Hofer preizkuša nov zaposlitveni model

Delavci v prodaji in logistiki se bodo lahko zaposlili za polni delovni čas, pri čemer pa naj bi jim deset ur še vedno ostalo za družino in prosti čas.

Objavljeno
04. avgust 2020 18.15
Posodobljeno
04. avgust 2020 18.15
FOTO: Jure Eržen/Delo
Podjetje Hofer bo s prvim septembrom poskusno uvedlo nov zaposlitveni model, ki bo delavcem v trgovini in logistiki, ki so zaposleni za skrajšani delovni čas, omogočil zaposlitev za polni delovni čas z dogovorjeno krajšo delovno obveznostjo. S tem nameravajo rešiti težave z upokojevanjem zaposlenih za skrajšan delovni čas in ohraniti tak delovni čas, v sindikatu delavcev trgovine pa so pri začetnih ocenah napovedanega ukrepa previdni.

Kot je povedal Teo Marsel, direktor financ in administracije, je koncept skrajšanega delovnega časa, del njihove zgodbe o uspehu, težava pa je slovenska zakonodaja, ki mu ni prilagojena. Višina pokojnine in pogoji upokojevanja v Sloveniji niso pogojeni le s tem, koliko si med delovno aktivno dobo vplačal v pokojninsko blagajno, temveč tudi s tem, za koliko ur si bil zaposlen. To zaposlene za skrajšan delovni čas ob doseženi starosti za upokojitev in višini pokojnine postavlja v neenakovreden položaj v primerjavi z zaposlenimi za poln delovni čas.
 

Rešitev za podjetje in zaposlene


Zaposleni v prodaji in logistiki, ki so trenutno večinsko zaposleni za krajši delovni čas (povprečno za 30 ur na teden), se bodo lahko po novem modelu zaposlili za polni delovni čas (40 ur na teden), od tega pa jim bo povprečno deset ur ostalo za prosti čas, družino ali hobije, pravijo pri Hoferju. Vključenim v nov model bo pripadal polni regres, ki letos znaša 1700 evrov. Delovna obveznost in višina plače se zaposlenim ne bosta spremenili, poudarja Marsel.

Poleg polnega regresa kot prednosti novega modela Marsel navaja zagotovitev polne pokojninske dobe zaposlenim, mesečno izplačilo nadur, predčasno pravico do dodatnih dni dopusta na delovno dobo in višje nadomestilo za minulo delo. Slabost pa bo, da tisti, ki se bodo odločiti za vstop v ta model, ne bodo več smeli biti zaposleni pri drugem delodajalcu.

Model bodo uvedli v treh fazah. V prvi testni v začetku septembra letos bodo vanj vključili 21 trgovin in vozni park logistike; od 231 zaposlenih s skrajšanim delovnim časom se jih je za vstop v nov sistem odločilo 220. Prvega januarja prihodnje leto želijo v sistem vključiti še ostale trgovine, prvega januarja 2022 pa naj bi model, ki so ga imenovali (po)polni delovni čas, polno zaživel. Če bo uspešen, bodo vanj vključili vse prodajalce in sodelavce v logistiki, trenutno pogoje za vstop vanj izpolnjuje 1300-1400 zaposlenih.

Tudi vključevanje zaposlenih v model je predvideno v treh korakih. Prvo leto bo zaposleni ob vstopu v podjetje prejel zaposlitev za nedoločen čas. Drugo leto bo podjetje zanj začelo vplačevati v drugi pokojninski steber, tretje leto bo šele vstopil v model, ki mu bo omogočal vse obljubljene bonitete. »Trdno verjamemo, da je model pravi in  pravilen. Preverili smo vse vidike, na katere lahko pomislimo. Zato trdimo, da ga bomo po letu 2021 obdržali kot naš stalni model,« je prepričan Marsel.
 

V sindikatu previdni


Za komentar o novem Hoferjevem zaposlitvenem modelu smo zaprosili Ladija Rožiča, generalnega sekretarja sindikata delavcev trgovine Slovenije (SDTS) pri Zvezi svobodnih sindikatov. V SDTS prehod na polni delovni čas podpirajo, vendar opozarjajo, da morajo biti pri tem spoštovane vse zakonske pravice zaposlenih. Bojijo se, da bi s to potezo Hofer poskušal pridobiti državno pomoč, ki mu sicer ne bi pripadala. Z namenom ohranitve delovnih mest država na podlagi zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije od prvega julija delno subvencionira delo s skrajšanim delovnim časom. Ta ukrep je na voljo le tistim delodajalcem in za tiste delavce, ki delajo polni delovni čas, pojasnjuje Rožič.

»Zakon o interventnih ukrepih govori o skrajšanem delovnem času od polnega, zakon o delovnih razmerjih pa dopušča sklepanje pogodb za krajši delovni čas. V teh dveh institutih je velika razlika. Iz podatkov, ki jih je javnosti posredoval Hofer, namreč ni mogoče ugotoviti, kakšna bo izpeljava tega ukrepa. Delavci, ki imajo pogodbo o zaposlitvi za 40 ur, imajo tudi pravico do plače ali nadomestila plače za polnih 40 ur. Dejstvo je, da imajo delavci, ki delajo v skrajšanem delovnem času, pravico do plače glede na dejansko opravljeno delo (število ur) za preostali del (število ur) pa pravico do nadomestila plače. Tega podatka v tabeli ni ali pa računajo, da jim bodo za 30 opravljenih ur plačali sorazmerno manj.«
 

Kralji ulice pred prodajalnami spet nezaželeni


Kot smo izvedeli, je Hofer pred svojimi prodajalnami znova prepovedal prodajo revije društva za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice. V podjetju pojasnjujejo, da o ponovni prodaji, ki jo je društvo vzpostavilo maja, niso bili obveščeni, kot drugi razlog pa navajajo, da nadaljujejo z upoštevanjem smernic za zagotavljanje varnega nakupovanja. »Prodaje pred našimi trgovinami posledično ne omogočamo nobenemu društvu oziroma organizaciji, saj s tem skrbimo za čim manjše število medosebnih stikov.« Dodajajo, da so predstavnike društva decembra povabili na sestanek, na katerem so se dogovorili o »kontrolirani mehaniki« in ukrepanju v primeru kršitev, vendar kljub večkratnim pozivom na društvu mehanike od decembra niso uspeli vzpostaviti. So pa v vmesnem času člane društva podprli z donacijo.
Inšpektorat RS za delo je v preteklosti (v letih 2014, 2015) v povezavi z delovnim časom Hoferju izdal upravne odločbe v zvezi z zagotavljanjem odmorov in počitkov ter vodenjem evidenc. Vsi postopki pri delodajalcu še niso končani, zato inšpektorat o ostalih ugotovitvah še ne more govoriti.