Iz mostarskega jezera bodo spustili vodo

Dela bodo predvidoma potekala dva meseca.

Objavljeno
31. julij 2017 11.35
Blaž Močnik
Blaž Močnik
Zaradi obnove zapornic na jezu v Podselu in odstranjevanja prodnih naplavin bo družba Soške elektrarne Nova Gorica (Seng) pozimi spustila vodo iz akumulacijskega jezera na Mostu na Soči.
Blaž Močnik

»Namen praznitve akumulacijskega jezera je zagotoviti razmere za varno obnovo dvižnih mehanizmov in tabel jezovnih zapornic. Jezovne zapornice namreč nimajo vgrajenih utorov za namestitev začasnih zapornic oziroma zagatnic, s katerimi bi bilo mogoče izvajati dela pri normalni koti zajezitve akumulacijskega jezera,« so za Delo pojasnili v Sengu. Po načrtih bodo dela izvajali januarja in februarja, če bodo hidrološke razmere za to primerne. »V nasprotnem primeru bomo začetek praznjenja akumulacije preložili.« Nazadnje so jezero čistili leta 2000.

Obratuje že od leta 1939

Kako obsežna dela bodo izvedli in kam bodo odvažali naplavljeni material, nam iz Senga niso odgovorili, zagotavljajo pa, da bodo vse aktivnosti potekale po koncesijski pogodbi za gospodarsko izkoriščanje vode Soče, Idrijce in Bače. Kot pravijo v Soških elektrarnah, bodo program praznitve poslali zavodu za ribištvo, Ribiški družini Soča in Tolmin, zavodu za varstvo narave, Slovenskim železnicam in ministrstvu za okolje in prostor. »Nosilci urejanja prostora bodo na program podali svoja mnenja, na podlagi katerih bo koncedent – ministrstvo za okolje in prostor – potrdil program praznjenja jezera. Nižanje gladine jezera na Mostu na Soči je izreden ukrep in je namenjen predvsem sanaciji hidromehanske opreme na jezu Podselo, ki obratuje že od leta 1939. V času praznjenja akumulacije bo potekalo tudi odstranjevanje prodnih naplavin, skladno z metodologijo plana rednih vzdrževalnih del, ki je tudi usklajen s koncesijsko pogodbo,« pravijo v Sengu.

Rekonstrukcija hidroelektrarn

Obnova zapornic je del dolgotrajne obnove celotne verige hidroelektrarn na reki Soči, ki jih je postavila italijanska oblast konec 30. let prejšnjega stoletja. V začetku 90. let je družba začela rekonstruirati najprej HE Doblar I (1939) in HE Plave I (1940). »Takrat smo v Sengu začeli proučevati možnosti za povečanje inštalirane moči celotne verige HE na Soči z dograditvijo vzporednih elektrarn HE Doblar II in HE Plave II.« Pred tremi leti so končali celovito rekonstrukcijo strojne in elektro opreme HE Doblar I, zdaj pa potekata rekonstrukcija HE Plave I in omenjena prenova hidromehanske opreme na jezu Podselo, ki služi kot pregrada za hidroelektrarni Doblar. »Doslej smo v sklopu prenove hidromehanske opreme obnovili levo tridelno zapornico ter zapornici talnega izpusta. Dela se nadaljujejo na vtočnih zapornicah, desni tridelni zapornici, srednji zapornici ter dveh jezovnih zapornicah. Zaradi narave del in tehnologije izvedbe je treba zagotoviti znižano koto jezera.«