Direktorji bolnišnic podpirajo Šabedrova prizadevanja

Minister za zdravje Aleš Šabeder je skupaj s sedemnajstimi direktorji bolnišnic na Golniku govoril o aktualni problematiki v zdravstvu.

Objavljeno
15. november 2019 15.10
Posodobljeno
15. november 2019 16.49
Direktorji javnih zdravstvenih zavodov so se dogovorili tudi za kontinuirane sestanke o aktualni problematiki v slovenskih bolnišnicah. FOTO: Klinika Golnik
B. F. Ž.
B. F. Ž.
Direktorji slovenskih bolnišnic so po srečanju povedali, da se slovensko zdravstvo in se bo še bolj v prihodnosti soočalo z velikimi izzivi, ki so posledica povečevanja potreb prebivalstva po zdravstvenih storitvah. Zato so izrazili pričakovanje, da bo zdravstvo postalo politična prioriteta z jasno začrtanimi cilji na področju razvoja zdravstva, infrastrukture, kadrov in financiranja.

Zavedajo se, da v takšni obliki, kot je zdravstveni sistem zdaj, dolgoročno ne more preživeti, zato bo nujno treba urediti mrežo zdravstvenih institucij in dopustiti fleksibilnejše vodenje in upravljanje. Brez motiviranih menedžerjev spremembe ne bodo mogoče, zato bo nujno potrebno urediti status menedžerjev znotraj slovenskih bolnišnic, ki bo omogočil, da bo ta zahtevni poklic v zdravstvu postal bolj privlačen.

Od ministrstva za zdravje oziroma ministra pričakujejo tvorno sodelovanje tudi v prihodnje. Glede na današnje srečanje z ministrom so optimistični. Za vodstva javnih zdravstvenih zavodov je namreč spodbudno, da se minister zaveda pomena načrtovanja investicij v prihodnje kakor tudi prilagajanja potrebam prebivalstva glede financiranja novih metod zdravljenja, ustreznega vrednotenja zdravstvenih storitev in prilagoditve zakonodaje s področja upravljanja javnih zdravstvenih zavodov z uvedbo sodobnih orodij vodenja in možnosti nagrajevanja uspešnih zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih.

Direktorji so ocenili, da minister razume njihovo problematiko, s katero se srečujejo pri vodenju zavodov, predvsem na področju financ in kadrovske politike. Pri nujni spremembi zakonodaje na področju zdravstva (zakona o upravljanju JZZ, zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju) ter opredelitvi javnozdravstvene mreže podpirajo ministrova prizadevanja. Dogovorili so tudi kontinuirane sestanke o aktualni problematiki v slovenskih bolnišnicah.