Izstop Skupnosti socialnih zavodov iz delovne skupine za covid-19

Na ministsrtvu za delo, družino in socialne zadeve obžalujejo njihovo odločitev.

Objavljeno
03. avgust 2020 12.45
Posodobljeno
03. avgust 2020 19.38
Dom starejših občanov Ljubljana Moste - Polje. FOTO: Uroš Hočevar/Delo
B. F. Ž., STA
B. F. Ž., STA
Skupnost socialnih zavodov Slovenije je danes izstopila iz delovne skupine za covid-19 pri ministrstvu za delo, saj niso ugodili njihovi ključni zahtevi po umiku okuženih oskrbovancev socialnovarstvenih zavodov v ustrezne kapacitete. Pri tem poudarjajo, da so pripravljeni sodelovati na neformalnih srečanjih, hkrati pa pričakujemo posluh in upajo, da bo izstop le začasen. »Ne glede na izstop smo še vedno odprti za komunikacijo z odločevalci, ki nam dajo možnost sodelovanja ter so pripravljeni prisluhniti našim stališčem in konkretnim izkušnjam,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Skupnost je iz delovne skupine zaradi nezadovoljstva s potezami ministrstev za delo in zdravje glede organizacije dela v domovih za starejše sprva nameravala izstopiti v soboto, a so konec tedna dobili predlog nove rešitve, ki je vključevala tudi možnost namestitve okuženih stanovalcev v mobilnih enotah.Ta konec tedna ga je preučila strokovna skupina skupnosti, ki pa je predlog ministrstva, kot kaže, ni prepričal. »Ugodeno ni bilo zahtevi po upoštevanju zakona, ki veleva osamitev izključno v pooblaščenih zdravstvenih zavodih ali drugih kapacitetah, ki po arhitekturni zasnovi, opremljenosti in kadru ustrezajo standardom, ki veljajo za pooblaščene zdravstvene zavode,« so navedli.


Bo izstop začasen? 


Kot smo že pisali, v Skupnosti socialnih zavodov že dlje časa opozarjajo, da je uspešna omejitev širjenja virusa v domovih za starejše mogoča le z osamitvijo okuženih oskrbovancev in da zahtevana vzpostavitev treh ločenih con v domovih, kjer se je pojavila okužba, v večini primerov ni izvedljiva. Zadnje je po njihovih navedbah tudi v neskladju z veljavno zakonodajo.

Delovna skupina za pripravo Načrta obvladovanja okužbe s Covid 19 za primer drugega vala je bila ustanovljena 15. junija 2020. Njeni člani so predstavniki MDDSZ, MZ,  NIJZ, člani Skupnosti socialnih zavodov, predstavniki VDC, CUDV, CSD in Inštituta za socialno varstvo.


V skupnosti socialnih zavodov sicer upajo, da bo izstop le začasen, in podarjajo, da so pripravljeni sodelovati na neformalnih srečanjih. Prihodnji sestanek delovne skupine za covid-19 pri ministrstvu za delo, ki je zadolžena za oblikovanje protokolov za preprečevanje in zamejitev okužbe v socialnovarstvenih zavodovih, bo v četrtek.
 

Vabljeni kljub izstopu


image
Državni sekretar Cveto Uršič. Foto: Leon Vidic

Cveto Uršič, državni sekretar na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je dejal, da s skupnostjo dobro sodelujejo, zato obžalujejo njihovo odločitev, da svoje predstavnike umaknejo iz delovne skupine, ki obravnava protokol za morebitne naslednji val razmaha okužb s covidom v domovih za ostarele in tudi drugih oblikah institucionalnega varstva. »S tem protokolom želimo povezati vsa navodila, ki jih je ministrstvo za zdravje sprejelo v prvem valu in še vedno veljajo in dobro prakso v domovih,« je pojasnil predstavnik ministrstva.

Da so se domovi na primeren način soočili z epidemijo kaže po njegovem dejstvo, da se je več kot devet desetin domov uspešno obranilo pred vnosom okužbe v dom: »Zadnje tedne so nove okužbe v štirih domovih, pa tudi tam so se primerno odzvali. Tudi v DSO Hrastnik se razmere izboljšujejo. Zato gre posebna hvala in zahvala zaposlenim, ki so zavzeto, srčno in strokovno delali.«

Na ministrstvu bodo predstavnike skupnosti vabili tudi na naslednja srečanja in sestanke, na katerih bodo dopolnjevali ter dograjevali protokol za primer izbruha drugega vala.

»V štirih bolnišnicah so pred kratkim vzpostavili negovalne oddelke za bolnike s covidom-19 z nekaj deset posteljami, kamor lahko za krajši čas namestijo okužene oskrbovance, ki ne potrebujejo bolnišničnega zdravljenja, zagotovili smo dodatna sredstva za dodatne kadre v domovih, domovi so bili solidarnostni: v kolikor je bila okužba v enem domu večja, so se odzvali v drugem,« je pozitivne spremembe nanizal Uršič. Dodal je, da imajo domovi potrebno zaščitno opremo, trenutno pa delajo na tem, da bi jim jo zagotovili za 30 dni rezerve.

Poleg tega ministrstvo za zdravje izvaja programe izobraževanja zaposlenih v domovih o tem, kako preprečevati vnos virusa, poleg pa je domovom poslalo tudi vprašalnik o potrebah po mobilnih bivalnih enotah. S tem je poskušalo narediti korak naproti zahtevi skupnosti socialnih zavodov po umiku okuženih oskrbovancev. Kot je napovedal Uršič, bodo naslednje korake sprejeli, ko bodo zbrali vse odgovore, sicer pa bi mobilne enote lahko zaživele v nekaj tednih.

