Grad in posestvo Turnišče še ne vesta, da sta že dobro leto občinska

Za zdaj o obnovi in vsebini samo razmišljajo, konkretnega se ni zgodilo še nič − postavljeni roki iz pogodbe pa priganjajo.

Objavljeno
16. januar 2015 10.23
Franc Milošič, Ptuj
Franc Milošič, Ptuj

Do jeseni prihodnjega leta mora ptujska mestna občina začeti obnavljati grad Turnišče in že jeseni 2020 mora biti obnovljen, predan v uporabo in odprt za javnost. Tako se je obvezala v 6. členu pogodbe z državo, po kateri je spetembra 2013 dobila celotni grajski kompleks Turnišče v last. Če pogodbe ne bo uresničila (ali pa pogodbenih obveznosti podaljšala), bo Turnišče spet postalo državno.

Do začetka obnove pa je še neskončno daleč. Po isti pogodbi mora prej pristojna služba za varstvo kulturne dediščine izdelati posebno ekspertizo o možnostih za optimalno rabo tega kulturnega spomenika. Te seveda še ni − le nekaj idej so zbrali in posebna komisija jih je ocenila. Potem je treba naročiti in zagotoviti denar za restavratorski načrt in pripraviti še načrt upravljanja za prvo desetletje. Tudi o teh dveh pogodbenih obveznosti še ni ne duha ne sluha.

Ptujski župan Miran Senčar pa zagotavlja, da si bo občina po vseh močeh prizadevala obnoviti in oživiti Turnišče in za to poskušala pridobiti čim več partnerjev in sofinancerjev. Direktorica znanstvenoraziskovalnega središča Bistra Aleksandra Pivec pa pravi, da so novi občinski oblasti predstavili mesto Turnišča v območnem regionalnem razvojnem programu (potrdila ga je še prejšnja občinska oblast lani septembra), ta pa ga med prioritetnimi razvojnimi nalogami postavila še nekoliko višje. A letošnji ptujski proračun še ni sprejet, da bi lahko zapisali, kakšna vsota bo v njem namenjena za tako visoko prioriteto. Vodja mariborske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Srečko Štajnbaher pa je povedal, da konservatorskega načrta ne delajo več te službe, ampak pooblaščena podjetja, naročiti in plačati pa jih mora lastnik spomenika.

Za Turnišče bosta potrebna kar dva konservatorska načrta. Celoten kompleks, ki si ga je kot lastnino naložila občina, meri dobrih 19 hektarov, na njih pa je poleg grajskega poslopja še devet drugih stavb, v nekaterih od njih pa so stanovanja s stanovalci. En konservatorski načrt bo potreben za stavbe, drugi pa za parkovne in druge zelene in vodne površine. Ni še mogoče oceniti, koliko bi oba občino lahko stala.

Ta načrta pa sta šele izhodišče za izdelavo projektne dokumentacije, ki jo je treba predložiti vlogi za gradbeno dovoljenje, brez katerega se obnova ne sme začeti. Šele po pridobitvi gradbene dokumentacije pa si bo mogoče predstavljati, kolikšen zalogaj bo obnavljanje, in šele takrat oceniti, koliko denarja bo za to potrebnega.

Ker pa občina Ptuj po zagotovilih župana in Bistre računa na zbiranje denarja prek različnih evropskih ali državnih razpisov, bi morala to dokumentacijo in gradbeno dovoljenje pridobiti čim prej. Iz nekaterih drugih veliko manjših in morda tudi manj zahtevnih projektov pa je znano, da papirnate priprave na začetek konkretnih del lahko trajajo precej let − skoraj poldrugo leto od občinskega prevzema Turnišča, ko se ni zgodilo tako rekoč nič, je zato nenadomestljiva izguba dragocenega časa.

Tudi pri idejnih zamislih, čemu naj bi obnovljeni grajski kompleks služil, se ni zgodilo nič. Tik pred prenosom Turnišča z države na občino je Ptuj pripravil nekakšen program za kmetijsko-izobraževalno dejavnost in se v pogodbi zavezal, da bo po obnovi turniško posestvo »namenil dejavnostim s področja kulture in dediščine, izobraževanju, razvoju in razsikavam, podjetništvu, turizmu in rekreaciji, hortikulturi in varovanju narave ter trženju in promociji izdelkov lokalnega okolja«.

Župan Miran Senčar pravi, da je posebna komisija najbolje ocenila zamisel znanega slovenskega režiserja, Ptujčana Sama M. Strelca, da bi v gradu predstavili največje slovenske uspehe na najrazličnejših področjih, in da to zamisel podpira tudi on. Strelec pa poudarja, da sta bili približno enako dobro ocenjeni njegova zamisel in zamisel ptujske biotehniške šole in da sta združljivi in se dopolnjujeta.

Muzej uspehov Slovenije (MUS) je Strelec predstavil tudi že dvema vladama, parlamentoma, posameznim ministrom in poslancem in večina je bila zamisli naklonjena. Strelec je sredi lanskega leta v gradu pripravil posebno gledališko predstavo in se zelo trudi, da bi Turnišče ostajalo v vidnem krogu zanimanja in prizadevanj za njegovo boljšo prihodnost.

Pred kratkim je s sodelavci svojo razvejeno zamisel predstavil tudi na videu in ta je že (lahko) prvi konkretni zidak v zahtevani ekspertizi o vsebinski namebnosti gradu. A čas priganja, zato se bo Mestna občina Ptuj morala veliko bolj podvizati, da čez dobrih osem let gradu in posestva Turnišče ne bo (spet) izgubila.