Gradbinci se bodo vrnili, ko dobijo denar

Nov rok za dokončanje daljinskega vodovoda v petih občinah Dravske doline je septembra leta 2021.

Objavljeno
16. januar 2020 19.00
Posodobljeno
16. januar 2020 19.00
Muta bo edina slovenska občina, ki bo pri preskrbi s pitno vodo odvisna od sosedov Avstrijcev. FOTO: Tadej Regent
Dravograd – Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je podaljšala odločitev o finančni podpori projektu preskrbe s pitno vodo v porečju reke Drave, ki bo omogočila plačilo odprtih terjatev do glavnega izvajalca, družbe Riko in njenih partnerjev ter vrnitev delavcev na zapuščena gradbišča.

Novi vodja 50 milijonov evrov vrednega projekta vodopreskrbe Klemen Markota je povedal, da je novi rok za končanje del 30. september prihodnje leto. Dela na terenu ni več veliko. »V dveh občinah je treba položiti še nekaj vodovodnih cevi,« je povedal Markota. V Radljah ob Dravi, denimo, le okoli kilometer, a po zelo zahtevnem terenu. Manjka tudi tehnična oprema za telemetrijo v nadzornem centru v Radljah ob Dravi, oprema črpališč ter asfaltna prevleka na površinah, ki so jih prekopali.

Radeljski župan Alan Bukovnik pravi, da tudi po koncu projekta, ki rešuje preskrbo s pitno vodo za okoli 17.000 ljudi v porečju Drave, ne bodo mogli trditi, da je povsem končan. »Že zdaj vemo, da bomo morali sistem v naslednji evropski finančni perspektivi nadgraditi z vodarnami, objekti za obdelavo vode in še s čim, kar se bo v posameznih občinah izkazalo za potrebno,« je napovedal Bukovnik.
 

Muta še brez finančne podpore


V občinah Dravske doline, ki sodelujejo v naložbi, pričakujejo, da bo država čim prej poravnala odprte obveznosti do glavnega izvajalca Rika, ki dela izvaja s partnerji Kostmnann, Slemenšek in Pomgrad (neporavnanih računov je le še za 600.000 evrov), ter da se bodo delavci na gradbišča, na katerih jih pogrešajo že skoraj pol leta, lahko vrnili na začetku marca.

Brez finančne podpore za spremembo projekta preskrbe z vodo za zdaj ostajajo na Muti, kjer bodo, če bodo želeli piti vodo iz avstrijskega vodnega vira ob meji z Avstrijo, morali sami financirati položitev vodovodnih cevi na avstrijski in slovenski strani, a še vedno upajo na finančno pomoč države.

Gradili bodo čistilni napravi
Z evropskimi in državnimi sredstvi bodo na Prevaljah zgradili nov kanalizacijski sistem in čistilno napravo. Gradnjo kanalizacijskega sistema so začeli že lani, za čistilno napravo še pridobivajo gradbeno dovoljenje. Naložba je vredna 5,1 milijona evrov. Novo čistilno napravo bodo dobili tudi v Črni na Koroškem, kjer je projekt ocenjen na 3,8 milijona evrov. Občina bo za naložbo dobila okoli 1,6 milijona evropskih sredstev.


Na Muti vztrajajo, da ne bodo pili vode iz črpališča ob reki Dravi, temveč še naprej vodo iz hribovskih vodnih virov, ki bi mu dodali še najmočnejšega, Staudacher, na ozemlju Republike Avstrije. Zanimivo je, da na Muti niso imeli težav s pridobivanjem dovoljenj za uporabo zajetja od okrajnega glavarstva v Deutschlandsbergu za količino pet litrov na sekundo za petdeset let, doma pa se zatika pri prepričevanju odgovornih, da je njihova rešitev dobra.

Ob koncu projekta preskrbe s pitno vodo bo pet občin (Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka) bogatejših za 112 kilometrov novih vodovodnih cevi, 17 prečrpališč in devet hidropostaj. Vodovodni sistemi bodo povezani v enega. Upravljalo in nadzorovalo ga bo radeljsko javno komunalno podjetje.