HE na srednji Savi so spet v igri

Po besedah okoljskega ministra Andreja Vizjaka bi lahko koncesijsko pogodbo s HSE podpisali do konca pomladi.

Objavljeno
05. maj 2020 06.00
Posodobljeno
05. maj 2020 06.00
V HSE pravijo, da bi lahko koncesijsko pogodbo podpisali zelo hitro. Foto: Igor Zaplatil/Delo
Ljubljana – Okoljski minister Andrej Vizjak je pred dnevi napovedal, da lahko s poenostavljanjem postopkov tudi investitor v HE Mokrice, družba Hess, Hidroelektrarne na spodnji Savi, računa na gradbeno dovoljenje do konca leta in v 2021 na začetek gradnje. Še bolj optimističen pa je bil glede koncesijske pogodbe za srednjo Savo: podpisali bi jo lahko že do konca pomladi.

Čeprav aktivnosti na tem področju trenutno mirujejo, se lahko hitro spet zaženejo, so o Vizjakovih načrtih dejali v Holdingu Slovenske elektrarne (HSE), ki mu je vlada na podlagi uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježic do Suhadola koncesijo podelila že v 2005. Od takrat so v HSE čakali na osnutek koncesijske pogodbe z Ministrstva za okolje in prostor (Mop). »Do podpisa koncesijske pogodbe lahko pride hitro,« pravijo, »s tem bi bila sprejeta podlaga za nadaljevanje postopkov umeščanja večnamenskih objektov v prostor.« Cilj umeščanja je celostna ureditev vodnega in obvodnega prostora celotnega odseka srednje Save, to je celotnega območja koncesije.


Še tretjič v medresorsko usklajevanje


image
Po HE Mokrice, zadnji v nizu HE na spodnji Savi, bi morale na vrst priti HE na srednji Savi.
Foto Press Release


V delovni skupini za uskladitev koncesijske pogodbe pri Mopu – gre za predstavnike koncedenta – so se konec novembra lani strinjali, da je »z njihove strani pogodba usklajena«, zato so jo predali pristojnemu ministru v nadaljnje postopke. Čaka jih torej še medresorsko usklajevanje, pa usklajevanje z državnim odvetništvom, šele nato lahko gradivo pričakujejo tudi na vladi. Naj spomnimo, da je bila omenjena pogodba v zadnjih šestih letih že dvakrat v medresorskem usklajevanju: v času Cerarjeve in Šarčeve vlade, nazadnje pa so HE Mokrice in zasavska trojica HE – Suhadol, Trbovlje in Renke - nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) izpadle zaradi domnevno prevelikega vpliva na okolje. Šarčeva vlada je sicer dopustila možnost, da omenjeni energetski projekti znova zaživijo po ponovni presoji vplivov NEPN na okolje, ki je predvidena za leto 2023.


Nova cena je neznanka


image
Koncesijska pogodba za rabo vode na srednji Savi že to pomlad? Foto Arhiv


Celotno območje srednje Save se sicer ureja z dvema državnima prostorskima načrtoma (DPN), ki že tečeta. V HSE pričakujejo, da bi lahko DPN za območje med Litijo in Zidani Mostom, sprejeli v štirih letih. Gre za območje, predvideno za gradnjo prvih treh od načrtovanih devetih HE na območju med Ježico in Zidanim Mostom. Njihovo vrednost so pred leti ocenjevali na štiristo milijonov evrov. A kot pravijo v HSE, dokončne natančne vrednosti investicije do sprejetja DPN ne morejo vedeti, po dosedanjih izkušnjah pa lahko zatrdijo, da bo specifična vrednost investicije po objektu za energetski del primerljiva z objekti na spodnji Savi, medtem ko bo infrastrukturni del investicije (protipoplavna ureditev, ureditev gladine podtalnice, ureditev območij za športno-rekreativne dejavnosti, ureditev državne in lokalne infrastrukture …) v večji meri odvisen od sprejetega DPN.
Za primerjavo: infrastrukturni del v HE Brežice so cenili na 167 milijonov, energetskega pa na 155 milijonov evrov. V HE Mokrice je bil do ustavitve projekta predviden razrez 103 milijone proti 114 milijonom evrov.