Javno-zasebno partnerstvo za Ilirijo v državni nadzor?

Ljubljanski svetnik Miha Jazbinšek od ministrov pričakuje, da bodo opravili nadzor domnevno spornega akta.

Objavljeno
20. julij 2011 21.00
Posodobljeno
21. julij 2011 08.45
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana

Ljubljana – Ljubljanski svetnik Miha Jazbinšek je v imenu stranke Zeleni Slovenije poslal pobudo oziroma poziv, naj ministri Igor Lukšič, Franc Križanič in Boštjan Žekš ter državni sekretar Bojan Suvorov opravijo nadzor zakonitosti pred kratkim sprejetih sprememb akta o javno-zasebnem partnerstvu (JZP) za izvedbo gradnje Plavalno-gimnastičnega centra Ilirija v Ljubljani.

V obrazložitvi pobude Jazbinšek navaja tri glavne razloge. Prepričan je, da ta akt ni uresničljiv zaradi v prostoru predimenzioniranega programa gradnje bazena PK Ilirija, telovadnic ŠD Narodni dom in zasebne podzemne garaže (vse z dodatnim programom). Poleg tega je zanj škodljiv zaradi uničenja Letnega telovadišča Tivoli in opustitve javnega parkirišča Tivoli. Za neuresničljivega se po njegovem mnenju izkazuje tudi vsakršen koncept preplačila zasebnih komercialnih programskih vsebin v korist javnim športnim objektom.

Svetnik pričakuje, da bodo na dopis odgovorili najpozneje v 30 dneh po njegovem prejemu, v 15 dneh pa ga vsaj obvestili, kako bodo ukrepali v nadaljevanju (seveda v realnem roku). Upa, da bodo upoštevali njegov poziv, ki je skladen s 15. in 45. členom ustave, in izvršili nadzor nad zakonitostjo akta o javno-zasebnem partnerstvu za projekt Plavalno-gimnastičnega centra Ilirija.

Ministrom in sekretarju je poslal tudi 14 strani prilog, pri čemer je podrobno predstavil primerjalno analizo dveh povsem različnih arhitekturnih projektov in konceptov javno-zasebnega partnerstva, ki ju je mestni svet potrdil 6. julija 2009 oziroma 30. maja letos.

Medtem ko po Jazbinškovem prepričanju skupni akt iz leta 2009 v dveh letih ni dal nobenega rezultata (vmes so se razblinile tudi vse iluzije o nujni in uspešni »presežnosti« komercialnih vsebin nad vsebinami v javnem interesu), pa letošnji akt brez investicijskega elaborata ne zadošča temeljnim načelom JZP, gospodarnosti, preglednosti, javnosti, konkurence in enakosti. Trdi še, da potreba po javno-zasebnem partnerstvu sploh ni verodostojno izkazana – razen za pridobitev zemljišča za potrebe gradnje zasebne garaže.

Zatem podrobno navaja, kako sta bila ob sprejetju obeh aktov kršena pravna reda države (zakon o javnih financah, zakon o JZP) in Mestne občine Ljubljana (statut, poslovnik mestnega sveta), iz priloženih magnetogramov pa naj bi bilo po njegovem prepričanju razvidno, da je ljubljanski župan manipuliral s svetniki MOL in kako je s svojo večino (Listo Zorana Jankovića) preprečil vse predloge za umike točk z dnevnih redov sej, ki so bile povezane z akti o JZP za Plavalno-gimnastični center Ilirija. To je veljalo tako za njegove kakor tudi za predloge drugih opozicijskih strank.