Česa (n)ima kultura z rudniki v zapiranju

Ministrica Julijana Bizjak Mlakar: Povezav s kulturno dediščino ni.

Objavljeno
17. marec 2016 20.51
Tanja Jaklič
Tanja Jaklič
Ljubljana – Ministrici za kulturo Julijani Bizjak Mlakar se ni uspelo rešiti sklepa prejšnje vlade, po katerem se upravljanje štirih rudnikov v zapiranju prenese na Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija (), ki spada pod okrilje ministrstva za kulturo. Opozorila, da kultura z rudarstvom nima ničesar, so naletela na gluha ušesa.

Vlada je tako ponovno potrdila, da je zavezanec za vzdrževanje nezalitega dela jame in izvajanje monitoringa v vplivnem območju Rudnika živega srebra Idrija omenjeni Center, ki pa mora izvajati tudi monitoring rudnikov v zapiranju (Kanižarica, Senovo, Zagorje). Pri tem ministrica ne skriva razočaranja. »Povezav s kulturno dediščino ni. Nisem slišala enega samega pametnega argumenta. Samo sprenevedanje.«

Bizjak Mlakarjeva poudarja, da gre za delo, ki nosi veliko odgovornost. Med drugim poudarja, da je CUDHg negospodarski javni zavod, ki ne more in ni sposoben opravljati gospodarskih dejavnosti, kot so črpanje vode, vzdrževanje rudnika, prav tako ne nalog zaščite in reševanja pri požarih in nesrečah, saj gre za varnost prebivalstva, za premoženje ter življenje ljudi. »Odgovornost, za katero ministrstvo za kulturo ni niti najmanj strokovno usposobljeno, da bi tovrstne nevarnosti lahko obvladovalo ali nadziralo.« Na MzK dajo tudi primer: lokomotiva je lahko muzejski eksponat, a to še ne pomeni, da lahko ministrstvu za kulturo naložimo dejavnost gradnje železniških tirov.

Iz kulture ne gre niti evro v rudnike

Nekdanji minister za kulturo Uroš Grilc razlaga, da Unescova dediščina ni le kulturna, temveč tudi tehnična, naravna ... Center je upravitelj celotnega Unescovega spomenika, ne le muzejskega dela. Grilc opozarja, da je ministrstvo za kulturo manjšinski financer Centra. »Z MzK ne gre niti evro za rudnike, to je slaboumna manipulacija z javnostjo.«

Tudi Grilc ima svoj primer: javni zavod Arboretum Volčji potok ima nalogo, da skrbi za vrednotenje in razvoj arboretske zbirke, preizkuse rastlin .. »Niti tu nima ministrstvo za kulturo ne znanja ne kadrovskih virov, da bi spremljalo uresničevanje poslanstva, ima pa ga vlada s tem, da prek drugih ministrstev izvaja svoje ustanoviteljske pravice.«

Tudi z ministrstva za infrastrukturo (kamor spada sektor rudarstvo) pojasnjujejo, da je Center edini upravičenec do sredstev, ki jih je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo namenilo za izvajanje monitoringa in vzdrževanja. Center je tako pristojen za upravljanje svetovne dediščine (sredstva zagotovi ministrstvo za kulturo) in izvajanje vzdrževanja, monitoringa ter dokončne sanacije okolja zaradi Rudnika živega srebra v Idriji (sredstva zagotovi gospodarsko ministrstvo, v letu 2016 jih je 450.000 evrov.)

Brez medresorskega dialoga ne bo šlo

Da stvari niso preproste in da brez medresorskega dialoga ne bo šlo, pa pojasnjuje nekdanja v. d. direktorice Direktorata za kulturno dediščino na ministrstvu za kulturo Verena Perko. »Nobeno ministrstvo ne more naložiti nalog nekomu, ki za to nima zagotovljenih človeških ali finančnih virov, določenega strokovnega znanja. Ker je idrijska kulturna dediščina rudarska in je kot takšna celo prišla na Unescov seznam, je to prvenstveno naloga ministrstva za kulturo, ki pa je dolžno poiskati ustrezno rešitev.«