Gradnja stanovanjskih sosesk se ni ustavila 

Republiški stanovanjski sklad  v prihodnjih treh letih obljublja več kot 2100  stanovanj.

Objavljeno
09. april 2020 10.00
Posodobljeno
09. april 2020 14.50
Ljubljanska soseska Novo Brdo je eden izmed največjih stanovanjskih projektov državnega in mestnega sklada, saj bo skupaj na voljo kar 672 stanovanj. FOTO: Republiški stanovanjski sklad
Kljub zaostrenim zdravstvenim razmeram izvajalci gradbenih del hitijo z gradnjo novih stanovanjskih sosesk v okviru projektov republiškega stanovanjskega sklada. Ena izmed njih je ljubljanska soseska Novo Brdo, kjer bodo zgradili kar 498 javnih najemnih stanovanj. Po naših informacijah delavci celo prehitevajo predvideni terminski načrt gradnje. 
 
Republiški stanovanjski sklad načrtuje, da bo do leta 2023 zagotovil 2144 novih javnih najemnih stanovanj, skupna ocenjena vrednost projektov znaša okoli 286 milijonov evrov. »Gradbena dela na gradbiščih, ki jih vodi republiški sklad, kljub epidemiji na treh lokacijah potekajo z veliko intenziteto. Gre za ljubljanska projekta Novo Brdo in Skupnost za mlade Gerbičeva, v Mariboru pa za stanovanjski projekt Pod Pekrsko gorco. Prav tako potekajo gradbena dela na gradbiščih partnerskih projektov v okviru javnih razpisov sklada po celotni državi,« so sporočili iz republiškega sklada, ki ga vodi Črtomir Remec.  

image
V mariborski soseski Pod Pekrsko gorco bodo zgradili okoli 400 novih stanovanj. FOTO: Republiški stanovanjski sklad

 

Kje, kdaj in koliko bo novih stanovanj


V okviru lastnih projektov državnega sklada bo zgrajenih 1260 javnih najemnih stanovanj, od tega jih bo 85 oskrbovanih, investicijska vrednost projektov znaša okoli 212 milijonov evrov. Tako bo na Novem Brdu v Ljubljani zgrajenih 498 stanovanj, (od tega je 25 oskrbovanih stanovanj), še dodatnih 174 stanovanj bo zgradil mestni stanovanjski sklad, konec gradnje je predviden leta 2022. V okviru projekta Skupnost za mlade na Gerbičevi v Ljubljani pa bo predvidoma prihodnje leto na voljo 109 stanovanjskih enot za mlade.

Z gradnjo soseske Pod Pekrsko gorco bodo v Mariboru  zagotovili 400 novih stanovanj. Od tega bo v prvi fazi oziroma do leta 2022 zgrajenih 212 stanovanj, v drugi fazi do leta 2023 pa še dodatnih 188 stanovanj. Na ljubljanskem Dolgem mostu načrtujejo gradnjo 40 novih najemnih stanovanj, predaja uporabnikom je predvidena leta 2022. Na Jesenicah bodo v okviru stanovanjske soseske Partizan do leta 2023 zgradili 43 stanovanj, v Kopru v okviru projekta Nad Dolinsko 3 bo do leta 2022 na voljo 90 stanovanj, v Lukovici pa prav tako do leta 2022 80 stanovanj.

 V okviru nakupa stanovanj na lokacijah po Sloveniji bo v okviru javnega poziva sklada za nakup stanovanj in zemljišč pridobljenih 395 javnih najemnih stanovanj, in sicer:

- v Slovenj Gradcu, projekt Holške vile (20 stanovanj, predaja uporabnikom predvidoma 2020),
- v Lenartu, projekt Blok Lenart (deset stanovanj, že predano uporabnikom konec lanskega leta),
- v Kočevju, projekt Kočevske rezidence (76 stanovanj, predaja uporabnikom predvidoma 2021),
- v Mozirju, projekt Podrožnik (24 stanovanj, še letos predvidena predaja uporabnikom),
- v Radencih (deset stanovanj, predaja uporabnikom predvidoma 2020),
- v Slovenski Bistrici (31 stanovanj, predaja uporabnikom predvidoma 2021),
- v Gornji Radgoni (deset stanovanj, predaja uporabnikom predvidoma 2020),
- v Pesnici pri Mariboru, projekt Pesniška vrata (24 stanovanj, predaja uporabnikom predvidoma 2022),
- v Mežici, večstanovanjski objekt Peca (19 stanovanj, predaja uporabnikom predvidoma 2020),
- v Sveti Ani (dve stanovanji, predaja uporabnikom leta 2020),
- v Črnomlju, projekt Čardak (30 stanovanj, predaja uporabnikom leta 2021);
- v Slovenj Gradcu, oskrbovana stanovanja Harpf (27 stanovanj, predaja uporabnikom predvidoma 2021) in 
- objekt Ozare (40 stanovanj, predaja uporabnikom predvidoma 2021).
Do leta 2023 na republiškem skladu predvidevajo nakup še dodatnih 72 stanovanj. 

image
V okviru Skupnosti za mlade na Gerbičevi v Ljubljani bodo zagotovili 109 stanovanjskih enot za mlade do 28 leta starosti. Gre za pilotni projekt stanovanjskega sklada. FOTO: RSS

 

Do leta 2025 več kot 1300 stanovanj

 
V okviru lastnih projektov bo republiški stanovanjski sklad do leta 2025 (v okviru lastnih razpoložljivih finančnih virov) zgradil dodatnih 1339 javnih najemnih stanovanj, od tega bo 12 najemnih oskrbovanih stanovanj. Celotna investicijska vrednost je ocenjena na okoli 214 milijonov evrov. 

Tako bo sklad uresničil naslednje projekte:

- stanovanjska soseska Podutik Glince v Ljubljani, kjer bodo do leta 2024 zgradili 400 stanovanj, od tega bo 52 oskrbovanih stanovanj,
- projekt Ob Savi v Kranju, kjer bodo do leta 2025 zgradili 242 stanovanj, 
- projekt Brod Drage v Novem mestu, novih 180 javnih najemnih stanovanj bo predvidoma zgrajenih do leta  2024,
- v Novi Gorici bodo v okviru projekta Rožna dolina zgradili 80 najemnih stanovanj, gradnja bo predvidoma končana leta 2025,
- v Mariboru pa bodo do leta 2025 v okviru projekta Novo Pobrežje zgradili kar 437 stanovanj, od tega bo 60 oskrbovanih.

V okviru programov sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj in stanovanjskih enot za starejše bo republiški sklad zagotovil 489 javnih najemnih stanovanj. Gre za  416 stanovanj z modelom posojila in soinvestitorstva , od tega je lasti občin 353 stanovanj, v lasti sklada pa 53 stanovanj. Skupna vrednosti sofinanciranja znaša 24,3 milijonov evrov. Tako se že gradijo soseska Novo Brdo E1 v Ljubljani (174 stanovanj); Dečkovo naselje v Celju ( 128 stanovanj) in soseska Spodnja Kostrivnica v Rogaški Slatini (na voljo bo 10 stanovanj). Projekti, ki se trenutno pripravljajo pa so: Braslovče (8 stanovanj), Zreče (6 stanovanj), Nad Dolinsko 3, Koper (90 stanovanj).