Kaj se dogaja na javni agenciji za zdravila?

Direktorji odhajajo, preden končajo mandate. Redna kadrovska fluktuacija ali izredne razmere?

Objavljeno
17. oktober 2018 14.30
Posodobljeno
18. oktober 2018 11.27
Stanislav Primožič bo naloge v. d. direktorja opravljal do konca novembra. FOTO: Ljubo Vukelič/Delo
Ljubljana – Stanislav Primožič zapušča Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke. Tam je delal dobrih enajst let - tudi kot namestnik dveh direktorjev. Pred tem je bil predstojnik predhodnice agencije, ki je bila organ v sestavi ministrstva za zdravje. Od maja je bil na agenciji zaposlen kot v. d. direktorja.

Polletni vedejevski mandat se mu bo iztekel konec novembra in do tedaj bo naloge opravljal v skladu s predpisi. Po tem bo dokončno zaključil sodelovanje z agencijo. Pravi, da se je tako odločil zaradi osebnih razlogov. Zaradi istega vzroka naj bi predlog za sporazumno predčasno razrešitev maja podala tudi njegova predhodnica Andreja Čufar. Na položaju je bila dobri dve leti. Pred njo je bil tam Matej Breznik, ki je delo na agenciji iz osebnih zdravstvenih razlogov prav tako zapustil pred koncem polovice petletnega mandata.
 

Povečanje stroškov dela


Primožič predvideva, da bo Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) zapustil v dobri strokovni in razvojni kondiciji. »Agencija poleg rednih nalog skladno s sklepom vlade in strategijo JAZMP 2018–21 izvaja projekte odprave zaostankov, dviga kompetenc zaposlenih in nujnega razvoja informacijskih sistemov agencije, ki v veliki meri podpirajo informacijske sisteme v zdravstvu.« Pravi, da so zaradi izvajanja rednih in razvojnih, torej projektnih nalog – slednje so povezane tudi z novimi nalogami, ki jih narekujeta domača zakonodaja in zakonodaja EU ter poleg ostalega tudi priprave na Brexit – v letu 2018 za približno pet odstotkov povečali stroške dela nad planiranimi. Zato po usmeritvah sveta agencije do konca leta izvajajo akcijski načrt za zmanjšanje presežka odhodkov nad prihodki na planirano raven, torej na raven, ki jo je potrdil svet in ustanovitelj agencije v poslovnofinančnem načrtu JAZMP za leto 2018.
 
Predsednik sveta agencije Marko Rupret je ponovil je informacijo, da je Primožič odpoved podal iz osebnih razlogov: »Svet JAZMP njegovega dela do sedaj ni ocenjeval, saj je mandat nastopil 1. junija 2018.« 

Novi direktor agencije naj bi, če bo dobil podporo vlade, postal Momir Radulović.

Ob tem dodajmo, da agencija že od leta 2013 ni več proračunski porabnik. Financira se iz pristojbin, ki ji predpisuje država, nekaj malega prihodkov pa dobi tudi iz tržne dejavnosti. Ker je v letih 2013 in 2014 poslovala s presežkom, je leta 2015 skoraj štiri milijone nakazala v proračun.

Na agenciji skrbijo za nemoteno preskrbo prebivalstva z zdravili. Izdajajo dovoljenja za promet z zdravili, vršijo inšpekcije nadzora, odpokličejo zdravila, če ugotovijo neustrezno kakovost … Tam zaposleni farmacevtski inšpektorji z rednimi nadzori omogočajo gospodarskim družbam, da nadaljujejo delo, torej proizvodnjo in promet z zdravili. Prav zaradi tam zaposlenega (zdaj že nekdanjega) inšpektorja pa se je agencija leta 2016 znašla v aferi Panamski dokumenti.