G+ vprašnje: Kako ravnati, kjer mednarodna zdravstvena kartica ne velja?

Klemen Ganziti, vodja – direktor Področja za urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno zavarovanje pri Direkciji ZZZS odgovarja na G+ vprašanja, kako ravnati, kjer mednarodna zdravstvena kartica ne velja, česa ne krije?

Objavljeno
20. julij 2018 15.54
Posodobljeno
20. julij 2018 16.21
V Avstraliji je na primer treba zahtevek za povračilo vložiti pri avstraliski zavarovalnici Medicare. Foto Delo arhiv
Silva Čeh
Silva Čeh
Evropsko kartico so pričele države članice EU in EGP, na podlagi evropske Uredbe (EGS) 631/2004, svojim zavarovancem izdajati od 1. Junija 2004 dalje. V državah članicah EU in Evropskega gospdoarskega prostora ter v Švici in državah, s katerimi ima Slovenija sklenjene meddržavne sporazume o socialnem zavarovanju, imate med začasnim bivanjem pravico do nujnih zdrvatsvenih storitve, kakor smo odgovarjali prejšnjo sredo.
image
Klemen Ganziti Foto Arhiv ZZZS


V ostalih državah (na primer Egipt, Turčija, ZDA, Rusija) imate pravico do nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči.  Nujno zdravljenje in nujna medicinska pomoč pomeni vse tiste zdravstvene storitve, ki jih ni mogoče odložiti, ne da bi bilo ogroženo življenje ali zdravje zavarovane osebe. V teh državah evropska kartica ne velja, zato svetujemo sklenitev komercialnega zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini.

In kako ravnati, če ste morali stroške kriti sami? V primeru, da ste morali v državah članicah EU in EGP ter v Švici, v Bosni in Hercegovini,  Makedoniji, Srbiji ali Črni gori stroške nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev plačati sami (na primer, ker ste jih uveljavljali izven javne zdravstvene mreže), vam jim bo ZZZS na osnovi predložene medicinske dokumentacije in originalnih računov, v upravičenih primerih, povrnil stroške v višini, kot bi jih priznala tuja zdravstvena zavarovalnica.

Nekatere države imajo uveden sistem participacije, ki ni predmet povračil. Osnovne informacije o participacijah so objavljene tudi na spletni strani ZZZS Stroške nujnih zdravstvenih storitev, ki jih boste plačali v državah, s katerimi Slovenija nima sklenjenega meddržavnega sporazuma o socialnem zavarovanju, ZZZS v upravičenih primerih na podlagi predložene medicinske dokumentacije in originalnih računov, povrne v višini povprečne cene teh storitev v Sloveniji.

V Avstraliji je treba zahtevek za povračilo stroškov vložiti neposredno pri avstralski zavarovalnici (Medicare) v kraju njihovega začasnega bivanja. V skladu z Meddržavnim sporazumom ZZZS stroškov ne more povrniti. I

In česa evropska kartica ne krije? Stroškov prevoza zavarovane osebe iz tujine v domovino, stroškov zdravstvenih storitev, ki jih nudijo turistične ali druge zasebne ambulante, ki niso del javne, državne zdravstvene mreže, stroškov zdravljenja oziroma poroda v tujih državah, če je bil namen bivanja zavarovane osebe v tujini zdravljenje oziroma porod, stroškov participacije oziroma stroškov obveznih doplačil, v večini tujih držav stroškov prevoza zaradi poškodbe na smučišču (helikopter, reševalne sani).