Enotna vozovnica v vsako slovensko vas

Integriranega javnega potniškega prometa ne bodo upravljale SŽ temveč državni upravljalec.
Objavljeno
13. junij 2017 18.31
Aleš Stergar
Aleš Stergar

Ljubljana – Pozno jeseni naj bi enotne vozovnice v javnem potniškem prometu, v katerem je najpomembnejši del železniško omrežje, začeli uporabljati vsi potniki, napoveduje Bojan Žlender z ministrstva za infrastrukturo.

Slovenske železnice (SŽ) imajo dolgoročno koncesijsko pogodbo, avtobusni prevozniki pa bodo še dve leti po tem vozili po starih koncesijskih pogodbah. Na vlaku in avtobusu bo mogoče kupiti le vozovnice za posamezno linijo, ne pa enotne vozovnice za celotno potovanje. To bo mogoče kupiti v predprodaji - na prodajnih mestih, ki jih je 165 - ter po spletu, napoveduje Bojan Žlender, vodja službe za trajnostno mobilnost in prometno politiko na ministrstvu za infrastrukturo.

Avtobusni prevozniki so najprej imeli pomisleke do uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP), saj so se bali, da se jim bodo prihodki zmanjšali. Strah je bil odveč - prihodki so se povečali za povprečno šest milijonov evrov na leto, navaja Žlender.

Skupina Adventura (Avrigo in Izletnik) bo 1. junija že uskladila svoje podsisteme s sistemom IJPP. Sedanje koncesije avtobusnih prevoznikov se bodo iztekle 2. decembra 2019. Pol leta pred tem morajo biti nove pogodbe podpisane, decembra 2018 pa bi morale biti ponudbe sprejete, torej bi moral biti razpis objavljen v prvi polovici prihodnjega leta, pojasnjuje Bojan Žlender.

Do takrat mora že ustanovljena projektna skupina pripraviti akte za ustanovitev upravljavca IJPP v stoodstotni lasti države. Upravljavec bo delal v korist potnikov in ne bo eden od prevoznikov. Če bi se s tem ukvarjala ena od neodvisnih družb SŽ, bi to povzročilo preveč nezaupanja pri avtobusnih prevoznikih.

Tarife

Pred podelitvijo koncesij avtobusnim prevoznikom bo treba uskladiti še tarifni del enotnih vozovnic: cene prevozov na železnici in z avtobusom niso enotne, zato bo predlagana enotna tarifa za vozovnico v integriranem javnem potniškem prometu (IJPP) ter enoten sistem določanja cene mesečnih in drugih terminskih vozovnic, napoveduje Bojan Žlender.

Integracija javnega potniškega prometa je že prinesla spoznanje, da bi zaprta koncesijska območja z izključnimi pravicami koncesionarja onemogočila uveljavitev največje prednosti enotne vozovnice, saj potnik ne bi mogel izbirati med voznimi sredstvi in prevozniki. Pri uveljavljanju enotne vozovnice pa bi imeli velike težave, priznava Žlender.

Standard dostopnosti

Standard dostopnosti je pripravljen in bo v kratkem v javni obravnavi. Standard zagotavlja, da imajo enako veliki kraji in občinska središča primerljivo število avtobusnih povezav, pojasnjuje Žlender. Določa najmanjše število voženj, ki morajo biti zagotovljene. Mogoče pa je tudi, da bo standard dostopnosti presežen. Na relaciji Kamnik-Domžale-Ljubljana je potnikov veliko in število povezav je dvakrat večje, kot je predvideno v standardu dostopnosti.

Kraji bodo po standardu dostopnosti uvrščeni v razrede od A do G. V razredu A bodo občinska središča z več kot dva tisoč potencialnimi potniki do regijskih središč, pripadlo jim bo 26 parov povezav na dan, in sicer po razredih do osem parov voženj na dan za kraje z več kot 500 prebivalci, ki niso občinska središča. Določen bo minimum, zgornja meja pa bi omejevala razvoj potniškega prometa, se zaveda Bojan Žlender.

Koncesijo plačuje 
samo Kambus

Tak primer je Kambus, ki je edini prevoznik, ki sofinancira izvajanje IJPP. To pomeni, da od države ne dobi denarja za vožnje, ampak on plača državi koncesijsko dajatev, ker so prihodki, ki jih ustvari s prodajo vozovnic višji od priznanih stroškov za prevoze potnikov.

V razredu G bodo turistični kraji. V Bohinju za stalne prebivalce toliko avtobusov namreč ne bi potrebovali, a ker gre za turistično destinacijo in predvsem ker avtobusi še vedno vozijo kot pred desetletji, na vsako uro, so tudi polno zasedeni.

Najpomembnejše vprašanje je, kje je spodnja meja, ko je še smiselno vzpostaviti JPP. Leta 2009 je bilo to preveč bogato predvideno. Zelo dobro poznajo prevoz dijakov, pravi Bojan Žlender. Vemo, koliko jih je na katerih relacijah, vemo, da želijo priti v šolo tik pred začetkom pouka in pri odhodu domov nanj nočejo čakati več kot pet minut. Na Dolenjskem bi morali na vlak čakati pol ure, a so se raje odpravili peš kilometer stran na avtobus, ki pa jih ni smel peljati toliko, kot jih je prišlo. Poleg tega niso imeli veljavnih vozovnic, ker so bili zunaj območja, kjer ta velja.

Varovanje osebnih podatkov

Ministrstvo kot upravljavec sistema IJPP zelo skrbno ravna tudi z osebnimi podatki. Prevoznikom ne posreduje vseh. Ti so si svoje baze ustvarili na podlagi dovoljenj in soglasij potnikov. Baza podatkov IJPP pa je državna in nekaterih podatkov prevoznikom ne posreduje zaradi varovanja osebnih podatkov. Prevoznik lahko vanjo vpogleda v primeru reklamacije, da se ugotovi dejansko stanje. Podatki se zato hranijo ves čas veljavnosti vozovnice ter za čas izvedbe poravnav, prevoznik pa lahko dobi samo anonimne podatke o številu potnikov, prevoženih smereh, številu potnikov na postajališču in podobno.