»Če to povzamemo je res škoda, da bi predstavniki dokončno odstopili od pogovorov, saj je bilo veliko naporov vloženo tako iz njihove strani, strani domov, strani ministrstva za zdravje in naše strani,« je sklenil državni sekretar, ki verjame, da se bodo v Skupnosti socialnih zavodov odzvali na povabilo na četrtkov sestanek in naredili korak naprej, da bo protokol oblikovan.

Anketa: socialnozdravstveni zavodi arhitekturno neustrezni za delitve v cone

Po podatkih ankete, ki sta jo med 83 socialnovarstvenimi zavodi izvedli Amnesty International Slovenije (AIS) in Skupnost socialnih zavodov Slovenije, dobrih 86 odstotkov vprašanih nima arhitekturne zasnove, da bi ob pojavu okužb z novim koronavirusom lahko vzpostavili sive in rdeče cone, 93 odstotkov pa nima ustreznih tehničnih zmogljivosti. Rezultati ankete so pokazali tudi, da skoraj noben izmed vprašanih zavodov (98 odstotkov) nima dovolj kadra za izvajanje con, so še zapisali v sporočilu za javnost.
Anketo sta omenjeni organizaciji med 83 zavodi izvedli med 30. julijem in 3. avgustom.
Odgovori domov in zavodov v anketi so pokazali tudi, da slednji za vzpostavitev con ne prejemajo nikakršne finančne podpore od pristojnih ministrstev ali zdravstvene blagajne. Ob tem je pomisleke izrazil tudi v. d. sekretarja skupnosti socialnih zavodov Denis Sahernik in se vprašal, ali bodo morali domovi in zavodi stroške boja proti covidu-19 preložiti na stanovalce in njihove svojce. STA

 

Ministrstvo za zdravje ostro nad Skupnost socialnih zavodov


Ministrstva za zdravje izstop Skupnosti socialnih zavodov Slovenije iz delovne skupine za covid-19 pri ministrstvu za delo ne preseneča. »Predvsem zato, ker je skupnost soodgovorna za nastalo situacijo, saj so vsa leta sooblikovali organizacijo dela in kadrovske normative. Gre za diskreditacijo postopka iskanja skupnih rešitev,« so bili ostri.

Skupnost socialnih zavodov Slovenije je danes izstopila iz omenjene delovne skupine, saj niso ugodili njihovi ključni zahtevi po umiku okuženih oskrbovancev socialnovarstvenih zavodov v ustrezne kapacitete, so sporočili.

Na ministrstvu za zdravje odgovarjajo, da se pri načrtovanju ustreznih ureditev na področju oskrbe starejših ne bodo pogajali, saj morajo vse odločitve imeti strokovno, in ne interesno podlago.

»Zagovarjamo rešitve, ki jih predlaga zdravstvena stroka glede širjenja novega koronavirusa ter tudi glede premeščanja okuženih oskrbovancev v bolnišnice. Vsak, ki potrebuje bolnišnično obravnavo, jo tudi dobi. Edino pravilno je, da o načinu zdravljenja odloča stroka, in ne politika ali interesna združenja. Vsi skupaj delujemo v interesu oskrbovancev. Pričakovati, da se bo stanovalca zgolj zaradi suma na okužbo izselilo iz doma za starejše, je neetično, nestrokovno in nehumano,« so zapisali v pisnem odzivu za STA.

Obenem so izpostavili še, da okužba pri večini oskrbovancev poteka asimptomatsko ali pa so prisotni simptomi blagi - torej oskrbovanec ne potrebuje dodatne zdravstvene obravnave.

Priznavajo sicer, da imajo nekateri socialnovarstveni zavodi pri ustrezni organizaciji con več izzivov kot drugi. »Izvajalci, ki so konstruktivno pristopili k iskanju rešitev, so ustrezne organizacijske rešitve pripravili in skladno s tem tudi delajo,« so navedli.
Prav tako se zavedajo kadrovskih težav, ki pestijo celoten zdravstveni sistem. Ob tem pa ugotavljajo, da je epidemija pokazala tudi na pomanjkanje kadra na področju osnovne in socialne oskrbe, ki jo uporabniki plačajo. »Izvajanje teh storitev pa je pogosto prevaljena na zdravstvene delavce, kar je ugotovilo tudi računsko sodišče v svoji reviziji,« so navedli. Dodali so, da se »vsi soočamo s pojavom novega koronavirusa,« odstop pa da v dani situaciji ni rešitev.

Namesto tega skupnosti socialnih zavodov predlagajo, da bi vsak zavod prispeval vsaj enega zdravstvenega delavca ali negovalca v skupen kadrovski bazen delavcev, ki bi se v primeru izbruha okužbe v katerem od domov za starejše takoj aktivirali in tako ponudili vzajemno pomoč prizadetim.

V domove starejših so ob izbruhu okužbe napotene tudi strokovne ekipe, znova pa so spomnili tudi na možnost začasne namestitve okuženih v bolnišnico, da se lahko dom reorganizira in uredi cone za ločeno bivanje okuženih.

Prav tako je ministrstvo zavodom poslalo informativno povpraševanje o interesu za nabavo bivalnih zabojnikov, da bi dodatno olajšali prostorsko stisko in jih »podprlo v čim bolj učinkoviti pripravi na življenje z novim koronavirusom, za katerega napovedujejo, da bi bil v Sloveniji lahko prisoten tudi več let.« 

​V skupnosti sicer poudarjajo, da so pripravljeni sodelovati na neformalnih srečanjih.