Inšpektor še ni rekel zadnje o nadstrešku Hotela Celeia

Nov nadstrešek zgradili brez gradbenega dovoljenja, inšpekcijski postopek še ni zaključen.

Objavljeno
09. december 2014 17.46
Hotel Celeia
Špela Kuralt, Celje
Špela Kuralt, Celje
Celje - Gradbena inšpekcija še preiskuje, ali je nadstrešek letos obnovljenega hotela Celeia, nekadnji Štormanov hotel, zgrajen na črno. Na UE Celje opozarjajo, da za nadstreške do 20 kvadratnih metrov gradbeno dovoljenje ni potrebno. Omenjeni nadstrešek je zagotovo večji.

Hotel Celeia, ki je od letos v lasti znanega celjskega nepremičninarja in hotelirja Aleksandra Jančarja, je ob obnovi dobil večji nadstrešek. V hotelu pravijo, da je bil nadstrešek postavljen že prej, novi lastniki so ga le obnovili. Trdijo, da so šele med prenovo izvedeli, da je bil nadstrešek že pod prejšnjim lastnikom Zvonetom Štormanom postavljen brez gradbenega dovoljenja, zato so zdaj v fazi legalizacije gradnje. Pravijo, da so hotel kupili v prepričanju, da ima vsa potrebna dovoljenja.

Inšpektor hotelirje postavil na laž

Gradbena inšpekcija, ki je prreverila objekt, postavlja na laž pristojne v hotelu. Kot so sporočili z inšpektorata za promet, energetiko in prostor, je gradbeni inšpektor postopek uvedel po uradni dolžnosti. Ugotovil je, da so novi nadstrešek gradili maja in junija ter da investitor seveda ni bil Štorman.

Z inšpektorata so sporočili, da so jim v hotelu Celeia predložili vpogled v projekt za rekonstrukcijo obstoječega in gradnjo novega nadstreška, za katerega gradbeno dovoljenje ni bilo izdano. »Inšpekcijski postopek še ni zaključen in ukrepi še niso bili odrejeni. Gradbeni inšpektor bo postopek nadaljeval in o zadevi odločil v okviru svoje pristojnosti,« so sporočili z inšpektorata.

Z Upravne enote (UE) Celje nam niso odgovorili na vprašanje, ali je novi lastnik hotela res zaprosil za legalizacijo nadstreška, kot pravijo v hotelu. Odgovorili so le, da ima nadstrešek pred vhodom v hotel uporabno dovoljenje, za kar je UE septembra 2005 izdala tudi potrdilo. Za nadstrešek nad vhodom v hotel pa UE Celje ni izdala gradbenega dovoljenja: »Po sedaj veljavni uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, nadstrešek površine do 20 kvadratnih metrov sodi med majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave in tako šteje za enostaven objekt, za katerega ni predvidena izdaja gradbenega dovoljenja.« Nadstrešek je zdaj večji, kot je bil v času prejšnjega lastnika.

V stečaju tudi zemljiški dolg

Medtem pa postopek osebnega stečaja donedavna še velikega in znanega gostinca Antona Zvoneta Štormana po polžje napreduje. Prijavljenih je bilo 181 terjatev, stečajna upraviteljica Alja Markovič Čas je priznala za 6,4 milijona evrov terjatev, prereka jih za 636.000 evrov.

V celoti prereka terjatev Štormanove hčere Elizabete, ki je med drugim prijavila ločitveno pravico na podlagi ustanovljenega zemljiškega dolga na nepremičninah v Celju v višini kar 360.000 evrov. Markovič Časova to terjatev prereka v celoti, kot lahko beremo v njenem poročilu, saj upnica ni predložila dokazov, da ta terjatev sploh obstaja. Kot je dejala, je pristojne organe tudi obvestila o tem manevru v postopku stečaja. Institut zemljiškega dolga, ki je velikokrat služil prav za obrambo nepremičnin pred upniki, so sicer lani ukinili.

Štormanov stečajni postopek je zelo obsežen, odprtih je veliko sodnih postopkov. Markovič Časova upa, da bo v sodnih postopkih lahko še dobila kaj denarja, ki ga v stečajni masi zelo manjka. Je pa vendarle prodala vsaj opremo hotela, za katero je dobila okoli 40.000 evrov. Dobil jih bo DURS, ki je tudi največji upnik. Upraviteljico je DURS obvestil, da bo ves denar namenjen delavcem.