Delo napovedalo program razreševanja presežnih delavcev

Glede na trende in razmere na trgu so se v medijski družbi Delo odločili za sprejetje ukrepov za prilagoditev novim razmeram.

Objavljeno
15. oktober 2019 14.01
Posodobljeno
15. oktober 2019 14.03
FOTO: Tomi Lombar/Delo
Ljubljana – Nove medijske tehnologije in bralne navade, ki so se v zadnjem desetletju korenito spremenile, izrazito vplivajo na delovanje medijev. Tiskane naklade se globalno zmanjšujejo, pripravljenost za plačevanje medijskih vsebin na spletu še vedno ostaja nizka. Napovedi o prihajajoči krizi in že zaznano ohlajanje gospodarstva zahtevajo ustrezno prilagajanje strategij medijskih družb.

Glede na trende in razmere na trgu so se v medijski družbi Delo odločili za sprejetje ukrepov za prilagoditev novim razmeram. Družba je v zadnjem obdobju že izvajala celo vrsto strategij za zmanjševanje stroškov. Med drugim je posodobila tehnološke postopke in pripravila reorganizacijo dela in delovnih mest. Zaradi ekonomskih razlogov, ki se kažejo v padcu prihodkov iz prodanih naklad in nižanju prihodkov iz oglaševanja, bo treba, ob upoštevanju delovnopravnih predpisov, izvesti program razreševanja presežnih delavcev.
Poslovodstvo družbe Delo je zato danes predstavnikoma reprezentativnih sindikatov v družbi in predsednici sveta delavcev predložilo v skupno posvetovanje predlog programa za razreševanje presežnih delavcev. Družba Delo, d. o. o., ima 322 zaposlenih, od tega na novinarskih delovnih mestih 150.

Ker bo v sam program vključeno večje število zaposlenih, predvsem zaradi reorganizacije, vodstvo družbe upa, da bo lahko ob sodelovanju z obema sindikatoma in svetom delavcev doseglo ustrezne rešitve, ki bodo omilile posledice tega ukrepa, zlasti z mehkejšimi oblikami zmanjševanja števila zaposlenih.

Družba Delo ostaja zavezana svojemu osnovnemu poslanstvu, to je slovenskim bralcem vsak dan posredovati verodostojne in kakovostne informacije, spodbujati bralno kulturo in ozaveščenost prebivalstva.