Izbira direktorja Fiha s proceduralnimi zapleti

Premalo podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije.

Objavljeno
20. december 2011 07.20
Posodobljeno
20. december 2011 08.00
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana

Ljubljana – Na včerajšnji seji Fiha je ob proceduralnih in pravnih zapletih kazalo, da bo fundacija ostala brez zakonitega zastopnika. V drugem krogu glasovanja je bil za direktorja Fiha za pet let imenovan Štefan Kušar, ki bo od 1. januarja vršilec dolžnosti, dokler mu soglasja ne podeli tudi vlada.

Če bi razpravo na več kot šesturni 24. seji sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho) poslušali invalidi in uporabniki humanitarnih organizacij, za katere je 20 milijonov evrov na leto od Loterije Slovenije življenjskega pomena, bi zaradi neodgovornosti, neresnosti in konfuznosti verjetno razrešili svetnike, ki bi morali zastopati njihove interese.

Zapletlo se je že pri sprejemanju zapisnika prejšnje seje. Nato so predstavniki humanitarnih organizacij predlagali, da bi o direktorju Fiha odločal novi svet Fiha. Ta bo, če ne bo referenduma o noveli zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS), imel 23 članov. Število predstavnikov invalidskih organizacij se bo s sedanjih 16 zmanjšalo na 10, prav toliko bo predstavnikov humanitarnih organizacij, ki jih je zdaj 12, število predstavnikov vlade pa se bo z dveh povečalo na tri. Predlog o umiku točke o imenovanju direktorja ni bil sprejet.

Zapleteno odločanje

Na razpis za direktorja Fiha se je prijavilo pet kandidatov, trije so izpolnjevali pogoje: Štefan Kušar, glavni tajnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), Sonja Strnad iz urada za nadzor prirejanja iger na srečo in Jože Biščak, direktor podjetja za tržne storitve Giedon in predstavnik za odnose z javnostjo v Fiho, ki je pojasnil, da zaradi novih okoliščin, ki so nastale od razpisa, odstopa od kandidature.

Po predstavitvi dveh kandidatov in tajnem glasovanju so nastali proceduralni in pravni zapleti. Zaradi razrešitve Dragice Bac ima svet Fiha namreč 29 članov (in ne 30), zato se je vnela burna razprava, ali je 15 glasov, ki jih je dobil Štefan Kušar (Sonja Strnad je dobila samo enega, 10 glasovnic pa je bilo neveljavnih), večina.

Po posvetovanju s pravno službo državnega zbora, vlade in ob navedbi primera analogije, ko je bil razrešen poslanec Srečko Prijatelj (v 89-članskem DZ je bilo za sprejetje potrebnih 46 glasov), so ugotovili, da je sklep lahko sprejet s 16 glasovi za. Ker pa sedanji v. d. direktorici Fiha Tatjani Brumnič Smrekar poteče mandat 31. decembra in tega dela noče več opravljati, bi se lahko zgodilo, da ne bi bilo zakonitega zastopnika za podpis izplačil za prihodnji mesec. Zato so se odločili za drugi krog glasovanja, v katerem je Štefan Kušar dobil 17 glasov, Sonja Strnad dva, pet glasovnic pa je bilo neveljavnih.

Delitev denarja

Hitro in soglasno pa je svet Fiha sprejel sklep o razporeditvi 19,9 milijona evrov invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2012. Od tega bo 12,94 milijona evrov namenjenih 26 invalidskim organizacijam, nekoliko manj kot sedem milijonov pa 65 humanitarnim organizacijam. Člani komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim organizacijam so prejeli 28 vlog invalidskih organizacij in ugotovili, da Društvo invalidov Mežica ne izpolnjuje pogojev, ker deluje na lokalni ravni. Zavrnila je tudi sofinanciranje Zveze društev vojnih invalidov Slovenije, ker ta sredstva dobiva iz posebnih socialnih programov. Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev Fiha humanitarnim organizacijam pa je prejela 81 vlog in ugotovila, da jih 14 ne izpolnjuje pogojev.

Nato so za Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto ugotovili, da zaradi drugih sofinancerjev lahko opravlja svoje delo tudi brez sredstev Fiha. Društvo Unicef pa se bo prihodnje leto preoblikovalo v fundacijo in ne bo več humanitarna organizacija.