Država se je spomnila na svoja zemljišča

Sklad bi zemljišča, na katerih živijo dobruški Romi, prenesel na občino, ovira pa so neurejena zemljiškoknjižna razmerja.

Objavljeno
12. februar 2014 21.27
Bojan Rajšek, Litija
Bojan Rajšek, Litija

Škocjan – Država namerava s pogodbo prenesti romska zemljišča v Dobruški vasi na škocjansko občino, toda zemljiškoknjižni lastnik zemljišč je Kmetijska zadruga Krka, ki poslu nasprotuje.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov je pripravil tripartitno pogodbo o prenosu treh zemljišč v romskem naselju Dobruška vas v katastrski občini Dobrava s skupno površino malo več kot hektar na škocjansko občino. V naravi so to zemljišča romskega naselja, ki je postavljeno brez upravnih dovoljenj, v podrobnem prostorskem načrtu iz leta 2007 pa del bodoče gospodarske cone. Občina načrtuje, da naj bi gospodarska cona zaživela najpozneje novembra 2016, zdaj pa gradijo kanalizacijo in čistilno napravo. Romi so zaskrbljeni, ker ne vedo, kaj se bo z njimi dogajalo. Da stvari ne bi ušle nadzoru, se je država spomnila, da ima prav na tem območju še nerazčiščene račune s Kmetijsko zadrugo (KZ) Krka, ki so stari že več kot 20 let.

Sklad se doslej ni brigal za svoja zemljišča

Višja svetovalka na skladu Anka Stopinšek je za Delo povedala, da je bilo nekaj omenjenih parcel po namenski rabi leta 1993 opredeljeno kot kmetijsko zemljišče, nekaj pa kot stavbno zemljišče. Del kmetijskih zemljišč je prešel v last države in jih upravlja sklad, vendar pa vpis v zemljiško knjigo ni bil izveden, ker zemljišč niso odmerili, so povedali na skladu. »Del parcel, ki je bil opredeljen kot kmetijsko zemljišče in je prešel v last države in jih upravlja sklad, je na podlagi zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic neodplačno prešel v last občine Škocjan. Zaradi racionalizacije postopka in da bi se izognili stroškom parcelacije, je sklad pripravil tripartitno pogodbo. Stavbni del zemljišč v pogodbi pa je predmet razmerja med občino Škocjan in KZ Krka,« je za Delo povedala Stopinškova.

Govorice o odstavitvi župana

Od dobrega hektara zemljišč je zdaj z romskimi objekti pozidanih 6710 kvadratnih metrov. Po naših informacijah ima občina, če bo pogodba res podpisana, dve možnosti: da zemljišča, na katerih živijo Romi, od KZ Krka odkupi, ali pa zadrugi v enaki velikosti odstopi svoja v bodoči gospodarski coni. Škocjanski župan Jože Kapler včeraj za Delo pogodbe ni hotel komentirati, dejal je le, »da je še preuranjeno«. Na uradu za narodnosti pa so pojasnili, da bodo vladi predlagali, naj sprejme ukrepe, s katerimi bi se težave v romskem naselju razrešile, kateri so ti ukrepi pa vodja urada za narodnosti Tamara Vonta ni hotela povedati. Neuradno se govori tudi o razpustitvi občinskega sveta in razrešitvi župana. Direktor KZ Krka Jure Vončina je za Delo povedal, da dela v interesu njihovih 300 lastnikov, da se s prenosom zemljišč na občino ne strinja, ter da bo uporabil vsa pravna sredstva, da to prepreči. Natančno nameravajo ugotoviti, kaj je bilo pred letom 1993 pozidanega zemljišča in kaj kmetijskega. Neformalna romska predstavnica Liljana Grm pa pravi, da Rome prenosi zemljišč ne zanimajo, varovali bodo svoje hiše in hleve, če jih bodo gradbinci s stroji poskušali podreti zaradi gradnje kanalizacije.