neuradnih informacijah so dobili gradbeno dovoljenje za poslovni objekt, v katerem ni določeno, za kakšne vrste dejavnosti. »Vse navedbe o sušilnicah so izmišljotina,« je pred časom dejala Türkova.

Naj bi bil – pa ni

Bazen naj bi bil le »zbiralnik vode«. Za večino podpornih zidov so dobili ustrezna dovoljenja. Črna gradnja pa je še en objekt, ki naj bi bil rastlinjak, pa očitno ni, čeprav je bilo tudi zanj pridobljenih nekaj papirjev. »Inšpektorat RS za okolje in prostor je 7. januarja prejel odločbo UE Piran, ki pa še ni dokončna, zato ne vpliva na nadaljevanje postopka. Gradbena inšpektorja sta v postopku v zvezi z nelegalnimi gradnjami izdala sklepa, s katerima je bila izvršba odložena do dokončnosti odločbe o spremembi gradbenega dovoljenja,« so nam odgovorili z inšpektorata. Pred tem so izdali odločbo, da morajo nelegalne posege odpraviti do 30. oktobra, a tega niso izpeljali.

Ko bodo lastniki objektov dvignili pošto (Türkova ni pojasnila, zakaj že teden dni ne sprejme uradne pošiljke), se bodo najverjetneje pritožili na drugo stopnjo. Če tudi z odgovorom pritožbenega organa ne bodo zadovoljni, se lahko pritožijo še na sodišče. Zato postopek ne bo zaključen prav kmalu. Po navedbi neuradnega vira bi lastniki lahko obdržali »poslovni objekt«, če bi uskladili gabarite z dovoljenji in objekt namenili gospodarski dejavnosti. Ohranili bodo verjetno večino podpornih zidov in morda celo bazen, če bi prepričali inšpektorje, da gre res za zbiralnik vode in da imajo zanj dovoljenje. Nedovoljene posege pa bodo morali odstraniti in vzpostaviti prvotno stanje.