Drugi tir upočasnila že revizija na arheološka dela

Oddaja javnega naročila arheoloških izkopavanj traja že več kot 14 mesecev. Ugovarja Filozofska fakulteta UL.

Objavljeno
19. oktober 2017 14.19
Boris Šuligoj
Boris Šuligoj

Koper − Več kot 14 mesecev trajajo prizadevanja Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) za oddajo arheoloških izkopavanj na trasi drugega tira. Direkcija za infrastrukturo je sklep o začetku oddaje javnega naročila za predhodna arheološka izkopavanja na območjih Dekani (najdišče Purgarce - Buševca) in Osp (arheološko najdišče Špina) na trasi drugega tira sprejela že 18. avgusta lani, obvestilo o javnem naročilu pa so objavili šele 21. in 22. decembra. Šele 3. aprila letos je DRSI med dvema ponudnikoma izbral Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Univerzo na Primorskem, ki je ponudila izvedbo za 1,09 milijona evrov.

Deset dni pozneje se je na takšno odločitev pritožila Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (UL), ki je ponudila, da bi dela opravila za 1,5 milijona evrov. Filozofska fakulteta navaja, da izbrani izvajalec nima ustreznih referenc za ponujena dela. DRSI je 9. maja letos ugovor zavrnil kot neutemeljen. Toda filozofska fakulteta se je pritožila na Državno revizijsko komisijo, ki je 13. junija pritožbi ugodila in zahtevala ponovno odločanje. DRSI je spet enako odločila 28. avgusta, filozofska fakulteta pa se je 16. oktobra spet pritožila na Državno revizijsko komisijo.

Arheološka izkopavanja obvezna

Se brez arheologov sploh lahko začne gradnja cest, torej pripravljalna gradbena dela na trasi drugega tira? Na ministrstvu za infrastrukturo so nam odgovorili: »Arheološka izkopavanja morajo biti izvedena pred začetkom izvajanja gradbenih del, vendar navedena izkopavanja niso predvidena na vseh dostopnih cestah, ki so predmet razpisa, tako da bo na preostalih cestah mogoče nemoteno izvajati gradbena dela.«

Iz projektne naloge razpisne dokumentacije je razvidno, da je za analizo podatkov in historično analizo prostora predvidenih 30 dni, za zaščitena arheološka izkopavanja 240 dni po pridobljenem kulturnovarstvenem soglasju, za arheološke raziskave ob gradnji in za končno izvedbo arheoloških raziskav pa še 730 dni. Iz tega sklepamo, da najmanj deset mesecev na nekaterih delih trase ne bo mogoče začeti del. To pomeni, da pred letom 2019 ni mogoče razmišljati o začetku glavnih del na trasi drugega tira. Če je za oddajo milijon evrov vrednega arheološkega dela toliko zapletov v procesu javnega naročanja, koliko časa bo šele trajala oddaja 600 ali 700 milijonov evrov vredna gradnja samega drugega tira?